logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Apteki - akty prawne

Informacje i komunikaty
Akty prawne

Akty prawne

07.01.2016
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia Dz.U 2016r. poz 31
30.12.2015
ZARZĄDZENIE NR 107/2015/DGL PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia unikalnego numeru identyfikującego receptę
29.12.2015
ZARZĄDZENIE NR 105/2015/DGL PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia unikalnego numeru identyfikującego receptę
28.10.2015
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne Dz.U. 2015r. poz. 1971
20.10.2015
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych – dotyczy pielęgniarek i położnych Dz. U. 2015r. poz 1739
08.03.2012
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich – tekst jednolity z 14.03.2014 r.
23.12.2011
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia – tekst jednolity z 23.01.2014 r.
08.12.2011
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept – tekst jednolity z 18.03.2013 r.
12.05.2011
USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – tekst jednolity z 04.12.2013 r.
15.09.2005
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 15 września 2005 r. w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście