logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

O nas

Drukuj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Narodowy Fundusz Zdrowia Śląski Oddział Wojewódzki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 01.04.2010 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 25.03.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Na stronie internetowej znajdują się dokumenty w formatach DOC, PDF itp.
 • Część grafik zawartych na stronie nie spełnia wymogów minimalnego kontrastu dla osób niedowidzących.

Oświadczenie sporządzono 21.09.2020 r. na podstawie samooceny.

Standardy dostępności:

 • Strona wykorzystuje „nawigację okruszkową” (breadcrumbs), dzięki której można łatwo powrócić do strony wyższego rzędu.
 • Elementy interaktywne (takie jak odnośniki czy przyciski) mają wyraźne obramowanie (fokus).
 • Dbamy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Osoby słabiej widzące mogą łatwo przełączyć widok ekranu za pomocą ikony (czarna literka A na żółtym tle) umieszczonej na górze ekranu.
 • Dbamy o odpowiedni rozmiar tekstu na stronie internetowej. Osoby słabiej widzące. mogą łatwo przełączyć wielkość liter za pomocą ikon (A, A+, A++) umieszczonej na górze ekranu.
 • Strona internetowa posiada alternatywną wersję dla niedowidzących, która w znacznym stopniu jest zgodna z WCAG. Wejście po kliknięciu na ikonkę niepełnosprawności obok ikon (A, A+, A++).
 • Wdrażamy zasady prostego języka.
 • Infografiki i inne obrazy częściowo uzupełniamy tekstem alternatywnym.
 • Obrazy o funkcji tylko pomocniczej, które nie niosą dodatkowej informacji, mają pusty znacznik „alt”.

Kontakt i informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Koordynatorem dostępności w Śląskim Oddziale NFZ w Katowicach jest pan Emanuel Strojek, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna siedzib Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Adres: Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice

Budynek w którym mieści się siedziba Śląskiego OW NFZ jest przystosowany do potrzeb osób które mają trudności w poruszaniu. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Kossutha oznaczone literami A i B. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach zarówno w części A oraz B zamontowana jest platforma na potrzeby osób niepełnosprawnych. Ponadto przy budynku, gdzie wydawane są recepty znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie drzwi wejściowe do budynków A, B oraz Puncie Recept otwierają się automatycznie. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracownika Narodowego Funduszu Zdrowia przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Przed budynkiem A zostały wydzielone i oznakowane 3 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, a przy budynku B – 2 miejsca.

Nad wejściami A i B nie ma systemu naprowadzające dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz nie ma pętli indukcyjnych.

W obu budynkach A i B znajdują się windy z których swobodnie mogą skorzystać osoby niepełnosprawne. Dodatkowo winda znajdująca się w budynku A jest wyposażone w system dźwiękowo - głosowy.

Przy wejściu do obu budynków znajduje się Punkt Obsługi Klienta. Można w nim uzyskać informację jak poruszać się po obiekcie oraz dostępnych usługach. W budynku A Punktem Obsługi Klienta jest tylko Kancelaria.

Na każdym piętrze budynku A i B znajduje się toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się oddział wojewódzki rozszerzył w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania.

W punkcie informacyjnym na Sali Obsługi w budynku B zainstalowany jest wideofon za pomocą którego można bezpłatnie korzystać, w godzinach pracy Oddziału z funkcji tłumaczenia języka migowego.

Adres: Śląski Oddział Wojewódzki NFZ Delegatura w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24, 43-300 Bielsko-Biała

Delegatura zajmuje część budynku znajdującego się z tyłu obiektu przy ulicy Karpackiej 24. Zarówno przy wjeździe na parking jak i przy wejściu do budynku jest oznakowanie i tablica Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Do części budynku w którym mieści się Delegatura prowadzi jedno wejście. Pomieszczenia zajmowane przez Delegaturę znajdują się na II piętrze, budynek posiada windę i jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem znajduje się parking z wydzielonym i oznakowanym miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych, oznakowane jest tablicą pionową oraz poziomym oznakowaniem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz nie ma pętli indukcyjnych.

Brak systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Przy wejściu do pomieszczeń Delegatury znajduję się poczekalnia i miejsce gdzie klient może uzyskać informację jak załatwić konkretną sprawę oraz skrzynka podawcza na składane dokumenty. W budynku znajduje się toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Adres: Śląski Oddział Wojewódzki NFZ Delegatura w Częstochowie, ul. Czartoryskiego 28, 42-200 Częstochowa

Budynek przystosowany do obsługi osób z trudnościami w poruszaniu się. Wejście do budynku jest na poziomie „0”. W poczekalni znajduje się biletomat, punkt pracy ochrony budynku oraz winda. Winda prowadzi do Sali obsługi klienta (poziom-1) oraz do stanowisk obsługi świadczeniodawców (poziom +1).

Do SOK jak i pozostałych pięter budynku prowadzą schody bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Bezpośrednio do SOK w poziomie -1 znajduje się pochylnia. Dla klientów z trudnościami w poruszaniu się zapewniona jest asysta pracownika. Na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób z trudnościami poruszania się.

W Delegaturze zatrudniony jest pracownik z umiejętnością posługiwania się językiem migowym.

Brak systemu naprowadzającego dźwiękowo, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Do budynku prowadzą dwie bramy wjazdowe.

Przed budynkiem wydzielone jest i oznakowane 1 miejsce postojowe dla osób z trudnościami poruszania się.

Adres: Śląski Oddział Wojewódzki NFZ Delegatura w Piekarach Śląskich, ul Kościuszki 22, 41-940 Piekary Śląskie

Siedziba delegatury mieści się na parterze budynku. Do budynku prowadzi jedno wejście. Drzwi wejściowe są szerokie i dostosowane na potrzeby osób niepełnosprawnych. W budynku funkcjonują drzwi automatyczne do poczekalni oraz do sali obsługi klientów. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń kontrastowych oraz pętli indukcyjnej.

W siedzibie delegatury znajduje się toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W korytarzu jak i w sali obsługi możliwe jest swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością.

W pobliżu siedziby delegatury znajduje się parking z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Adres: Śląski Oddział Wojewódzki NFZ Delegatura Delegatura w Rybniku, ul 3 Maja 29, 44-200 Rybnik

Do budynku prowadzą dwa wejścia pierwsze główne od ulicy 3 Maja 29, drugie boczne, służbowe z dzwonkiem przywołującym pracownika, przystosowane do przejazdu wózkiem inwalidzkim.

Budynek jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bezpośrednia obsługa klientów odbywa się na parterze budynku. W poczekalni dla klientów znajduje się stanowisko kontroli osób korzystających z obu wejść do budynku. W budynku znajduje się winda. Korytarze w budynku są przystosowane do swobodnego przejazdu wózka inwalidzkiego. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze z wejściem bezpośrednim z poczekalni dla klientów.

Budynek jest oznakowany w widocznym miejscu z ulicy 3 Maja logo Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rybniku.

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, z boku budynku znajduje się miejsce oznakowane tablicą pionową.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym.