Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 2
12.10.2022

Zaproszenia (definicje i inne materiały dla oferentów) do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane na rok 2023

  • 3 - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub na III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III) - śląskie
  • 4 - dziecięca opieka koordynowana (DOK) - śląskie
  • 5 - koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR) - śląskie
 
06.10.2022

Ogłoszenie (wraz z definicją i innymi materiałami dla oferentów) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie:

  • 2 - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży – KOC-I

na obszarze: województwo śląskie

 
20.10.2022

Oświadczenie z dnia 20 października 2022 r. o zmianie terminu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

  • 2 - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży – KOC-I

na obszarze: województwo śląskie

 

 
15.11.2022

Oświadczenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

  • 2 - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży – KOC-I

na obszarze: województwo śląskie

 
30.11.2022

Oświadczenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

  • 2 - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży – KOC-I

na obszarze: województwo śląskie

 
09.12.2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane oddzielnie:

  • 2 - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży – KOC-I

na obszarze: województwo śląskie

 
ilość wiadomości: 2