Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Weryfikacja świadczeń

ilość wiadomości: 16
Komunikat nr 109/2014 dla świadczeniodawców w sprawie weryfikacji uprawnień Pacjentów, w przypadku których nie jest możliwe potwierdzenie prawa do świadczeń w systemie elektronicznej weryfikacji uprawnień…
Komunikat nr 97/2012 dla świadczeniodawców w sprawie zamieszczenia w Portalu Świadczeniodawcy plików dedykowanych zawierających zakwestionowane świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w 2012 r.
Komunikat nr 39/2012 dla świadczeniodawców dotyczący udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom w wieku do 18 roku życia
Komunikat nr 6/2012 w sprawie dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń
Komunikat nr 177/2011 w sprawie obowiązku przedstawienia dokumentu potwierdzającego uprawnienia pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Komunikat nr 178/2011 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej realizujących umowy w zakresie medycyny szkolnej
Komunikat nr 166/2011 w sprawie dokumentów potwierdzających uprawnienia pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Komunikat nr 147/2011 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej realizujących umowy w zakresie medycyny szkolnej w sprawie obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego dzieci w wieku szkolnym
Komunikat nr 127/2011 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej realizujących umowy w zakresie medycyny szkolnej w sprawie obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego dzieci w wieku szkolnym
Komunikat nr 123/2011 dla świadczeniodawców w sprawie rozliczania świadczeń udzielonych na podstawie decyzji wójta (burmistrza/prezydenta)
ilość wiadomości: 16