Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 7
14.01.2022

Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją dla oferentów i ceną oczekiwaną) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – program lekowy:

 • 46 - leczenie immunoglobulinami chorób neurologicznych
 
14.01.2022

Ogłoszenia (wraz z definicjami, informacją dla oferentów i ceną oczekiwaną) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 43 - chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym
 • 44 - chemioterapia hospitalizacja z zakresem skojarzonym
 • 45 - chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym
 
05.01.2022

Ogłoszenia (wraz z definicjami, informacją dla oferentów i ceną oczekiwaną) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 35 - leczenie choroby Gauchera typu I oraz typu III
 • 41 - leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego lub pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego
 
15.12.2021

Ogłoszenie (wraz z definicją i informacją o cenie oczekiwaną) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 39 – gastroenterologia – zespół opieki dziennej

na obszarze: województwo śląskie

 

 
15.12.2021

Ogłoszenia (wraz z definicjami, informacją dla oferentów i ceną oczekiwaną) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • leczenie dorosłych chorych na ciężką anemię aplastyczną (ICD-10: D61)
 • leczenie pacjentów z autosomalnie dominującą postacią zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek (ICD-10: Q61.2)
 • leczenie chorych na zaawansowanego raka kolczystokomórkowego skóry Cemiplimabem (ICD-10: C44.12, C44.22, C44.32, C44.42, C44.52, C44.62, C44.72, C44.82, C44.92)
 • leczenie chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry (ICD-10: L20)
 • leczenie Amifamprydyną pacjentów z zespołem miastenicznym Lamberta-Eatona (ICD-10: G73.1)
 • leczenie zapobiegawcze chorych z nawracającymi napadami dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego o ciężkim przebiegu (ICD-10: D 84.1),
 • leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (DME) (ICD-10 H 36.0)
 
05.11.2021

Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją dla oferentów i ceną oczekiwaną) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – program lekowy:

 • 06 - leczenie ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów dorosłych oraz u młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie
 
11.01.2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 06 - leczenie ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów dorosłych oraz u młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie
 
04.11.2021

Ogłoszenia (wraz z definicjami, informacją dla oferentów i ceną oczekiwaną) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 04 - leczenie pacjentów z chorobą Wilsona
 • 05 - leczenie zapobiegawcze chorych z nawracającymi napadami dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego o ciężkim przebiegu
 
22.11.2021

Oświadczenie z dnia 22 listopada 2021 roku o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 05 - leczenie zapobiegawcze chorych z nawracającymi napadami dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego o ciężkim przebiegu
 
11.01.2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 04 - leczenie pacjentów z chorobą Wilsona
 
ilość wiadomości: 7