Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Kontraktowanie 2023

Informacje wspólne

UWAGA!

Od kwietnia 2023 obowiązuje nowa wersja aplikacji Ofertowanie.

Celem wprowadzenia nowej wersji Ofertowania jest zmiana technologiczna, bez zmian funkcjonalnych. Nowa wersja aplikacji została tak przygotowana aby użytkownicy korzystający do tej pory z poprzedniej wersji aplikacji mogli korzystać z nowej wersji bez zauważalnych zmian.

Stosowanie nowej wersji aplikacji Ofertowanie skutkuje potrzebą wprowadzenia zmian w Portalu świadczeniodawcy – będzie możliwe pobieranie pliku SSX w nowej wersji, odpowiedniej dla nowego Ofertowania.

Wszystkie postępowania ogłaszane od kwietnia 2023 roku będą domyślnie oznaczone jako takie, w których jest możliwe stosowanie nowej wersji aplikacji Ofertowanie.

W pierwszym okresie (kwiecień – maj 2023) będzie jeszcze możliwość pobrania pliku profilu potencjału w dotychczasowej wersji (dla poprzedniej wersji aplikacji). Taka możliwość będzie istniała w szczegółach profilu. Będzie również możliwość pobrania poprzedniej wersji aplikacji Ofertowanie.

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 22
14.03.2023

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

 • 575 – anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja 

na obszarze: Sosnowiec

 
16.03.2023

Komunikat dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne: anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja w sprawie spotkania informacyjno-szkoleniowego

 
28.03.2023

Oświadczenie z dnia 27 marca 2023 r. o zmianie terminu składania oraz otwarcia ofert do postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

 • 575 – anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja 

na obszarze: Sosnowiec

 
17.04.2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 575 – anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja 

na obszarze: Sosnowiec

 
02.03.2023

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:

 • 569 - leczenie dorosłych pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi z towarzyszącą niedokrwistością zależną od transfuzji
 
28.04.2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:

 • 569 - leczenie dorosłych pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi z towarzyszącą niedokrwistością zależną od transfuzji
 
23.02.2023

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:

 • 564 - leczenie dorosłych pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi z towarzyszącą niedokrwistością zależną od transfuzji
 
01.03.2023

Ogłoszenie w sprawie odwołania postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

 • 564 - leczenie dorosłych pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi z towarzyszącą niedokrwistością zależną od transfuzji
 
03.02.2023

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów na realizację programu pilotażowego w zakresie „Program pilotażowy – leczenie gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych”

 
17.01.2023

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

 • 548 – anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja 

na obszarze: Sosnowiec

 
24.01.2023

Komunikat nr 5/2023 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie:

 • anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja 

w sprawie spotkania informacyjno - szkoleniowego.

 
09.03.2023

Oświadczenie z dnia 9 marca 2023 roku o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie:

 • 548 - anestezjologia i intensywna terapia — hospitalizacja  
 
05.01.2023

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

 • 547 – ortopedia i traumatologia narządu ruchu dziecięca - hospitalizacja
 
10.01.2023

Komunikat dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie:

 • 547 – ortopedia i traumatologia narządu ruchu dziecięca - hospitalizacja

w sprawie spotkania informacyjno-szkoleniowego.

 
14.02.2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 547 – ortopedia i traumatologia narządu ruchu dziecięca - hospitalizacja

 

 
30.12.2022

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów na realizację programu pilotażowego w zakresie świadczenie opieki zdrowotnej - trombektomia mechaniczna w ostrej fazie udaru niedokrwiennego

 
14.12.2022

Ogłoszenia (wraz z definicjami, informacją dla oferentów i ceną oczekiwaną) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 287 - leczenie pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi układu pokarmowego z zastosowaniem radiofarmaceutyków (ICD-10: C25.4, C17.0-C17.9, C18.0-C18.4)
 • 288 - leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym (ICD-10: C61, C65, C66, C67, C68)
 • 289 - leczenie wspomagające zaburzeń cyklu mocznikowego (ICD-10: E72.2)
 • 290 - leczenie pacjentów ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD) (ICD-10: G36.0)
 
03.01.2023

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 15 marca 2023 roku do 30 czerwca 2025 roku w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 289 - leczenie wspomagające zaburzeń cyklu mocznikowego (ICD-10: E72.2)
 
01.03.2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 287 - leczenie pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi układu pokarmowego z zastosowaniem radiofarmaceutyków (ICD-10: C25.4, C17.0-C17.9, C18.0-C18.4)
 • 288 - leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym (ICD-10: C61, C65, C66, C67, C68)
 • 290 - leczenie pacjentów ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD) (ICD-10: G36.0)
 
14.12.2022

Ogłoszenie postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 286 - urologia – hospitalizacja, urologia - hospitalizacja - pakiet onkologiczny

na obszarze subregion północny - częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, Częstochowa

 

 
19.01.2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 286 - urologia – hospitalizacja, urologia - hospitalizacja - pakiet onkologiczny

na obszarze subregion północny - częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, Częstochowa

 
16.11.2022

Ogłoszenia (wraz z definicjami, informacją dla oferentów i ceną oczekiwaną) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 263 - odczulanie wysoko immunizowanych dorosłych potencjalnych biorców przeszczepu nerki (ICD-10: N18)
 • 264 - leczenie chorych na gruźlicę lekooporną (MDR/XDR) (ICD-10: A15)
 
03.01.2023

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 1 lutego 2023 roku do 30 czerwca 2025 roku w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 264 - leczenie chorych na gruźlicę lekooporną (MDR/XDR) (ICD-10: A15)
 
16.01.2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 263 - odczulanie wysoko immunizowanych dorosłych potencjalnych biorców przeszczepu nerki (ICD-10: N18)
 
ilość wiadomości: 22