Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 5
22.11.2021

Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją dla oferentów, informacją dotyczącą przygotowania ofert i ceną oczekiwaną) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane oddzielnie:

  • 11 - pozytonowa tomografia emisyjna - PET
 
19.11.2021

Zaproszenie (oraz definicja) do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane na rok 2022:

  • dziecięca opieka koordynowana (DOK) - śląskie
 
19.11.2021

Zaproszenie (oraz definicja) do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane na rok 2022:

  • koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR) - śląskie
 
19.11.2021

Zaproszenie (oraz definicja) do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane na rok 2022:

  • koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub na III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III) - śląskie
 
03.11.2021

Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją dla oferentów, informacją dotyczącą przygotowania ofert i ceną oczekiwaną) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane oddzielnie:

  • Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych
 
ilość wiadomości: 5