Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Kontraktowanie 2023

Informacje wspólne

UWAGA!

Od kwietnia 2023 obowiązuje nowa wersja aplikacji Ofertowanie.

Celem wprowadzenia nowej wersji Ofertowania jest zmiana technologiczna, bez zmian funkcjonalnych. Nowa wersja aplikacji została tak przygotowana aby użytkownicy korzystający do tej pory z poprzedniej wersji aplikacji mogli korzystać z nowej wersji bez zauważalnych zmian.

Stosowanie nowej wersji aplikacji Ofertowanie skutkuje potrzebą wprowadzenia zmian w Portalu świadczeniodawcy – będzie możliwe pobieranie pliku SSX w nowej wersji, odpowiedniej dla nowego Ofertowania.

Wszystkie postępowania ogłaszane od kwietnia 2023 roku będą domyślnie oznaczone jako takie, w których jest możliwe stosowanie nowej wersji aplikacji Ofertowanie.

W pierwszym okresie (kwiecień – maj 2023) będzie jeszcze możliwość pobrania pliku profilu potencjału w dotychczasowej wersji (dla poprzedniej wersji aplikacji). Taka możliwość będzie istniała w szczegółach profilu. Będzie również możliwość pobrania poprzedniej wersji aplikacji Ofertowanie.

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 8
04.08.2023

Ogłoszenia (wraz z definicjami i innymi materiałami) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 752 - świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej, świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej - diagnostyka onkologiczna, świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej - świadczenia pierwszorazowe - podregion gliwicki
 • 753 - świadczenia w zakresie medycyny sportowej - subregion centralny
 
18.09.2023

Oświadczenia z dnia  18.09.2023 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 752 - świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej, świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej - diagnostyka onkologiczna, świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej - świadczenia pierwszorazowe - podregion gliwicki
 • 753 - świadczenia w zakresie medycyny sportowej - subregion centralny
 
27.09.2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 752 - świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej, świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej - diagnostyka onkologiczna, świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej - świadczenia pierwszorazowe - podregion gliwicki
 
02.10.2023

Oświadczenie z dnia 02.10.2023 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 753 - świadczenia w zakresie medycyny sportowej - subregion centralny
 
13.10.2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 753 - świadczenia w zakresie medycyny sportowej - subregion centralny
 
31.07.2023

Ogłoszenia (wraz z definicjami i innymi materiałami) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 748 - świadczenia w zakresie immunologii — śląskie
 • 749 - świadczenia w zakresie otolaryngologii — powiat zawierciański
 • 750 - świadczenia w zakresie kardiologii — podregion rybnicki
 • 751 - świadczenia w zakresie onkologii — podregion sosnowiecki

 

 
18.09.2023

Oświadczenie z dnia  18.09.2023 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 748 - świadczenia w zakresie immunologii — śląskie
 
20.09.2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 749 - świadczenia w zakresie otolaryngologii — powiat zawierciański
 • 750 - świadczenia w zakresie kardiologii — podregion rybnicki
 • 751 - świadczenia w zakresie onkologii — podregion sosnowiecki
 
02.10.2023

Oświadczenie z dnia 02.10.2023 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 748 - świadczenia w zakresie immunologii — śląskie
 
13.10.2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 748 - świadczenia w zakresie immunologii - śląskie
 
03.03.2023

Ogłoszenie (wraz z definicjami i innymi materiałami) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 570 - świadczenia w zakresie immunologii — świadczenia pierwszorazowe 
 
20.04.2023

Oświadczenie z dnia 20.04.2023 r. o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 • 570 - świadczenia w zakresie immunologii — świadczenia pierwszorazowe
 
24.02.2023

Ogłoszenia (wraz z definicjami i innymi materiałami) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 565 – świadczenia w zakresie neurologii, świadczenia w zakresie neurologii - diagnostyka onkologiczna, świadczenia w zakresie neurologii - świadczenia pierwszorazowe – obszar: powiat zawierciański
 • 566 – świadczenia w zakresie onkologii, świadczenia w zakresie onkologii - diagnostyka onkologiczna, świadczenia w zakresie onkologii - świadczenia pierwszorazowe – obszar: powiaty: będziński, zawierciański, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec
 • 567 - świadczenia w zakresie otolaryngologii, świadczenia zabiegowe w otolaryngologii - zakres skojarzony z 02.1610.001.02, świadczenia w zakresie otolaryngologii - diagnostyka onkologiczna - obszar: powiat zawierciański
 
11.04.2023

Oświadczenia z dnia 11.04.2023 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 565 – świadczenia w zakresie neurologii, świadczenia w zakresie neurologii - diagnostyka onkologiczna, świadczenia w zakresie neurologii - świadczenia pierwszorazowe – obszar: powiat zawierciański
 • 566 – świadczenia w zakresie onkologii, świadczenia w zakresie onkologii - diagnostyka onkologiczna, świadczenia w zakresie onkologii - świadczenia pierwszorazowe – obszar: powiaty: będziński, zawierciański, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec
 • 567 - świadczenia w zakresie otolaryngologii, świadczenia zabiegowe w otolaryngologii - zakres skojarzony z 02.1610.001.02, świadczenia w zakresie otolaryngologii - diagnostyka onkologiczna - obszar: powiat zawierciański
 
24.04.2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 565 – świadczenia w zakresie neurologii, świadczenia w zakresie neurologii - diagnostyka onkologiczna, świadczenia w zakresie neurologii - świadczenia pierwszorazowe – obszar: powiat zawierciański
 
26.04.2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 566 – świadczenia w zakresie onkologii, świadczenia w zakresie onkologii - diagnostyka onkologiczna, świadczenia w zakresie onkologii - świadczenia pierwszorazowe – obszar: powiaty: będziński, zawierciański, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec
 
26.04.2023

Oświadczenie z dnia 26.04.2023 r. o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 • 567 - świadczenia w zakresie otolaryngologii, świadczenia zabiegowe w otolaryngologii - zakres skojarzony z 02.1610.001.02, świadczenia w zakresie otolaryngologii - diagnostyka onkologiczna - obszar: powiat zawierciański
 
28.12.2022

Konkursy ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 543 – świadczenia w zakresie okulistyki – powiat lubliniecki
 • 544 – świadczenia w zakresie otolaryngologii – powiat zawierciański
 
03.02.2023

Oświadczenie z dnia 03.02.2023 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 • 543 – świadczenia w zakresie okulistyki – powiat lubliniecki
 
03.02.2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 • 544 – świadczenia w zakresie otolaryngologii – powiat zawierciański
 
09.02.2023

Oświadczenie z dnia 09.02.2023 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 • 543 – świadczenia w zakresie okulistyki – powiat lubliniecki
 
17.02.2023

Oświadczenie z dnia 17.02.2023 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 • 543 – świadczenia w zakresie okulistyki – powiat lubliniecki
 
24.02.2023

Oświadczenie w sprawie unieważnienia postepowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 543 – świadczenia w zakresie okulistyki – powiat lubliniecki
 
06.12.2022

Ogłoszenie (wraz z definicją i innymi materiałami) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 276 - świadczenia w zakresie urologii, świadczenia zabiegowe w urologii - zakres skojarzony z 02.1640.001.02, świadczenia w zakresie urologii - diagnostyka onkologiczna

na obszarze: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, Częstochowa

 
11.01.2023

Oświadczenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie:

 • 276 - świadczenia w zakresie urologii, świadczenia zabiegowe w urologii - zakres skojarzony z 02.1640.001.02, świadczenia w zakresie urologii - diagnostyka onkologiczna

na obszarze: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, Częstochowa

 
20.01.2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 276 - świadczenia w zakresie urologii, świadczenia zabiegowe w urologii - zakres skojarzony z 02.1640.001.02, świadczenia w zakresie urologii - diagnostyka onkologiczna

na obszarze: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, Częstochowa

 
26.10.2022

Ogłoszenie (wraz z definicją i innymi materiałami) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 12 - świadczenia w zakresie neonatologii, świadczenia w zakresie neonatologii - świadczenia pierwszorazowe

na obszarze: Chorzów, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice

 
16.12.2022

Oświadczenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 12 - świadczenia w zakresie neonatologii, świadczenia w zakresie neonatologii - świadczenia pierwszorazowe

na obszarze: Chorzów, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice

 
16.12.2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 12 - świadczenia w zakresie neonatologii, świadczenia w zakresie neonatologii - świadczenia pierwszorazowe

na obszarze: Chorzów, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice

 
21.10.2022

Ogłoszenie (wraz z definicją i innymi materiałami) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 11 - świadczenia w zakresie urologii, świadczenia zabiegowe w urologii - zakres skojarzony z 02.1640.001.02, świadczenia w zakresie urologii - diagnostyka onkologiczna

na obszarze: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, Częstochowa

 
23.11.2022

Oświadczenie z dnia 23.11.2022 r. o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 • 11 - świadczenia w zakresie urologii, świadczenia zabiegowe w urologii - zakres skojarzony z 02.1640.001.02, świadczenia w zakresie urologii - diagnostyka onkologiczna

na obszarze: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, Częstochowa

 
ilość wiadomości: 8