Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 9
22.09.2022

Ogłoszenia (wraz z definicjami i materiałami dla oferentów) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane oddzielnie:

 • 205 - hemodializoterapia - z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru - na obszarze: bielski, cieszyński, pszczyński, bieruńsko-lędziński, żywiecki, Bielsko-Biała;
 • 206 - hemodializoterapia - na obszarze: będziński, zawierciański, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec;
 • 207 - hemodializoterapia - z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru - na obszarze: gliwicki, Gliwice, Zabrze;
 • 208 - hemodializoterapia - na obszarze: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, Częstochowa;
 • 209 - dializoterapia otrzewnowa - na obszarze: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Tychy, Żory
 
10.10.2022

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane:

 • 207 - hemodializoterapia - z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru - na obszarze: gliwicki, Gliwice, Zabrze.
 
26.10.2022

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane oddzielnie:

 • 205 - hemodializoterapia - z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru - na obszarze: bielski, cieszyński, pszczyński, bieruńsko-lędziński, żywiecki, Bielsko-Biała;
 • 206 - hemodializoterapia - na obszarze: będziński, zawierciański, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec;
 • 208 - hemodializoterapia - na obszarze: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, Częstochowa;
 • 209 - dializoterapia otrzewnowa - na obszarze: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Tychy, Żory
 
10.08.2022

Ogłoszenia (wraz z definicjami i materiałami dla oferentów) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie:

 • 169 - dializoterapia otrzewnowa
  na obszarze: bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała
 • 170 - hemodializoterapia
  na obszarze: gliwicki, Gliwice, Zabrze
 
26.08.2022

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 1 listopada 2022 roku do 30 czerwca 2027 roku w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

 

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że postępowania prowadzone w trybie konkursu ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 1 listopada 2022 roku do 30 czerwca 2027 roku w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, oznaczone numerami:

 

 • 12-22-000169/SOK/11/1/11.4132.001.02/01

 

dnia 26 sierpnia 2022 roku zostało unieważnione

 
15.09.2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane oddzielnie:

 • 170 - hemodializoterapia
  na obszarze: gliwicki, Gliwice, Zabrze
 
08.08.2022

Ogłoszenia (wraz z definicjami) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie:

 • 154 - opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego lub raka błony śluzowej trzonu macicy
 • 155 - opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika
 
09.08.2022

Materiały dla oferenta (cena oczekiwana, klauzula, oświadczenie) - postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie:

 • 154 - opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego lub raka błony śluzowej trzonu macicy
 • 155 - opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika
 
29.08.2022

Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie:

 • 154 - opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego lub raka błony śluzowej trzonu macicy
 • 155 - opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika
 
27.05.2022

Ogłoszenia (wraz z definicjami, informacją dla oferentów, informacją dotyczącą przygotowania ofert i ceną oczekiwaną) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane oddzielnie:

 • dializoterapia otrzewnowa
 • hemodializoterapia
 • hemodializoterapia - z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru
 
25.07.2022

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 1 listopada 2022 roku do 30 czerwca 2027 roku w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

 

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że postępowania prowadzone w trybie konkursu ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 1 listopada 2022 roku do 30 czerwca 2027 roku w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, oznaczone numerami:

 • 12-22-000110/SOK/11/1/11.4132.002.12/01
 • 12-22-000120/SOK/11/1/11.4132.001.02/01

dnia 25 lipca 2022 roku zostały unieważnione

 
15.09.2022

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane oddzielnie:

 • dializoterapia otrzewnowa
 • hemodializoterapia
 • hemodializoterapia - z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru
 
22.11.2021

Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją dla oferentów, informacją dotyczącą przygotowania ofert i ceną oczekiwaną) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane oddzielnie:

 • 11 - pozytonowa tomografia emisyjna - PET
 
12.01.2022

Oświadczenie z dnia 11 stycznia 2022 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie:

 • 11 - pozytonowa tomografia emisyjna - PET
 
24.01.2022

Oświadczenie z dnia 24 stycznia 2022 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie:

 • 11 - pozytonowa tomografia emisyjna - PET
 
03.02.2022

Oświadczenie z dnia 3 lutego 2022 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie:

 • 11 - pozytonowa tomografia emisyjna - PET
 
14.02.2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane oddzielnie:

 • 11 - pozytonowa tomografia emisyjna - PET
 
19.11.2021

Zaproszenie (oraz definicja) do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane na rok 2022:

 • dziecięca opieka koordynowana (DOK) - śląskie
 
19.11.2021

Zaproszenie (oraz definicja) do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane na rok 2022:

 • koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR) - śląskie
 
19.11.2021

Zaproszenie (oraz definicja) do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane na rok 2022:

 • koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub na III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III) - śląskie
 
03.11.2021

Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją dla oferentów, informacją dotyczącą przygotowania ofert i ceną oczekiwaną) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane oddzielnie:

 • Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych
 
22.12.2021

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane oddzielnie:

 • Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych
 
ilość wiadomości: 9