Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Kontraktowanie 2023

Informacje wspólne

UWAGA!

Od kwietnia 2023 obowiązuje nowa wersja aplikacji Ofertowanie.

Celem wprowadzenia nowej wersji Ofertowania jest zmiana technologiczna, bez zmian funkcjonalnych. Nowa wersja aplikacji została tak przygotowana aby użytkownicy korzystający do tej pory z poprzedniej wersji aplikacji mogli korzystać z nowej wersji bez zauważalnych zmian.

Stosowanie nowej wersji aplikacji Ofertowanie skutkuje potrzebą wprowadzenia zmian w Portalu świadczeniodawcy – będzie możliwe pobieranie pliku SSX w nowej wersji, odpowiedniej dla nowego Ofertowania.

Wszystkie postępowania ogłaszane od kwietnia 2023 roku będą domyślnie oznaczone jako takie, w których jest możliwe stosowanie nowej wersji aplikacji Ofertowanie.

W pierwszym okresie (kwiecień – maj 2023) będzie jeszcze możliwość pobrania pliku profilu potencjału w dotychczasowej wersji (dla poprzedniej wersji aplikacji). Taka możliwość będzie istniała w szczegółach profilu. Będzie również możliwość pobrania poprzedniej wersji aplikacji Ofertowanie.

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 18
17.05.2023

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

 • 714 - otorynolaryngologia - hospitalizacja, otorynolaryngologia - hospitalizacja - pakiet onkologiczny

na obszarze: subregion północny - powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, Częstochowa

 
19.05.2023

Komunikat dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 714 - otorynolaryngologia - hospitalizacja, otorynolaryngologia - hospitalizacja - pakiet onkologiczny

na obszarze: subregion północny - powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, Częstochowa

 
01.06.2023

Oświadczenie z dnia 1 czerwca 2023 roku o zmianie terminu otwarcia ofert postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

 • 714 - otorynolaryngologia - hospitalizacja, otorynolaryngologia - hospitalizacja - pakiet onkologiczny

na obszarze: subregion północny - powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, Częstochowa

 
05.06.2023

Oświadczenie z dnia 5 czerwca 2023 o unieważnieniu postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 714 - otorynolaryngologia - hospitalizacja, otorynolaryngologia - hospitalizacja - pakiet onkologiczny

na obszarze: subregion północny - powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, Częstochowa

 
09.05.2023

Konkursy ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 710 - leczenie chorych na stwardnienie rozsiane
 • 711 - leczenie pacjentów z chorobami siatkówki
 
11.05.2023

Komunikat do świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne programy lekowe w umowach podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, tj. 03/8, w zakresach:

 • B.29 leczenie chorych na stwardnienie rozsiane (ICD-10: G35),
 • B.70 leczenie pacjentów z chorobami siatkówki (ICD-10: H35.3, H36.0)
 
09.05.2023

Ogłoszenie w sprawie odwołania postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

 • 705 - leczenie pacjentów z chorobami siatkówki
 • 706 - leczenie chorych na stwardnienie rozsiane
 
08.05.2023

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:

 • 707 - leczenie chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry (ICD-10: L20)
 
28.04.2023

Ogłoszenia (wraz z definicjami i ceną oczekiwaną) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 702 - leczenie pacjentów z guzami litymi z fuzją genu receptorowej kinazy tyrozynowej dla neurotrofin (NTRK)
 • 703 - leczenie chorych na ostrą porfirię wątrobową (AHP) u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat (ICD-10: E80.2)
 • 704 - leczenie kwasem kargluminowym chorych z acyduriami organicznymi: propionową, metylomalonową i izowalerianową
 
18.05.2023

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

 • 703 - leczenie chorych na ostrą porfirię wątrobową (AHP) u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat (ICD-10: E80.2)
 
18.05.2023

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

 • 704 - leczenie kwasem kargluminowym chorych z acyduriami organicznymi: propionową, metylomalonową i izowalerianową
 
20.03.2023

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów na realizację programu pilotażowego w zakresie świadczenie opieki zdrowotnej — trombektomia mechaniczna w ostrej fazie udaru niedokrwiennego

 
14.03.2023

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

 • 575 – anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja 

na obszarze: Sosnowiec

 
16.03.2023

Komunikat dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne: anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja w sprawie spotkania informacyjno-szkoleniowego

 
28.03.2023

Oświadczenie z dnia 27 marca 2023 r. o zmianie terminu składania oraz otwarcia ofert do postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

 • 575 – anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja 

na obszarze: Sosnowiec

 
17.04.2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 575 – anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja 

na obszarze: Sosnowiec

 
02.03.2023

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:

 • 569 - leczenie dorosłych pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi z towarzyszącą niedokrwistością zależną od transfuzji
 
28.04.2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:

 • 569 - leczenie dorosłych pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi z towarzyszącą niedokrwistością zależną od transfuzji
 
23.02.2023

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:

 • 564 - leczenie dorosłych pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi z towarzyszącą niedokrwistością zależną od transfuzji
 
01.03.2023

Ogłoszenie w sprawie odwołania postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

 • 564 - leczenie dorosłych pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi z towarzyszącą niedokrwistością zależną od transfuzji
 
03.02.2023

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów na realizację programu pilotażowego w zakresie „Program pilotażowy – leczenie gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych”

 
ilość wiadomości: 18