Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Aktualności dla pacjentów

Komunikat dotyczący zmiany organizacji udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w powiecie będzińskim - w Brudzowicach od dnia 1 lutego 2023 r.

20.01.2023

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach informuje, że od dnia 1 lutego 2023 r. świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Centrum Medycznym PRIMUS Sp. z o.o. przy ul. Szkolnej 12 w Brudzowicach będą udzielane tylko w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.


Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku

20.01.2023

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 20 stycznia 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2022 r. wyniosło 6965,94 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych i 94/100).

W związku z tym, składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za styczeń, luty i marzec 2023 r. naliczana od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku i stanowiąca 9% podstawy wynosi miesięcznie 626,93 zł (słownie: sześćset dwadzieścia sześć złotych i 93/100).


wszystkie aktualności dla pacjentów

Aktualności dla świadczeniodawców

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie ugód/aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2022 roku (w tym Fundusz Medyczny)

27.01.2023

Śląski OW NFZ informuje o możliwości zawarcia aneksów końcoworocznych do umów na rok 2022.

Aneksy będą sukcesywnie udostępnione na ścieżce cyfrowej w Portalu Świadczeniodawcy (eUmowy po wybraniu roku 2022) we wszystkich rodzajach świadczeń. Komunikaty z listami publikowane będą na Portalu Świadczeniodawcy.

Z uwagi na konieczność zachowania terminów wynikających z Ogólnych Warunków Umów oraz trwający proces aneksowania umów za rok 2022, prosimy o zwrot podpisanych dokumentów z ETAPU I do dnia 3 lutego 2023 r. Nieprzekraczalny termin dostarczenia aneksów i ugód, wynikający z zapisów OWU to: 14 lutego 2023 r.


Komunikat dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja

24.01.2023

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach informuje, że w dniu 25 stycznia 2023 roku o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące ogłoszonego postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ww. zakresie świadczeń.

Miejscem spotkania będzie pokój nr 2.23 mieszczący się w budynku Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13, na II piętrze.


wszystkie aktualności dla świadczeniodawców

Informacje

Transplantologia - Środa z Profilaktyką

25.01.2023
Transplantologia - Środa z Profilaktyką
Transplantacja narządów jest metodą leczenia ratującą życie i zdrowie pacjentów. Polska jest krajem o przeciętnym wskaźniku przeszczepiania narządów oraz spadającym od wielu lat wskaźnikiem donacji.

Rak szyjki macicy – kluczowa jest cytologia - Środa z Profilaktyką

18.01.2023
Rak szyjki macicy – kluczowa jest cytologia - Środa z Profilaktyką
Rak szyjki macicy jest szóstym co do częstości występowania nowotworem u kobiet w Polsce – stanowi ponad 10% nowotworów u kobiet. Rocznie jest wykrywany u…

wszystkie aktualności oddziału

Gdzie się leczyć

 
 
Wyszukiwarka „Gdzie się leczyć?” to prosty sposób na uzyskanie listy miejsc, w których każdy pacjent może otrzymać pomoc medyczną w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Pomoc przy wyszukiwaniu
Gdzie się leczyć?

Dane pochodzą od świadczeniodawców Śląskiego OW NFZ.

Dentobus

« Styczeń 2023 »
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

elektroniczna Weryfikacja Uprawnień ŚwiadczeniobiorcóweWUŚ - elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców

Mammobus

« Styczeń 2023 »
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31