Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

ilość wiadomości: 5122
10.08.2022

Konkursy ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

dializoterapia otrzewnowana obszarze: bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała hemodializoterapiana obszarze: gliwicki, Gliwice, Zabrze
27.07.2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

badania rezonansu magnetycznego (RM) - powiaty: będziński, zawierciański, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec
26.07.2022

Komunikat w sprawie finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń w zakresie perinatalnej opieki paliatywnej

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31…
20.07.2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

świadczenia w zakresie geriatrii (świadczenia w zakresie geriatrii - świadczenia pierwszorazowe) - województwo śląskie
18.07.2022

Zmiana daty rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach informuje o zmianie daty rozstrzygnięcia postępowania konkursowego numer 12-22-000089/AOS/02/3/02.7250.072.02/01 z dnia 20 lipca 2022 r. na dzień 27 lipca…
14.07.2022

Komunikat – postępowanie w sprawie zawarcia umowy o realizacje programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego na rok 2022

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że w dniu 14 lipca 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie wnioskowe w sprawie zawarcia umowy o…
12.07.2022

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu „Profilaktyka 40 PLUS” na okres 12.07.2022 - 31.12.2022

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu „Profilaktyka 40 PLUS” na okres 12.07.2022 - 31.12.2022
12.07.2022

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zmiany słowników świadczeń, które podlegają sprawozdawczości z zakresu list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, (Dz.…
12.07.2022

Komunikat – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za czerwiec 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za czerwiec 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
11.07.2022

Komunikat dla oferentów przystępujących do ogłoszonego postępowania konkursowego w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć (IP) na terenie miasta Wodzisław Śląski

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach informuje, że w dniu 14 lipca 2022 r. (czwartek) o godz. 12:00 odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące ogłoszonego postępowania…
ilość wiadomości: 5122