Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Kontraktowanie 2023

Informacje wspólne

UWAGA!

Od kwietnia 2023 obowiązuje nowa wersja aplikacji Ofertowanie.

Celem wprowadzenia nowej wersji Ofertowania jest zmiana technologiczna, bez zmian funkcjonalnych. Nowa wersja aplikacji została tak przygotowana aby użytkownicy korzystający do tej pory z poprzedniej wersji aplikacji mogli korzystać z nowej wersji bez zauważalnych zmian.

Stosowanie nowej wersji aplikacji Ofertowanie skutkuje potrzebą wprowadzenia zmian w Portalu świadczeniodawcy – będzie możliwe pobieranie pliku SSX w nowej wersji, odpowiedniej dla nowego Ofertowania.

Wszystkie postępowania ogłaszane od kwietnia 2023 roku będą domyślnie oznaczone jako takie, w których jest możliwe stosowanie nowej wersji aplikacji Ofertowanie.

W pierwszym okresie (kwiecień – maj 2023) będzie jeszcze możliwość pobrania pliku profilu potencjału w dotychczasowej wersji (dla poprzedniej wersji aplikacji). Taka możliwość będzie istniała w szczegółach profilu. Będzie również możliwość pobrania poprzedniej wersji aplikacji Ofertowanie.

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 22
24.10.2022

Zaproszenia (definicje i cena oczekiwana) do składania wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych

  • w zakresie kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentem z nowotworem jelita grubego (KON-JG) umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
  • w zakresie kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentem z nowotworem piersi (KON-Pierś) umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
 
16.12.2022
  • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresie kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi (KON Pierś) umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
  • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresie kompleksowa opieka onkologiczna nad pacjentem z nowotworem jelita grubego (KON-JG) umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
 
21.10.2022

Ogłoszenia (wraz z definicjami, informacją dla oferentów i ceną oczekiwaną) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

  • 7 - odczulanie wysoko immunizowanych dorosłych potencjalnych biorców przeszczepu nerki (ICD-10: N18)
  • 8 - leczenie chorych na gruźlicę lekooporną (MDR/XDR) (ICD-10: A15)
 
08.11.2022

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

  • 7 - odczulanie wysoko immunizowanych dorosłych potencjalnych biorców przeszczepu nerki (ICD-10: N18)
  • 8 - leczenie chorych na gruźlicę lekooporną (MDR/XDR) (ICD-10: A15)
 
ilość wiadomości: 22