Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

ilość wiadomości: 5448
23.02.2024

Konkursy ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

leczenie chorych z nerwiakowłókniakami splotowatymi w przebiegu neurofibromatozy typu 1 (NF1) profilaktyka zakażeń wirusem RS leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP)
15.02.2024

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący umów realizowanych w 2023 roku

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje o zaimplementowanej w Portalu Świadczeniodawcy funkcjonalności umożliwiającej przekazywanie do Oddziału...
14.02.2024

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zmian w harmonogramie dotyczących osób udzielających świadczeń

W związku z opublikowaniem w dniu 26.06.2023 r. tekstu jednolitego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie…
13.02.2024

Wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za styczeń 2024 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 13.02.2024 r.

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za styczeń 2024 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
06.02.2024

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2023 roku (w tym Fundusz Medyczny)

Śląski OW NFZ przypomina o możliwości zawarcia aneksów końcoworocznych/ugód/porozumień do umów na rok 2023. Nieprzekraczalny termin dostarczenia aneksów i ugód, wynikający z zapisów OWU to:…
05.02.2024

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2023 roku (w tym Fundusz Medyczny)

Śląski OW NFZ przypomina o możliwości zawarcia aneksów końcoworocznych/ugód/porozumień do umów na rok 2023. Aneksy, ugody i porozumienia są sukcesywnie udostępniane na ścieżce cyfrowej w …
02.02.2024

Konkursy ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

leczenie terapią bezinterferonową chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C leczenie chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B leczenie chorych z nerwiakowłókniakami splotowatymi…
ilość wiadomości: 5448