Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 4
20.09.2022

Ogłoszenia (wraz z definicjami, informacją o szkoleniu i inne materiały) o postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne:

 • 193 - program badań przesiewowych raka jelita grubego - grupa powiatów II - północna
 • 194 - program badań przesiewowych raka jelita grubego - grupa powiatów I - południowa
 • 195 - program badań przesiewowych raka jelita grubego - grupa powiatów IV - centralno-zachodnia
 • 196 - program badań przesiewowych raka jelita grubego - grupa powiatów III - centralno-wschodnia
 • 197 - program badań przesiewowych raka jelita grubego - grupa powiatów V - zachodnia
 
09.11.2022

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne:

 • 193 - program badań przesiewowych raka jelita grubego - grupa powiatów II - północna
 • 194 - program badań przesiewowych raka jelita grubego - grupa powiatów I - południowa
 • 195 - program badań przesiewowych raka jelita grubego - grupa powiatów IV - centralno-zachodnia
 • 196 - program badań przesiewowych raka jelita grubego - grupa powiatów III - centralno-wschodnia
 • 197 - program badań przesiewowych raka jelita grubego - grupa powiatów V - zachodnia
 
02.09.2022

Ogłoszenie (wraz z definicją, komunikatem i ceną oczekiwaną) o postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne:

 • 181 – program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy – w pracowni stacjonarnej

na obszarach: raciborski, rybnicki, wodzisławski, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory

 
12.09.2022

Oświadczenie - załącznik nr 1 do zarządzenia wewnętrznego Dyrektora Śląskiego OW NFZ nr 289/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r.

 
13.10.2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne:

 • 181 – program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy – w pracowni stacjonarnej

na obszarach: raciborski, rybnicki, wodzisławski, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory

 
12.07.2022

Zaproszenie (wraz z definicją) do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu „Profilaktyka 40 PLUS” na okres 12.07.2022 - 31.12.2022

 
10.01.2022

Zaproszenie (wraz z definicją) do składania wniosków o zawarcie umów o realizacji programu pilotażowego z zakresu „Profilaktyka 40 PLUS” na okres 10.01.2022 - 30.06.2022

 
ilość wiadomości: 4