Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 7
13.06.2022

Ogłoszenie (wraz z definicją i innymi materiałami) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 129 - świadczenia w zakresie kardiologii; świadczenia w zakresie kardiologii - świadczenia pierwszorazowe; świadczenia w zakresie kardiologii - AOP

na obszarze: bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała

 
31.05.2022

Ogłoszenie (wraz z definicją i innymi materiałami) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 127 - świadczenia w zakresie kardiologii, świadczenia w zakresie kardiologii - świadczenia pierwszorazowe, świadczenia w zakresie kardiologii - AOP

na obszarze: raciborski, rybnicki, wodzisławski, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory

 
30.05.2022

Ogłoszenie (wraz z definicją i innymi materiałami) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 126 - świadczenia w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej; świadczenia zabiegowe w chirurgii szczękowo-twarzowej - zakres skojarzony z 02.1630.001.02; świadczenia w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej - diagnostyka onkologiczna

na obszarze: województwo śląskie

 
30.05.2022

Ogłoszenia (wraz z definicjami i innymi materiałami) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 121 - badania tomografii komputerowej (TK) - powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki;
 • 122 - badania tomografii komputerowej (TK) - powiaty: będziński, zawierciański, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno.
 
23.05.2022

Ogłoszenia (wraz z definicjami i innymi materiałami) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 87 - badania tomografii komputerowej - powiaty: lubliniecki, tarnogórski, Piekary Śląskie;
 • 88 - badania tomografii komputerowej - powiaty: raciborski, rybnicki, wodzisławski, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory;
 • 89 - badania rezonansu magnetycznego (RM) - powiaty: będziński, zawierciański, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec.
 
05.07.2022

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

88 - badania tomografii komputerowej - powiaty: raciborski, rybnicki, wodzisławski, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory

 
20.05.2022

Ogłoszenia (wraz z definicjami i innymi materiałami) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 82 - świadczenia w zakresie okulistyki (świadczenia zabiegowe w okulistyce - zakres skojarzony z 02.1600.001.02; świadczenia w zakresie okulistyki - ze wskazań nagłych; świadczenia w zakresie okulistyki - diagnostyka onkologiczna) - powiat lubliniecki;
 • 83 - świadczenia w zakresie geriatrii (świadczenia w zakresie geriatrii - świadczenia pierwszorazowe) - województwo śląskie
 • 84 - badania tomografii komputerowej - powiaty: lubliniecki, tarnogórski, Piekary Śląskie;
 • 85 - badania tomografii komputerowej - powiaty: raciborski, rybnicki, wodzisławski, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory;
 • 86 - badania rezonansu magnetycznego (RM) - powiaty: będziński, zawierciański, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec.
 
23.05.2022

Oświadczenie z dnia 23 maja 2022 roku o odwołaniu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ASDK:

 • 84 - badania tomografii komputerowej - powiaty: lubliniecki, tarnogórski, Piekary Śląskie;
 • 85 - badania tomografii komputerowej - powiaty: raciborski, rybnicki, wodzisławski, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory;
 • 86 - badania rezonansu magnetycznego (RM) - powiaty: będziński, zawierciański, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec.
 
07.06.2022

Oświadczenie z dnia 07.06.2022r. o unieważnieniu postepowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 82 - świadczenia w zakresie okulistyki (świadczenia zabiegowe w okulistyce - zakres skojarzony z 02.1600.001.02; świadczenia w zakresie okulistyki - ze wskazań nagłych; świadczenia w zakresie okulistyki - diagnostyka onkologiczna) - powiat lubliniecki;
 
19.11.2021

Ogłoszenie (wraz z definicją i innymi materiałami) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 10 - świadczenia w zakresie kardiologii, świadczenia w zakresie kardiologii - świadczenia pierwszorazowe, świadczenia w zakresie kardiologii - AOP

na obszarze: raciborski, rybnicki, wodzisławski, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory

 
03.01.2022

Informacja z dnia 3 stycznia 2022 roku dla oferentów o zmianie terminu rozstrzygnięcia w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert ogłoszonym w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 10 - świadczenia w zakresie kardiologii, świadczenia w zakresie kardiologii - świadczenia pierwszorazowe, świadczenia w zakresie kardiologii - AOP

na obszarze: raciborski, rybnicki, wodzisławski, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory

 
12.01.2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 10 - świadczenia w zakresie kardiologii, świadczenia w zakresie kardiologii - świadczenia pierwszorazowe, świadczenia w zakresie kardiologii - AOP

na obszarze: raciborski, rybnicki, wodzisławski, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory

 
ilość wiadomości: 7