Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Kontraktowanie 2023

Informacje wspólne

UWAGA!

Od kwietnia 2023 obowiązuje nowa wersja aplikacji Ofertowanie.

Celem wprowadzenia nowej wersji Ofertowania jest zmiana technologiczna, bez zmian funkcjonalnych. Nowa wersja aplikacji została tak przygotowana aby użytkownicy korzystający do tej pory z poprzedniej wersji aplikacji mogli korzystać z nowej wersji bez zauważalnych zmian.

Stosowanie nowej wersji aplikacji Ofertowanie skutkuje potrzebą wprowadzenia zmian w Portalu świadczeniodawcy – będzie możliwe pobieranie pliku SSX w nowej wersji, odpowiedniej dla nowego Ofertowania.

Wszystkie postępowania ogłaszane od kwietnia 2023 roku będą domyślnie oznaczone jako takie, w których jest możliwe stosowanie nowej wersji aplikacji Ofertowanie.

W pierwszym okresie (kwiecień – maj 2023) będzie jeszcze możliwość pobrania pliku profilu potencjału w dotychczasowej wersji (dla poprzedniej wersji aplikacji). Taka możliwość będzie istniała w szczegółach profilu. Będzie również możliwość pobrania poprzedniej wersji aplikacji Ofertowanie.

postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń w POZ

ilość wiadomości: 4
12.07.2023

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na okres: począwszy od 01.01.2023 r. na czas nieoznaczony w następujących przedmiotach umów: 

 • świadczenia lekarza POZ
  – w tym koordynacja opieki
 • budżet powierzony opieki koordynowanej
 • transport sanitarny w POZ
 • świadczenia pielęgniarki POZ
 • świadczenia położnej POZ
  – w tym świadczenia położnej POZ w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej
  – w tym świadczenia położnej POZ w programie profilaktyki raka szyjki macicy
 • świadczenia pielęgniarki szkolnej

 

na obszarze: śląskie

 
02.08.2023

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, które podpisały z NFZ umowę na realizację świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej od 01.09.2023 roku.

 
22.09.2023

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, które podpisały z NFZ umowę na realizację świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej

 
02.11.2023

Wykaz świadczeniodawców, którzy podpisali/rozszerzyli z NFZ umowę na realizację świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej od 01.11.2023 roku.

 
05.12.2023

Wykaz świadczeniodawców, którzy podpisali/rozszerzyli z NFZ umowę na realizację świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej od 01.12.2023 roku.

 
19.01.2023

Ogłoszenia (wraz z definicjami, informacją o cenie oczekiwanej i klauzulą informacyjną) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna:

 • 550 - Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym. Na obszarze: Ustroń, Brenna, Wisła, Istebna
 • 551 - Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym. Na obszarze: Bieruń, Lędziny, Imielin, Bojszowy, Chełm Śląski
 • 552 - Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym. Na obszarze: Jasienica, Czechowice-Dziedzice
 • 553 - Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia do 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym. Na obszarze: Mstów, Olsztyn, Janów
 • 554 - Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym. Na obszarze: Chybie, Skoczów, Strumień, Dębowiec
 • 555 - Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia do 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym. Na obszarze: Lelów, Przyrów, Dąbrowa Zielona, Koniecpol
 • 556 - Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym. Na obszarze: Bestwina, Wilamowice, Kozy, Porąbka
 • 557 - Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia do 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym. Na obszarze: Czerwionka Leszczyny z powiatu rybnickiego
 • 558 - Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia do 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym. Na obszarze: Mykanów, Kruszyna, Kłomnice, Rędziny
 
23.01.2023

Prezentacja ze szkolenia dot. postępowań konkursowych o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

 
23.01.2023

Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia W Katowicach nr 289/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad weryfikacji oferentów uczestniczących w postępowaniach poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 
08.03.2023

Komunikat z dnia 8 marca 2023 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań  prowadzonych w trybie konkursu ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna.

 
08.03.2023

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofertw rodzaju podstawowa opieka zdrowotna:

 • 550 - Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym. Na obszarze: Ustroń, Brenna, Wisła, Istebna
 • 551 - Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym. Na obszarze: Bieruń, Lędziny, Imielin, Bojszowy, Chełm Śląski
 • 552 - Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym. Na obszarze: Jasienica, Czechowice-Dziedzice
 • 553 - Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia do 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym. Na obszarze: Mstów, Olsztyn, Janów
 • 554 - Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym. Na obszarze: Chybie, Skoczów, Strumień, Dębowiec
 • 555 - Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia do 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym. Na obszarze: Lelów, Przyrów, Dąbrowa Zielona, Koniecpol
 • 556 - Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym. Na obszarze: Bestwina, Wilamowice, Kozy, Porąbka
 • 557 - Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia do 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym. Na obszarze: Czerwionka Leszczyny z powiatu rybnickiego
 • 558 - Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia do 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym. Na obszarze: Mykanów, Kruszyna, Kłomnice, Rędziny
 
14.12.2022

Ogłoszenia (wraz z definicjami, informacją o cenie oczekiwanej i klauzulą informacyjną) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna:

 • 277 - świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym. Na obszarze: Bestwina, Wilamowice, Kozy, Porąbka
 • 278 - świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia do 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym. Na obszarze: Mykanów, Kruszyna, Kłomnice, Rędziny
 • 279 - świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia do 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym. Na obszarze: gm. Czerwionka Leszczyny z powiatu rybnickiego
 • 280 - świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia do 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym. Na obszarze: Lelów, Przyrów, Dąbrowa Zielona, Koniecpol
 • 281 - świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym. Na obszarze: Bieruń, Lędziny, Imielin, Bojszowy, Chełm Śląski
 • 282 - świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia do 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym. Na obszarze: Mstów, Olsztyn, Janów
 • 283 - świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym. Na obszarze: Ustroń, Brenna, Wisła, Istebna
 • 284 - świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym. Na obszarze: Chybie, Skoczów, Strumień, Dębowiec
 • 285 - świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym. Na obszarze: Jasienica, Czechowice-Dziedzice
 
15.12.2022

Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia W Katowicach nr 289/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad weryfikacji oferentów uczestniczących w postępowaniach poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 
20.12.2022

Prezentacja ze szkolenia dot. postępowań konkursowych o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

 
16.01.2023

Ogłoszenie z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie unieważnienia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna:

 • 277 - świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym. Na obszarze: Bestwina, Wilamowice, Kozy, Porąbka
 • 278 - świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia do 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym. Na obszarze: Mykanów, Kruszyna, Kłomnice, Rędziny
 • 279 - świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia do 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym. Na obszarze: gm. Czerwionka Leszczyny z powiatu rybnickiego
 • 280 - świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia do 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym. Na obszarze: Lelów, Przyrów, Dąbrowa Zielona, Koniecpol
 • 281 - świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym. Na obszarze: Bieruń, Lędziny, Imielin, Bojszowy, Chełm Śląski
 • 282 - świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia do 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym. Na obszarze: Mstów, Olsztyn, Janów
 • 283 - świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym. Na obszarze: Ustroń, Brenna, Wisła, Istebna
 • 284 - świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym. Na obszarze: Chybie, Skoczów, Strumień, Dębowiec
 • 285 - świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym. Na obszarze: Jasienica, Czechowice-Dziedzice

 

 
01.12.2022

Zaproszenie (wraz z definicjami) do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na okres: począwszy od 01.01.2023 r. na czas nieoznaczony w następujących przedmiotach umów:

 • świadczenia lekarza POZ 
  – w tym koordynacja opieki
 • budżet powierzony opieki koordynowanej
 • transport sanitarny w POZ
 • świadczenia pielęgniarki POZ
 • świadczenia położnej POZ
  – w tym świadczenia położnej POZ w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej
  – w tym świadczenia położnej POZ w programie profilaktyki raka szyjki macicy
 • świadczenia pielęgniarki szkolnej

na obszarze: śląskie

 
03.01.2023

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, które podpisały z NFZ umowę na realizację świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej od 01.01.2023 roku.

 
31.01.2023

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, które podpisały z NFZ umowę na realizację świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej od 01.02.2023 roku.

 
06.02.2023

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, które podpisały z NFZ umowę na realizację świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej od 01.02.2023 roku.

 
01.03.2023

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, które podpisały z NFZ umowę na realizację świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej od 01.03.2023 roku.

 
06.04.2023

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, z którymi NFZ podpisał umowy na realizację świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej od 01.04.2023 roku.

 
19.07.2023

Wykaz zakładu opieki zdrowotnej, które podpisał z NFZ umowę na realizację świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej od 01.06.2023 roku.

 
ilość wiadomości: 4