Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

ilość wiadomości: 2670
20.04.2021

V edycja - Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Centrum e-Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia realizuje w chwili obecnej - V edycję "Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą". W ramach Badania do…
13.04.2021

Komunikat nr 20/2021 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za marzec 2021 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 13.04.2021 r.)

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za marzec 2021 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
08.04.2021

Prezes AOTMiT informuje podmioty lecznicze o możliwości udostępnienia danych do taryfikacji świadczeń gwarantowanych

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwrócił się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej dzieci i…
06.04.2021

Komunikat nr 19/2021 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców w sprawie realizacji umów w ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

Zgodnie z treścią wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia…
31.03.2021

Komunikat nr 18/2021 dla świadczeniodawców w sprawie świadczeń udzielanych przez zespoły transportu medycznego

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach przypomina, iż świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są przez zespół transportu medycznego w przypadkach określonych w załączniku nr…
25.03.2021

Nowe terminy szkoleń z zakresu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Na stronie Centrum e-Zdrowia w zakładce Akademia CeZ w zakresie Projektu: „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi…
23.03.2021

Plan zakupu świadczeń na rok: 2021 - publikacja Śląskiego OW NFZ w Katowicach

Plan zakupu świadczeń na rok: 2021 - publikacja Śląskiego OW NFZ w Katowicach
16.03.2021

Komunikat nr 17/2021 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców w sprawie realizacji umów w ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

Zgodnie z treścią wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia…
11.03.2021

Komunikat nr 16/2021 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za luty 2021 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 11.03.2021 r.)

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za luty 2021 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
ilość wiadomości: 2670