Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

ilość wiadomości: 4967
24.09.2021

Ogłoszenie Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 września 2021 r

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą do udziału w realizacji szczepień ochronnych przeciw grypie sezonowej w sezonie 2021/2022. Zadaniem…
21.09.2021

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z treścią ustawy z dnia 7 października 2020 roku o Funduszu Medycznym (Dz. U. poz. 1875) wprowadzono m.in. nowe zasady finansowania…
13.09.2021

Komunikat dla świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za sierpień 2021 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za SIERPIEŃ 2021 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
09.09.2021

Ponad 730 milionów złotych dla szpitali

Szpitale dostaną wyższy ryczałt. Chodzi o ponad 730 milionów złotych, które zostaną wypłacone do końca tego roku. Środowisko reprezentujące szpitale powiatowe przyznaje, że dodatkowe środki…
07.09.2021

Komunikat dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert na realizację od dnia 1 grudnia 2021 r. świadczeń w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowy: leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (DME)

W ślad za komunikatem opublikowanym w dniu 30 sierpnia 2021 r. informującym miedzy innymi o warunkach wymaganych do realizacji świadczeń w ww. programie lekowym oraz…
06.09.2021

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne

183 - Ratownictwo medyczne Na obszarze: powiat: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski. Częstochowa 184 - Ratownictwo medyczne Na obszarze: powiat: będziński, zawierciański, bieruńsko-lędziński, mikołowski, pszczyński, tarnogórski,…
02.09.2021

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie realizacji umów w ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

Zgodnie z treścią wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia…
01.09.2021

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – program lekowy

180 - leczenie rdzeniowego zaniku mięśni na obszarze: województwo śląskie
01.09.2021

Bezpłatne szkolenia z EDM – nowa Platforma rejestracyjna Akademii CeZ już dostępna

W związku z kontynuacją przez Centrum e-Zdrowia naboru na bezpłatne szkolenia dot. Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) oraz pozostałych e-usług udostępnianych w ramach informatyzacji obszaru ochrony…
30.08.2021

Konkursy ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

175 - Leczenie choroby Cushinga 176 - Leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną 177 - Leczenie pacjentów z postępującym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, zróżnicowanym…
ilość wiadomości: 4967