Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 2
16.03.2022

Zaproszenie do składania wniosków (wraz z klauzulą informacyjną) o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w Centrach Zdrowia Psychicznego na rok 2022:


Na obszarze:

  • 57 - powiat żywiecki
 
22.03.2022

Komunikat nr 21/2022 – postępowanie w sprawie zawarcia umów o realizacje programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego na rok 2022.

 

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że nastąpiła zmiana terminu składania wniosku: z dnia 23 marca 2022 r. na dzień 25 marca 2022 r., do godziny 16.00.

 
28.04.2022

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów na realizację programu pilotażowego w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej w Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP)

 
09.02.2022

Zaproszenia do składania wniosków (wraz z klauzulą informacyjną) o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w Centrach Zdrowia Psychicznego na rok 2022:

Na obszarze:

  • 48 - Rybnik
  • 49 - powiat żywiecki
 
17.02.2022

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje o unieważnieniu postępowania nr 12-22-000049/PPZ/18/4/13 w sprawie zawarcia umów na realizację programu pilotażowego w zakresie ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO (CZP) - 18.9900.400.03 – powiat żywiecki z powodu: w wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden wniosek.

 
28.02.2022

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów na realizację programu pilotażowego w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej w Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP)

 
ilość wiadomości: 2