Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

ilość wiadomości: 130
Komunikat 21/2024 - Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego
Komunikat 16/2024 – Dyżury w aptekach ogólnodostępnych
Zaproszenie podmiotów prowadzących apteki do zawarcia umów na wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptekach
ilość wiadomości: 130