Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 11
30.09.2022

Ogłoszenie (wraz z definicją i innymi materiałami) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 210 - badania medycyny nuklearnej

na obszarze: województwo śląskie

 
16.11.2022

Oświadczenie z dnia 16.11.2022 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 • 210 - badania medycyny nuklearnej

na obszarze: województwo śląskie

 
28.11.2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 210 - badania medycyny nuklearnej

na obszarze: województwo śląskie

 
05.09.2022

Ogłoszenia (wraz z definicjami i innymi materiałami) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 188 - badania tomografii komputerowej (TK) - na obszarze: raciborski, rybnicki, wodzisławski, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory;
 • 189 - badania tomografii komputerowej (TK) - na obszarze: bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała.
 
02.11.2022

Oświadczenie z dnia 02.11.2022 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 • 188 - badania tomografii komputerowej (TK) - na obszarze: raciborski, rybnicki, wodzisławski, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory
 
04.11.2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 189 - badania tomografii komputerowej (TK) - na obszarze: bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała
 
14.11.2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 188 - badania tomografii komputerowej (TK) - na obszarze: raciborski, rybnicki, wodzisławski, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory
 
05.09.2022

Ogłoszenia (wraz z definicjami i innymi materiałami) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 182 - świadczenia w zakresie okulistyki, świadczenia zabiegowe w okulistyce - zakres skojarzony z 02.1600.001.02, świadczenia w zakresie okulistyki - ze wskazań nagłych, świadczenia w zakresie okulistyki - diagnostyka onkologiczna - na obszarze: będziński;
 • 183 - świadczenia w zakresie neonatologii, świadczenia w zakresie neonatologii - świadczenia pierwszorazowe - na obszarze: raciborski, rybnicki, wodzisławski, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory;
 • 184 - świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci, świadczenia zabiegowe w ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci - zakres skojarzony z 02.1581.001.02, świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci - ze wskazań nagłych, świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci - świadczenia pierwszorazowe - na obszarze: bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała;
 • 185 - świadczenia w zakresie geriatrii, świadczenia w zakresie geriatrii - świadczenia pierwszorazowe - na obszarze: śląskie;
 • 186 - świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc dla dzieci, świadczenia w zakresie leczenia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci - świadczenia pierwszorazowe, świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc dla dzieci - diagnostyka onkologiczna - na obszarze: gliwicki, Gliwice, Zabrze;
 • 187 - świadczenia w zakresie leczenia osteoporozy, świadczenia w zakresie leczenia osteoporozy - świadczenia pierwszorazowe - na obszarze: śląskie.
 
26.09.2022

Oświadczenie z dnia 21.09.2022 r. o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 • 186 - świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc dla dzieci, świadczenia w zakresie leczenia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci - świadczenia pierwszorazowe, świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc dla dzieci - diagnostyka onkologiczna - na obszarze: gliwicki, Gliwice, Zabrze
 
12.10.2022

Oświadczenie z dnia 10.10.2022 r. o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 • 182 - świadczenia w zakresie okulistyki, świadczenia zabiegowe w okulistyce - zakres skojarzony z 02.1600.001.02, świadczenia w zakresie okulistyki - ze wskazań nagłych, świadczenia w zakresie okulistyki - diagnostyka onkologiczna - na obszarze: będziński
 
02.11.2022

Oświadczenie z dnia 02.11.2022 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 • 184 - świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci, świadczenia zabiegowe w ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci - zakres skojarzony z 02.1581.001.02, świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci - ze wskazań nagłych, świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci - świadczenia pierwszorazowe - na obszarze: bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała;
 • 185 - świadczenia w zakresie geriatrii, świadczenia w zakresie geriatrii - świadczenia pierwszorazowe - na obszarze: śląskie;
 • 187 - świadczenia w zakresie leczenia osteoporozy, świadczenia w zakresie leczenia osteoporozy - świadczenia pierwszorazowe - na obszarze: śląskie.
 
04.11.2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 183 - świadczenia w zakresie neonatologii, świadczenia w zakresie neonatologii - świadczenia pierwszorazowe - na obszarze: raciborski, rybnicki, wodzisławski, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory.
 
14.11.2022

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 184 - świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci, świadczenia zabiegowe w ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci - zakres skojarzony z 02.1581.001.02, świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci - ze wskazań nagłych, świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci - świadczenia pierwszorazowe - na obszarze: bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała;
 • 185 - świadczenia w zakresie geriatrii, świadczenia w zakresie geriatrii - świadczenia pierwszorazowe - na obszarze: śląskie;
 • 187 - świadczenia w zakresie leczenia osteoporozy, świadczenia w zakresie leczenia osteoporozy - świadczenia pierwszorazowe - na obszarze: śląskie.
 
11.07.2022

Ogłoszenie (wraz z definicją i innymi materiałami) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 150 - świadczenia w zakresie neonatologii; świadczenia w zakresie neonatologii - świadczenia pierwszorazowe

na obszarze: Chorzów, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice

 
03.10.2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 150 - świadczenia w zakresie neonatologii; świadczenia w zakresie neonatologii - świadczenia pierwszorazowe

na obszarze: Chorzów, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice

 
13.06.2022

Ogłoszenie (wraz z definicją i innymi materiałami) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 129 - świadczenia w zakresie kardiologii; świadczenia w zakresie kardiologii - świadczenia pierwszorazowe; świadczenia w zakresie kardiologii - AOP

na obszarze: bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała

 
31.08.2022

Oświadczenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 129 - świadczenia w zakresie kardiologii; świadczenia w zakresie kardiologii - świadczenia pierwszorazowe; świadczenia w zakresie kardiologii - AOP

na obszarze: bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała

 
08.09.2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 129 - świadczenia w zakresie kardiologii; świadczenia w zakresie kardiologii - świadczenia pierwszorazowe; świadczenia w zakresie kardiologii - AOP

na obszarze: bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała

 
31.05.2022

Ogłoszenie (wraz z definicją i innymi materiałami) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 127 - świadczenia w zakresie kardiologii, świadczenia w zakresie kardiologii - świadczenia pierwszorazowe, świadczenia w zakresie kardiologii - AOP

na obszarze: raciborski, rybnicki, wodzisławski, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory

 
24.08.2022

Oświadczenie z dnia 24.08.2022 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursów ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 127 - świadczenia w zakresie kardiologii, świadczenia w zakresie kardiologii - świadczenia pierwszorazowe, świadczenia w zakresie kardiologii - AOP

na obszarze: raciborski, rybnicki, wodzisławski, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory

 
08.09.2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 127 - świadczenia w zakresie kardiologii, świadczenia w zakresie kardiologii - świadczenia pierwszorazowe, świadczenia w zakresie kardiologii - AOP

na obszarze: raciborski, rybnicki, wodzisławski, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory

 
30.05.2022

Ogłoszenie (wraz z definicją i innymi materiałami) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 126 - świadczenia w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej; świadczenia zabiegowe w chirurgii szczękowo-twarzowej - zakres skojarzony z 02.1630.001.02; świadczenia w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej - diagnostyka onkologiczna

na obszarze: województwo śląskie

 
24.08.2022

Oświadczenie z dnia 24.08.2022 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursów ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 126 - świadczenia w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej; świadczenia zabiegowe w chirurgii szczękowo-twarzowej - zakres skojarzony z 02.1630.001.02; świadczenia w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej - diagnostyka onkologiczna

na obszarze: województwo śląskie

 
08.09.2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 126 - świadczenia w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej; świadczenia zabiegowe w chirurgii szczękowo-twarzowej - zakres skojarzony z 02.1630.001.02; świadczenia w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej - diagnostyka onkologiczna

na obszarze: województwo śląskie

 
30.05.2022

Ogłoszenia (wraz z definicjami i innymi materiałami) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 121 - badania tomografii komputerowej (TK) - powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki;
 • 122 - badania tomografii komputerowej (TK) - powiaty: będziński, zawierciański, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno.
 
12.07.2022

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie zawarcia umowy o działanie świadczeń opieki zdrowotnej

 • kod postępowania: 12-22-000121/AOS/02/3/02.7220.072.02/01

 Komisja konkursowa informuje, że postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przeprowadzane w trybie konkursu ofert na postawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. Zm.) zostało unieważnione z powodu:
- Wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem art. 150 ust. 2 ustawy.

 
24.08.2022

Oświadczenie z dnia 24.08.2022 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursów ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 122 - badania tomografii komputerowej (TK)

powiaty: będziński, zawierciański, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno.

 
08.09.2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 122 - badania tomografii komputerowej (TK)

powiaty: będziński, zawierciański, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno.

 
23.05.2022

Ogłoszenia (wraz z definicjami i innymi materiałami) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 87 - badania tomografii komputerowej - powiaty: lubliniecki, tarnogórski, Piekary Śląskie;
 • 88 - badania tomografii komputerowej - powiaty: raciborski, rybnicki, wodzisławski, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory;
 • 89 - badania rezonansu magnetycznego (RM) - powiaty: będziński, zawierciański, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec.
 
05.07.2022

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 88 - badania tomografii komputerowej - powiaty: raciborski, rybnicki, wodzisławski, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory
 
06.07.2022

Zmiana daty rozstrzygnięcia postępowania konkursowego numer 12-22-000089/AOS/02/3/02.7250.072.02/01

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach informuje o zmianie daty rozstrzygnięcia postępowania konkursowego numer 12-22-000089/AOS/02/3/02.7250.072.02/01 z dnia 08 lipca 2022 r. na dzień 20 lipca 2022 r.

 • 89 - badania rezonansu magnetycznego (RM) - powiaty: będziński, zawierciański, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec.
 
08.07.2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 87 - badania tomografii komputerowej - powiaty: lubliniecki, tarnogórski, Piekary Śląskie
 
18.07.2022

Zmiana daty rozstrzygnięcia postępowania konkursowego numer 12-22-000089/AOS/02/3/02.7250.072.02/01

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach informuje o zmianie daty rozstrzygnięcia postępowania konkursowego numer 12-22-000089/AOS/02/3/02.7250.072.02/01 z dnia 20 lipca 2022 r. na dzień 27 lipca 2022 r.

 • 89 - badania rezonansu magnetycznego (RM) - powiaty: będziński, zawierciański, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec.
 
27.07.2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 89 - badania rezonansu magnetycznego (RM) - powiaty: będziński, zawierciański, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec
 
20.05.2022

Ogłoszenia (wraz z definicjami i innymi materiałami) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 82 - świadczenia w zakresie okulistyki (świadczenia zabiegowe w okulistyce - zakres skojarzony z 02.1600.001.02; świadczenia w zakresie okulistyki - ze wskazań nagłych; świadczenia w zakresie okulistyki - diagnostyka onkologiczna) - powiat lubliniecki;
 • 83 - świadczenia w zakresie geriatrii (świadczenia w zakresie geriatrii - świadczenia pierwszorazowe) - województwo śląskie
 • 84 - badania tomografii komputerowej - powiaty: lubliniecki, tarnogórski, Piekary Śląskie;
 • 85 - badania tomografii komputerowej - powiaty: raciborski, rybnicki, wodzisławski, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory;
 • 86 - badania rezonansu magnetycznego (RM) - powiaty: będziński, zawierciański, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec.
 
23.05.2022

Oświadczenie z dnia 23 maja 2022 roku o odwołaniu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ASDK:

 • 84 - badania tomografii komputerowej - powiaty: lubliniecki, tarnogórski, Piekary Śląskie;
 • 85 - badania tomografii komputerowej - powiaty: raciborski, rybnicki, wodzisławski, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory;
 • 86 - badania rezonansu magnetycznego (RM) - powiaty: będziński, zawierciański, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec.
 
07.06.2022

Oświadczenie z dnia 07.06.2022r. o unieważnieniu postepowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 82 - świadczenia w zakresie okulistyki (świadczenia zabiegowe w okulistyce - zakres skojarzony z 02.1600.001.02; świadczenia w zakresie okulistyki - ze wskazań nagłych; świadczenia w zakresie okulistyki - diagnostyka onkologiczna) - powiat lubliniecki;
 
06.07.2022

Zmiana daty rozstrzygnięcia postępowania konkursowego numer 12-22-000083/AOS/02/1/01

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach informuje o zmianie daty rozstrzygnięcia postępowania konkursowego numer 12-22-000083/AOS/02/1/01 z dnia 08 lipca 2022 r. na dzień 20 lipca 2022 r.

 • 83 - świadczenia w zakresie geriatrii (świadczenia w zakresie geriatrii - świadczenia pierwszorazowe) - województwo śląskie
 
20.07.2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

 • 83 - świadczenia w zakresie geriatrii (świadczenia w zakresie geriatrii - świadczenia pierwszorazowe) - województwo śląskie
 
ilość wiadomości: 11