Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

ilość wiadomości: 5293
29.03.2023

Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o realizacje programu pilotażowego w Centrum Zdrowia Psychicznego na rok 2023

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że w dniu 29 marca 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie wnioskowe w sprawie zawarcia umowy o…
29.03.2023

Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o realizację programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy na rok 2023

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że w dniu 29 marca 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie wnioskowe w sprawie zawarcia umowy o …
28.03.2023

Komunikat dla oferentów w sprawie szkolenia w związku z ogłoszonymi w dniu 24 marca 2023 roku postępowaniami konkursowymi mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne

W związku z ogłoszonymi 24 marca 2023 roku postępowaniami konkursowymi mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne…
24.03.2023

Konkursy ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne

Program profilaktyki raka szyjki macicy - etap pogłębionej diagnostyki Program profilaktyki raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) -…
22.03.2023

Wystawianie e-skierowania na leczenie uzdrowiskowe

Zgodnie z rozporządzeniami wprowadzającymi obowiązek wystawiania e-skierowań na leczenie uzdrowiskowe: Rozporządzenie MZ z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie…
20.03.2023

Uwaga na fałszywe e-maile. To próba zainfekowania komputera złośliwym oprogramowaniem

Odebraliśmy niepokojące sygnały o fałszywych mailach, które informują o rzekomym wycieku danych z Narodowego Funduszu Zdrowia. Informacje zawarte w tych wiadomościach są nieprawdziwe. Nie doszło…
16.03.2023

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zmiany słowników świadczeń, które podlegają sprawozdawczości z zakresu list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, od…
ilość wiadomości: 5293