Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 8
03.10.2022

Zaproszenie do składania wniosków (wraz z załącznikami) o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w Centrach Zdrowia Psychicznego na rok 2022:

na obszarze:

 • 213 - Częstochowa
 
28.11.2022

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów na realizację programu pilotażowego w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej w centrum zdrowia psychicznego (CZP)

na obszarze:

 • 213 - Częstochowa

 

W wyniku postępowania dokonano pozytywnej oceny 1 wniosku:

a)  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego „EGOMEDICA” Przemysław Klimas i Wspólnicy Sp. J., ul. Władysława Orkana 139B, 42-200 Częstochowa

 
22.09.2022

Ogłoszenia (wraz z definicjami i innymi materiałami) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:

 • 198 - świadczenia psychogeriatryczne - obszar: województwo część południowa;
 • 199 - świadczenia dzienne psychiatryczne geriatryczne - obszar: region centrum-południe;
 • 200 - świadczenia dzienne leczenia zaburzeń nerwicowych - obszar: region północny;
 • 201 - świadczenia dzienne psychiatryczne geriatryczne - obszar: region północny;
 • 202 - świadczenia dzienne psychiatryczne geriatryczne - obszar: region centrum-północ;
 • 203 - świadczenia dzienne psychiatryczne geriatryczne - obszar: region południowy;
 • 204 - świadczenia psychogeriatryczne - obszar: województwo część północna.
 
27.09.2022

Komunikat nr 60/2022 dla świadczeniodawców w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresach:

 • 2706.020.02 - ŚWIADCZENIA DZIENNE LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH (region północny)
 • 2704.020.02 - ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE GERIATRYCZNE (region centrum-południe, centrum-północ, region południowy, region północny)
 • 4712.021.02 - ŚWIADCZENIA PSYCHOGERIATRYCZNE (część południowa i północna)

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach informuje, że w dniu 29 września 2022 roku o godz. 10:00 odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące ogłoszonych postępowań konkursowych poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w zakresach: świadczenia dzienne leczenia zaburzeń nerwicowych, świadczenia dzienne psychiatryczne geriatryczne, świadczenia psychogeriatryczne.

Miejscem spotkania jest sala 1.10 mieszcząca się w budynku Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13.

 
10.10.2022

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:

 • 198 - świadczenia psychogeriatryczne - obszar: województwo część południowa;
 • 203 - świadczenia dzienne psychiatryczne geriatryczne - obszar: region południowy;
 • 204 - świadczenia psychogeriatryczne - obszar: województwo część północna.
 
04.11.2022

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:

 • 200 - świadczenia dzienne leczenia zaburzeń nerwicowych - obszar: region północny;
 • 202 - świadczenia dzienne psychiatryczne geriatryczne - obszar: region centrum-północ.

 

 
04.11.2022

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:

 • 199 - świadczenia dzienne psychiatryczne geriatryczne - obszar: region centrum-południe;
 • 201 - świadczenia dzienne psychiatryczne geriatryczne - obszar: region północny.
 
30.08.2022

Zaproszenie do składania wniosków (wraz z załącznikami) o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w Centrach Zdrowia Psychicznego na rok 2022:

Na obszarach:

 • 172 - powiat tarnogórski, Piekary Śląskie
 
28.09.2022

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów na realizację programu pilotażowego w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej w centrum zdrowia psychicznego (CZP)

 • 172 - powiat tarnogórski, Piekary Śląskie

W wyniku postępowania dokonano pozytywnej oceny 1 wniosku:
Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna, ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry

 
14.07.2022

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że w dniu 14 lipca 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie wnioskowe w sprawie zawarcia umowy o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego  na rok 2022 dla obszaru:

 1. m Piekary śląskie i powiat tarnogórski.

Wniosek może składać podmiot będący świadczeniodawcą wskazanym w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. 2022 poz. 955)  oraz spełniającym wymagania określone w zarządzeniu Nr 55/2020/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego ze zm.

Obszar postępowania:

 1. Piekary Śląskie i powiat tarnogórski - kod teryt: 2471, 2413.

Wnioskodawca ubiegający się o zawarcie umowy na rok 2022 proszony jest o złożenie wniosku do dnia 21 lipca 2022 r.

 
26.08.2022

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie zawarcia umów na realizację programu pilotażowego w zakresie 18.9900.400.03 świadczenia opieki zdrowotnej w centrum zdrowia psychicznego (CZP)

 

Zespół powołany do przeprowadzenia oceny wniosków w sprawie zawarcia umów na realizację programu pilotażowego informuje, że w dniu 26.08.2022 r. postępowanie zostało unieważnione z powodu:

 

niespełnienia warunku wymaganego: „Łączna liczba osób zatrudnionych w centrum w ramach działalności podstawowej nie może być mniejsza niż równoważnik 0,6 etatu przeliczeniowego na 1000 świadczeniobiorców powyższej 18 roku życia zamieszkałych na obszarze działania centrum z uwzględnieniem danych, o których mowa w § 20 ust. 4.”

 
01.07.2022

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w Centrach Zdrowia Psychicznego na rok 2022:

Na obszarach:

 • powiat tarnogórski
 • Piekary Śląskie
 
11.07.2022

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje o unieważnieniu postępowania nr 12-22-000148/PPZ/18/4/13 w sprawie zawarcia umów na realizacje programu pilotażowego w zakresie ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO (CZP) - 18.9900.400.03 – m. Piekary Śląskie, powiat tarnogórski z powodu: w wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden wniosek.

 
20.06.2022

Ogłoszenia (wraz z definicjami i innymi materiałami) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:

 • 130 - świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju - obszar: będziński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, tarnogórski, bieruńsko-lędziński, wodzisławski, zawierciański, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory;
 • 131 - ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny - obszar: Częstochowa;
 • 132 - świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju - obszar: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, Częstochowa;
 • 133 - świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju - obszar: bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała;
 • 134 - ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny - obszar: bieruńsko-lędziński;
 • 135 - ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny - obszar: tarnogórski.
 
07.07.2022

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:

 • 132 - świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju - obszar: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, Częstochowa;
 • 133 - świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju - obszar: bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała.

 

 
18.07.2022

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 1 października 2022 roku do 31 marca 2025 roku w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:

 • 135 - ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny - obszar: tarnogórski.
 
23.08.2022

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 1 października 2022 roku do 31 marca 2025 roku w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:

 • 130 - świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju - obszar: będziński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, tarnogórski, bieruńsko-lędziński, wodzisławski, zawierciański, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory;
 • 134 - ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny - obszar: bieruńsko-lędziński.
 
29.08.2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:

 • 131 - ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny - obszar: Częstochowa
 
16.03.2022

Zaproszenie do składania wniosków (wraz z klauzulą informacyjną) o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w Centrach Zdrowia Psychicznego na rok 2022:


Na obszarze:

 • 57 - powiat żywiecki
 
22.03.2022

Komunikat nr 21/2022 – postępowanie w sprawie zawarcia umów o realizacje programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego na rok 2022.

 

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że nastąpiła zmiana terminu składania wniosku: z dnia 23 marca 2022 r. na dzień 25 marca 2022 r., do godziny 16.00.

 
28.04.2022

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów na realizację programu pilotażowego w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej w Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP)

 
09.02.2022

Zaproszenia do składania wniosków (wraz z klauzulą informacyjną) o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w Centrach Zdrowia Psychicznego na rok 2022:

Na obszarze:

 • 48 - Rybnik
 • 49 - powiat żywiecki
 
17.02.2022

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje o unieważnieniu postępowania nr 12-22-000049/PPZ/18/4/13 w sprawie zawarcia umów na realizację programu pilotażowego w zakresie ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO (CZP) - 18.9900.400.03 – powiat żywiecki z powodu: w wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden wniosek.

 
28.02.2022

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów na realizację programu pilotażowego w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej w Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP)

 
ilość wiadomości: 8