Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

ilość wiadomości: 2823
16.03.2023

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zmiany słowników świadczeń, które podlegają sprawozdawczości z zakresu list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, od…
16.03.2023

Komunikat 18/2023 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 marca 2023 roku o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie informacyjno - szkoleniowe dotyczące ogłoszonego postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umów…
13.03.2023

Komunikat 17/2023 - Wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za luty 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 13.03.2023 r.

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za LUTY 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
27.02.2023

Komunikat 15/2023 - Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o realizacje programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego na rok 2023

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że w dniu 27 lutego 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie wnioskowe w sprawie zawarcia umowy o…
17.02.2023

Komunikat 13/2023 dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U.…
15.02.2023

Komunikat 12/2023 – Postępowanie w sprawie zawarcia umów o realizację programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że w dniu 15 lutego 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie wnioskowe w sprawie zawarcia umowy o…
13.02.2023

Komunikat 11/2023 – Wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za styczeń 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 13.02.2023 r.

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za STYCZEŃ 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
10.02.2023

Komunikat 10/2023 dla świadczeniodawców w sprawie ugód/aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2022 roku (w tym Fundusz Medyczny)

Śląski OW NFZ przypomina o możliwości zawarcia aneksów końcoworocznych do umów na rok 2022 Nieprzekraczalny termin dostarczenia aneksów i ugód, wynikający z zapisów OWU to:…
06.02.2023

Komunikat 9/2023 - postępowanie w sprawie zawarcia umowy o realizacje programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego na rok 2023

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że w dniu 06 lutego 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie wnioskowe w sprawie zawarcia umowy o…
01.02.2023

Komunikat 8/2023 przypominający dla świadczeniodawców w sprawie ugód/aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2022 roku (w tym Fundusz Medyczny)

Śląski OW NFZ przypomina o możliwości zawarcia aneksów końcoworocznych do umów na rok 2022 Aneksy z Etapu I są udostępnione na ścieżce cyfrowej w Portalu…
ilość wiadomości: 2823