Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

ilość wiadomości: 4890
20.04.2021

V edycja - Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Centrum e-Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia realizuje w chwili obecnej - V edycję "Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą".
13.04.2021

Komunikat – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za marzec 2021 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za marzec 2021 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
08.04.2021

Prezes AOTMiT informuje podmioty lecznicze o możliwości udostępnienia danych do taryfikacji świadczeń gwarantowanych

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwrócił się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej dzieci i …
06.04.2021

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie realizacji umów w ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

Zgodnie z treścią wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia…
31.03.2021

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie świadczeń udzielanych przez zespoły transportu medycznego

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach przypomina, iż świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są przez zespół transportu medycznego w przypadkach określonych w załączniku nr…
30.03.2021

Komunikat dla świadczeniodawców

Informujemy, że od 1 kwietnia 2021 r. ulega zmianie sposób przekazania informacji o udzielaniu/nieudzielaniu świadczeń dla dzieci w komórce dla dorosłych
25.03.2021

Nowe terminy szkoleń z zakresu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Na stronie Centrum e-Zdrowia w zakładce Akademia CeZ w zakresie Projektu „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi…
24.03.2021

Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

70 - kardiologia, kardiologia - świadczenia pierwszorazowe, kardiologia - AOP 71 - ortopedia i traumatologia narządu ruchu, ortopedia i traumatologia narządu ruchu - zakres skojarzony…
18.03.2021

Więcej czasu na rozliczenie umów z NFZ za 2020 rok? Trwają prace w parlamencie

W związku z prowadzonymi w Parlamencie Rzeczpospolitej Polskiej pracami nad nowelizacją ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,…
ilość wiadomości: 4890