Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 6
27.02.2023

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w Centrach Zdrowia Psychicznego na rok 2023 na obszarze:

 • 568 - powiat wodzisławski 
 
15.02.2023

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że w dniu 15 lutego 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie wnioskowe w sprawie zawarcia umowy o realizację programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy

 
07.03.2023

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie zawarcia umów na realizację programu pilotażowego w zakresie „Program pilotażowy dotyczący oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy”

 
06.02.2023

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w Centrach Zdrowia Psychicznego na rok 2023 na obszarze:

 • 560 - powiat gliwicki

   

 
27.02.2023

Informacja o rozstrzygnięciu postepowania w sprawie zawarcia umów na realizację programu pilotażowego w Centrach Zdrowia Psychicznego na rok 2023 na obszarze:

 • 560 - powiat gliwicki

   

 
19.01.2023

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:

 • 549 - świadczenia dzienne leczenia zaburzeń nerwicowych

na obszarze: region północny - częstochowski, kłobucki, myszkowski, zawierciański, Częstochowa

 
27.02.2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:

 • 549 - świadczenia dzienne leczenia zaburzeń nerwicowych

na obszarze: region północny - częstochowski, kłobucki, myszkowski, zawierciański, Częstochowa

 
19.12.2022

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w Centrach Zdrowia Psychicznego na rok 2023

na obszarze:

 • 291 - powiat gliwicki
 
31.01.2023

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania w sprawie zawarcia umów o realizacje programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego na rok 2023 na obszarze:

 • 291 - powiat gliwicki
 
14.11.2022

Ogłoszenie (wraz z definicją i innymi materiałami) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:

 • 262 - świadczenia dzienne leczenia zaburzeń nerwicowych

na obszarze: region północny - częstochowski, kłobucki, myszkowski, zawierciański, Częstochowa

 
16.01.2023

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:

 • 262 - świadczenia dzienne leczenia zaburzeń nerwicowych

na obszarze: region północny - częstochowski, kłobucki, myszkowski, zawierciański, Częstochowa

 
ilość wiadomości: 6