Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

ilość wiadomości: 2879
11.04.2024

Komunikat 20/2024 – Wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za marzec 2024 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 11.04.2024 r.

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za MARZEC 2024 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
12.03.2024

Komunikat 17/2024 - Wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za luty 2024 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 12.03.2024 r.

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za LUTY 2024 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
11.03.2024

Komunikat 16/2024 – Dyżury w aptekach ogólnodostępnych

Pełnienie przez aptekę ogólnodostępną dyżurów finansowanych ze środków NFZ Od 1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy, dzięki którym Narodowy Fundusz Zdrowia: finansuje ze…
06.03.2024

Komunikat nr 15/2024 dla świadczeniodawców w sprawie sfinansowania świadczeń ponadlimitowych za 2023 r.

W nawiązaniu do komunikatu nr 14/2024 z dnia 15 lutego 2024 r. opublikowanego na stronie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz w ślad za Zarządzeniem Prezesa…
15.02.2024

Komunikat 14/2024 dotyczący umów realizowanych w 2023 roku

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje o zaimplementowanej w Portalu Świadczeniodawcy funkcjonalności umożliwiającej przekazywanie do Oddziału: „Wniosku o wypłatę wynagrodzenia za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone świadczeniobiorcom…
14.02.2024

Komunikat 13/2024 dla świadczeniodawców w sprawie zmian w harmonogramie dotyczących osób udzielających świadczeń

W związku z opublikowaniem w dniu 26.06.2023 r. tekstu jednolitego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 w spawie ogólnych warunków umów o udzielanie…
13.02.2024

Komunikat 12/2024 – Wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za styczeń 2024 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 13.02.2024 r.

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za STYCZEŃ 2024 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
06.02.2024

Komunikat 11/2024 dla świadczeniodawców w sprawie aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2023 roku (w tym Fundusz Medyczny)

Śląski OW NFZ przypomina o możliwości zawarcia aneksów końcoworocznych/ugód/porozumień do umów na rok 2023. Nieprzekraczalny termin dostarczenia aneksów i ugód, wynikający z zapisów OWU to:…
05.02.2024

Komunikat 10/2024 dla świadczeniodawców w sprawie aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2023 roku (w tym Fundusz Medyczny)

Śląski OW NFZ przypomina o możliwości zawarcia aneksów końcoworocznych/ugód/porozumień do umów na rok 2023. Aneksy, ugody i porozumienia są sukcesywnie udostępniane na ścieżce cyfrowej w…
26.01.2024

Komunikat w sprawie przekazywania w komunikacie SWIAD informacji o weryfikacji uprawnienia pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej

Przypominamy, że zgodnie z zapisami art. 50 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Umową na realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptece[1],…
ilość wiadomości: 2879