Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

ilość wiadomości: 4986
02.12.2021

Komunikat dla świadczeniodawców

dotyczący wydłużenia okresu spłaty należności ustalonych jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń do dnia 31…
02.12.2021

Dodatek covidowy: personel niemedyczny otrzyma jednorazowo 5 tysięcy złotych

Od 1 grudnia 2021 roku zmieniły się zasady przyznawania dodatkowego wynagrodzenia w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19. Nowelizacja polecenia Ministra Zdrowia dla NFZ wprowadza świadczenia…
01.12.2021

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie realizacji umów w ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej

Zgodnie z treścią wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia…
30.11.2021

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju:

ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza, leczenie stomatologiczne, profilaktyczne programy zdrowotne, świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, opieka paliatywna i hospicyjna, leczenie szpitalne, leczenie…
24.11.2021

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie rozliczenia poprzez Fundusz Medyczny ponadlimitowych kosztów świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom do ukończenia 18. roku życia

Śląski OW NFZ w Katowicach przypomina, że w systemie informatycznym uruchomiona została funkcjonalność Fundusz Medyczny (FM), umożliwiająca rozliczenie ponadlimitowych kosztów świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom do ukończenia…
22.11.2021

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane oddzielnie

11 - pozytonowa tomografia emisyjna - PET na obszarze: województwo śląskie
19.11.2021

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

10 - świadczenia w zakresie kardiologii, świadczenia w zakresie kardiologii - świadczenia pierwszorazowe, świadczenia w zakresie kardiologii - AOP na obszarze: raciborski, rybnicki, wodzisławski, Jastrzębie-Zdrój,…
15.11.2021

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że z dniem 1 grudnia 2021 roku, wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 roku…
12.11.2021

Komunikat – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za październik 2021 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za październik 2021 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
10.11.2021

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe

175 - Leczenie choroby Cushinga 176 - Leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną 178 - Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (DME) 179 - Leczenie raka z …
ilość wiadomości: 4986