Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

protesty, odwołania

ilość wiadomości: 7
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu w postępowaniu konkursowym 12-22-000187/AOS/02/1/01
Ogłoszenie o wniesieniu protestu w postępowaniu konkursowym 12-22-000187/AOS/02/1/01
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu – ambulatoryjna opieka specjalistyczna postępowanie 129
Ogłoszenie o wniesieniu protestu – ambulatoryjna opieka specjalistyczna postępowanie 129
Decyzja administracyjna nr 5/12/2022/OD z dnia 12.08.2022 r.
Rozstrzygnięcie protestu - postępowanie nr 89
Ogłoszenie o wniesieniu protestu – ambulatoryjna opieka specjalistyczna postępowanie 89
ilość wiadomości: 7