Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 3
16.11.2022

Ogłoszenia (wraz z definicjami, informacją dla oferentów i ceną oczekiwaną) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

  • 263 - odczulanie wysoko immunizowanych dorosłych potencjalnych biorców przeszczepu nerki (ICD-10: N18)
  • 264 - leczenie chorych na gruźlicę lekooporną (MDR/XDR) (ICD-10: A15)
 
24.10.2022

Zaproszenia (definicje i cena oczekiwana) do składania wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych

  • w zakresie kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentem z nowotworem jelita grubego (KON-JG) umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
  • w zakresie kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentem z nowotworem piersi (KON-Pierś) umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
 
21.10.2022

Ogłoszenia (wraz z definicjami, informacją dla oferentów i ceną oczekiwaną) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

  • 7 - odczulanie wysoko immunizowanych dorosłych potencjalnych biorców przeszczepu nerki (ICD-10: N18)
  • 8 - leczenie chorych na gruźlicę lekooporną (MDR/XDR) (ICD-10: A15)
 
08.11.2022

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

  • 7 - odczulanie wysoko immunizowanych dorosłych potencjalnych biorców przeszczepu nerki (ICD-10: N18)
  • 8 - leczenie chorych na gruźlicę lekooporną (MDR/XDR) (ICD-10: A15)
 
ilość wiadomości: 3