Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

ilość wiadomości: 128
Zaproszenie podmiotów prowadzących apteki do zawarcia umów na wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptekach
Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wzrostu wartości ryczałtu dedykowanego lekom recepturowym
Komunikat nr 25/2022 w sprawie ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym
ilość wiadomości: 128