Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

ilość wiadomości: 4925
18.06.2021

Oświadczenie z dnia 18 czerwca 2021 r. o unieważnieniu postepowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

74 - świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia na obszarze: bielski, cieszyński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, bieruńsko-lędziński, wodzisławski, żywiecki, Bielsko-Biała, Chorzów, Gliwice,…
17.06.2021

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

115 - diabetologia – hospitalizacja na obszarze: będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański, Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Piekary Śląskie
17.06.2021

Oświadczenie z dnia 17 czerwca 2021 roku o odwołaniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

104 - diabetologia – hospitalizacja na obszarze: będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza
17.06.2021

Komunikat dla świadczeniodawców wyszczególnionych w załączniku w sprawie konieczności rozliczenia szablonów korygujących dotyczących lat 2017-2020

Śląski OW NFZ w Katowicach informuje, że wyszczególnieni w załączonym pliku świadczeniodawcy nie rozliczyli do dnia 15 czerwca br. szablonów korygujących wygenerowanych do umów z …
16.06.2021

Konkursy ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

103 - anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja na obszarze: powiat myszkowski 104 - diabetologia – hospitalizacja na obszarze: będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski,…
16.06.2021

Konkursy ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

leczenie raka z komórek Merkla awelumabem leczenie chorych na zawansowanego raka szyjki macicy leczenie agresywnej mastocytozy układowej, mastocytozy układowe z współistniejącym nowotworem układu krwiotwórczego oraz…
15.06.2021

Konkursy ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

101 - kardiologia - hospitalizacja, kardiologia - hospitalizacja E10, E11, E12G, E15 102 - kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (KOS-ZAWAŁ) na obszarze: powiat żywiecki
15.06.2021

Ogłoszenie Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15.06.2021 r.

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne do udziału w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (dalej „program”).
11.06.2021

Komunikat – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za maj 2021 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za maj 2021 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
ilość wiadomości: 4925