Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

ilość wiadomości: 5476
20.06.2024

Komunikat dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do postępowań konkursowych ogłoszonych w dniu 18 czerwca 2024 r., w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie programów lekowych

leczenie chorych z niedoborem kwaśnej sfingomielinazy (ASMD) TYPU A/B i B (ICD-10: E75.241, E75.244) leczenie chorych z zapaleniem nosa i zatok przynosowych z polipami nosa…
18.06.2024

Konkursy ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe

leczenie chorych z niedoborem kwaśnej sfingomielinazy (ASMD) TYPU A/B i B (ICD-10: E75.241, E75.244) leczenie chorych z zapaleniem nosa i zatok przynosowych z polipami nosa…
18.06.2024

Komunikat dla świadczeniodawców w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresach:

centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - II poziom referencyjny (poradnia): subregion tyski, sosnowiecki i rybnicki centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży -…
17.06.2024

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

świadczenia w zakresie immunologii; świadczenia w zakresie immunologii - świadczenia pierwszorazowe
12.06.2024

Konkursy ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży - II poziom referencyjny na obszarach subregionów: tyskiego, bielskiego i częstochowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży…
11.06.2024

Zmiana numeru infolinii do programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”

Informujemy, że od 3 czerwca 2024 r. na badania z programu Profilaktyka 40 PLUS można się zapisać pod numerem telefonu: 800 69 60 64. Pod…
11.06.2024

Wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za maj 2024 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za maj 2024 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
07.06.2024

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne

program profilaktyki raka piersi — etap pogłębionej diagnostyki
29.05.2024

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w ramach programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego, w rodzajach opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, rehabilitacja lecznicza

Informujemy, że w Portalu Świadczeniodawcy w module: Pliki udostępnione przez OW → Pliki techniczne → Folder: pliki dedykowane będą sukcesywnie zamieszczane propozycje planów rzeczowo-finansowych na…
20.05.2024

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Zespół środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny na obszarze: powiat zawierciański
ilość wiadomości: 5476