logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

O nas

PRZETARGI

ilość wiadomości: 608
27.11.2020

Ogłoszenie o zamówieniu:
– usługa społeczna – potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową dorosłych i dzieci
(18/us/2020)

 
27.11.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– usługa społeczna – potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową dorosłych i dzieci
(18/us/2020)

 
27.11.2020

Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
– usługa społeczna – potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową dorosłych i dzieci
(18/us/2020)

 
17.11.2020

Ogłoszenie o zamówieniu:
– dostawa komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(22/pn/2020)

 
17.11.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– dostawa komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(22/pn/2020)

 
17.11.2020

Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
– dostawa komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(22/pn/2020)

 
26.11.2020

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– dostawa komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(22/pn/2020)

 
27.11.2020

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– dostawa komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(22/pn/2020)

 
04.11.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej

Rysunki od nr 1 do nr 4

– przetarg nieograniczony – modernizacja instalacji oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku
(10/pn/2020)

 
20.11.2020

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– modernizacja instalacji oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku
(10/pn/2020)

 
30.10.2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Śląski OW NFZ planuje przeprowadzić w roku finansowym 2021 – dotyczy kosztów administracyjnych

 
08.10.2020

Ogłoszenie o zamówieniu:
– robota budowlana – wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku
(17/pn/2020)

 
08.10.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– robota budowlana – wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku
(17/pn/2020)

 
08.10.2020

Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
– robota budowlana – wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku
(17/pn/2020)

 
08.10.2020

Rysunki od nr 1 do nr 6:
– robota budowlana – wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku
(17/pn/2020)

 
22.10.2020

Pismo do Wykonawców z dnia 22.10.2020 r.:
– robota budowlana – wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku
(17/pn/2020)

 
22.10.2020

Decyzja nr K/11/63/2020 z dnia 09.10.2020 r.:
– robota budowlana – wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku
(17/pn/2020)

 
27.10.2020

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– robota budowlana – wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Rybniku
(17/pn/2020)

 
07.10.2020

Ogłoszenie o zamówieniu:
– dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW NFZ
(16/pn/2020)

 
07.10.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW NFZ
(16/pn/2020)

 
07.10.2020

Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
– dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW NFZ
(16/pn/2020)

 
19.10.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
– dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW NFZ
(16/pn/2020)

 
19.10.2020

Informacja do Wykonawców o przedłużeniu terminu składania ofert:
– dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW NFZ
(16/pn/2020)

 
22.10.2020

Pismo do Wykonawców – wyjaśnienie treści SIWZ:
– dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW NFZ
(16/pn/2020)

 
27.10.2020

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW NFZ
(16/pn/202

 
13.11.2020

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW NFZ
(16/pn/2020)

 
28.09.2020

Ogłoszenie o zamówieniu:
– dostawa zestawów komputerowych, drukarek oraz komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(12/pn/2020)

 
28.09.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– dostawa zestawów komputerowych, drukarek oraz komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(12/pn/2020)

 
28.09.2020

Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
– dostawa zestawów komputerowych, drukarek oraz komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(12/pn/2020)

 
05.10.2020

Pismo do Wykonawców z dnia 05.10.2020 r.- odpowiedź na zapytanie – wyjaśnienie treści SIWZ:
– dostawa zestawów komputerowych, drukarek oraz komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(12/pn/2020)

 
06.10.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
– dostawa zestawów komputerowych, drukarek oraz komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(12/pn/2020)

 
06.10.2020

Pismo do Wykonawców z dnia 06.10.2020 r.- odpowiedź na zapytania – wyjaśnienie treści SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert:
– dostawa zestawów komputerowych, drukarek oraz komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(12/pn/2020)

 
06.10.2020

Załączniki do SIWZ (Formularz opis przedmiotu zamówienia – Pakiet I, Formularz opis równoważności – Pakiet I, Str.5 SIWZ) – PO ZMIANIE:
– dostawa zestawów komputerowych, drukarek oraz komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(12/pn/2020)

 
06.10.2020

Formularz opis przedmiotu zamówienia – Pakiet I – PO ZMIANIE – wersja edytowalna:
– dostawa zestawów komputerowych, drukarek oraz komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(12/pn/2020)

 
06.10.2020

Formularz opis równoważności – Pakiet I – PO ZMIANIE – wersja edytowalna:
– dostawa zestawów komputerowych, drukarek oraz komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(12/pn/2020)

 
12.10.2020

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– dostawa zestawów komputerowych, drukarek oraz komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(12/pn/2020)

 
10.11.2020

Informacja o unieważnieniu postępowania – Pakiet II:
– dostawa zestawów komputerowych, drukarek oraz komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(12/pn/2020)

 
10.11.2020

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Pakiet I:
– dostawa zestawów komputerowych, drukarek oraz komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(12/pn/2020)

 
21.09.2020

Ogłoszenie o zamówieniu:
– świadczenie usługi transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 i Centrum zapasowym przy ul. Gospodarczej 12 w Katowicach a lokalizacjami zdalnymi (13/pn/2020)

 
21.09.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– świadczenie usługi transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 i Centrum zapasowym przy ul. Gospodarczej 12 w Katowicach a lokalizacjami zdalnymi (13/pn/2020)

 
21.09.2020

Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
– świadczenie usługi transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 i Centrum zapasowym przy ul. Gospodarczej 12 w Katowicach a lokalizacjami zdalnymi (13/pn/2020)

 
01.10.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
– świadczenie usługi transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 i Centrum zapasowym przy ul. Gospodarczej 12 w Katowicach a lokalizacjami zdalnymi (13/pn/2020)

 
01.10.2020

Pismo do Wykonawców z dnia 01.10.2020 r.- odpowiedź na zapytanie – wyjaśnienie treści SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert:
– świadczenie usługi transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 i Centrum zapasowym przy ul. Gospodarczej 12 w Katowicach a lokalizacjami zdalnymi (13/pn/2020)

 
01.10.2020

Strona 1 i 2 formularza oferty PO ZMIANIE:
– świadczenie usługi transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 i Centrum zapasowym przy ul. Gospodarczej 12 w Katowicach a lokalizacjami zdalnymi (13/pn/2020)

 
01.10.2020

Strona 1 i 2 formularza oferty PO ZMIANIE w wersji edytowalnej:
– świadczenie usługi transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 i Centrum zapasowym przy ul. Gospodarczej 12 w Katowicach a lokalizacjami zdalnymi (13/pn/2020)

 
19.10.2020

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– świadczenie usługi transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 i Centrum zapasowym przy ul. Gospodarczej 12 w Katowicach a lokalizacjami zdalnymi (13/pn/2020)

 
27.10.2020

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– świadczenie usługi transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 i Centrum zapasowym przy ul. Gospodarczej 12 w Katowicach a lokalizacjami zdalnymi (13/pn/2020)

 
06.08.2020

Ogłoszenie o zamówieniu:
– zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji klimatyzacji na parterze oraz I piętrze budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(9/pn/2020)


 
06.08.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji klimatyzacji na parterze oraz I piętrze budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(9/pn/2020)

 
06.08.2020

Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej:
– zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji klimatyzacji na parterze oraz I piętrze budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(9/pn/2020)

 
06.08.2020

Rysunki od 1-9:
– zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji klimatyzacji na parterze oraz I piętrze budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(9/pn/2020)

 
25.08.2020

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji klimatyzacji na parterze oraz I piętrze budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(9/pn/2020)

 
07.10.2020

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji klimatyzacji na parterze oraz I piętrze budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(9/pn/2020)

 
07.07.2020

Ogłoszenie o zamówieniu:
– modernizacja systemu składowania danych w Centrum zapasowym
(7/pn/2020)

 
07.07.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– modernizacja systemu składowania danych w Centrum zapasowym
(7/pn/2020)

 
07.07.2020

JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) w formacie XML (załącznik do SIWZ):
– modernizacja systemu składowania danych w Centrum zapasowym
(7/pn/2020)

 
07.07.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej):
– modernizacja systemu składowania danych w Centrum zapasowym
(7/pn/2020)

 
29.07.2020

Pismo do Wykonawców z dnia 29.07.2020 r. - odpowiedź na zapytanie - wyjaśnienie treści SIWZ:
– modernizacja systemu składowania danych w Centrum zapasowym
(7/pn/2020)

 
12.08.2020

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– modernizacja systemu składowania danych w Centrum zapasowym
(7/pn/2020)

 
11.09.2020

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– modernizacja systemu składowania danych w Centrum zapasowym
(7/pn/2020)

 
ilość wiadomości: 608