Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Jednorodne Grupy Pacjentów

ilość wiadomości: 15
Zarządzenie Nr 29/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka…
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
Komunikat dla świadczeniodawców rozliczających zrealizowane świadczenia medyczne w systemie JGP w sprawie nowych wersji grupera
Komunikat dla świadczeniodawców rozliczających zrealizowane świadczenia medyczne w systemie JGP w sprawie nowej wersji grupera
Komunikat w sprawie hospitalizacji rozliczanych w systemie jednorodnych grup pacjentów, poprzez grupy, które nie zawierają kosztów wyrobów medycznych - endoprotezy (grupa H01, H11)
Lista świadczeniodawców, którzy wg stanu na dzień 18.09.2008 r. nie rozpoczęli jakiejkolwiek sprawozdawczości w systemie informatycznym (sprawozdawczość w ramach JGP za okres lipiec - sierpień…
Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie nowej wersji słownika ICD - 9 dla potrzeb systemu Jednorodnych Grup Pacjentów
Komunikat w sprawie umieszczania dodatkowej informacji o rozpoznaniach, procedurach i właściwej grupie JGP w Centralnej Bazie Endoprotez w nowym okresie rozliczeniowym od dnia 1 lipca…
Komunikat (wraz z załącznikiem) w sprawie zasad rozliczania świadczeń zdrowotnych w miesiącach od lipca do września w rodzaju: leczenie szpitalne, w związku z wprowadzaniem systemu…
Prezentacja "Jednorodne Grupy Pacjentów"
ilość wiadomości: 15