Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

protesty, odwołania

ilość wiadomości: 25
ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu do postępowania 12-22-000076/LSZ/03/5/01
ogłoszenie o wniesieniu protestu do postępowania 12-22-000076/LSZ/03/5/01
Decyzja administracyjna nr 3/12/2022/OD z dnia 31.03.2022 r.
Decyzja administracyjna nr 2/12/2022/OD z dnia 29.03.2022 r.
Decyzja administracyjna nr 1/12/2022/OD z dnia 14.03.2022 r.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu : 12-22-000041/LSZ/03/5/01
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu: 12-22-000041/LSZ/03/5/01
Ogłoszenie o wniesieniu protestu : 12-22-000041/LSZ/03/5/01
ogłoszenie o wniesieniu protestu do postępowania 12.22.000041 WSS 2
ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu post.12.22.000030 ALfa SJ 11.02.2022
ilość wiadomości: 25