Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Lekarze i recepty

Akty prawne
Dystrybucja zakresów numerów recept

Skradzione, sfałszowane, zaginione recepty i pieczątki lekarskie

ilość wiadomości: 91
Komunikat 75/2022 w sprawie trybu nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty
Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie pobierania zakresów numerów recept przez świadczeniodawców oraz osoby uprawnione
INSTRUKCJA samodzielnego pobierania zakresów numerów recept w portalu personelu
Informacja dotycząca złożenia wniosku o dostęp do Portalu NFZ i uprawnienia do pobierania numerów recept za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub e-PUAP
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 17 kwietnia 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie recept
Komunikatu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie potwierdzenia utrzymania uprawnienia dostępu do pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty przez lekarzy/lekarzy dentystów/felczerów, którzy mieli z Funduszem podpisaną umowę…
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie recept lekarskich z dnia 13 kwietnia 2018 r.
Komunikat nr 144/2017 dla osób uprawnionych do wystawiania recept refundowanych w ramach usług komercyjnych oraz pro familia i pro auctore w sprawie utrzymania dostępu do…
Komunikat nr 139/2017 dla osób uprawnionych do wystawiania recept refundowanych w ramach usług komercyjnych oraz pro familia i pro auctore w sprawie utrzymania dostępu do…
Komunikat nr 73/2017 dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych w sprawie…
ilość wiadomości: 91