Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Kontraktowanie 2023

Informacje wspólne

UWAGA!

Od kwietnia 2023 obowiązuje nowa wersja aplikacji Ofertowanie.

Celem wprowadzenia nowej wersji Ofertowania jest zmiana technologiczna, bez zmian funkcjonalnych. Nowa wersja aplikacji została tak przygotowana aby użytkownicy korzystający do tej pory z poprzedniej wersji aplikacji mogli korzystać z nowej wersji bez zauważalnych zmian.

Stosowanie nowej wersji aplikacji Ofertowanie skutkuje potrzebą wprowadzenia zmian w Portalu świadczeniodawcy – będzie możliwe pobieranie pliku SSX w nowej wersji, odpowiedniej dla nowego Ofertowania.

Wszystkie postępowania ogłaszane od kwietnia 2023 roku będą domyślnie oznaczone jako takie, w których jest możliwe stosowanie nowej wersji aplikacji Ofertowanie.

W pierwszym okresie (kwiecień – maj 2023) będzie jeszcze możliwość pobrania pliku profilu potencjału w dotychczasowej wersji (dla poprzedniej wersji aplikacji). Taka możliwość będzie istniała w szczegółach profilu. Będzie również możliwość pobrania poprzedniej wersji aplikacji Ofertowanie.

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 4
11.09.2023

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne:

 • program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni stacjonarnej - grupa zachodnia
 • program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni stacjonarnej - grupa centralna
 
27.10.2023

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne:

 • program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni stacjonarnej - grupa zachodnia
 • program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni stacjonarnej - grupa centralna
 
24.04.2023

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne

 • 701 - program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP) - etap specjalistyczny
 
30.05.2023

Oświadczenie z dnia 30 maja 2023 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne:

 • 701 - program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP) - etap specjalistyczny
 
01.06.2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne:

 • 701 - program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP) - etap specjalistyczny
 
24.03.2023

Ogłoszenia (wraz z definicjami i innymi materiałami) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne:

 • Program profilaktyki raka szyjki macicy - etap pogłębionej diagnostyki
 • Program profilaktyki raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki
 • Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) - etap specjalistyczny
 • Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) - etap podstawowy
 • Program badań prenatalnych
 • Program profilaktyki raka szyjki macicy - etap diagnostyczny
 • Program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni stacjonarnej
 • Program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni mobilnej
 
28.03.2023

Komunikat nr 19/2023 dla oferentów w sprawie szkolenia w związku z ogłoszonymi w dniu 24 marca 2023 roku postępowaniami konkursowymi mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne

 

W związku z ogłoszonymi 24 marca 2023 roku postępowaniami konkursowymi mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach zaprasza na spotkanie informacyjne dla Oferentów.

 

Szkolenie dla oferentów odbędzie się 30 marca 2023 roku o godz. 10.00 w siedzibie Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13, sala konferencyjna nr 4.12, IV piętro - budynek B.

 
04.04.2023

Zasady kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej w 2023 roku w rodzaju Profilaktyczne Programy Zdrowotne

 
11.04.2023

Oświadczenie z dnia 11 kwietnia 2023 r. o zmianie godzin składania ofert w  postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne

 
20.04.2023

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne

 • 680 - program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) - etap specjalistyczny
 
30.05.2023

Oświadczenie z dnia 30 maja 2023 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne:

 • Program profilaktyki raka szyjki macicy - etap pogłębionej diagnostyki
 • Program profilaktyki raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki
 • Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) - etap podstawowy
 • Program badań prenatalnych
 • Program profilaktyki raka szyjki macicy - etap diagnostyczny
 • Program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni stacjonarnej
 • Program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni mobilnej

 

 
01.06.2023

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne:

 • Program profilaktyki raka szyjki macicy - etap pogłębionej diagnostyki
 • Program profilaktyki raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki
 • Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) - etap podstawowy
 • Program badań prenatalnych
 • Program profilaktyki raka szyjki macicy - etap diagnostyczny
 • Program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni stacjonarnej
 • Program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni mobilnej
 
29.12.2022

Zaproszenie (wraz z definicją) do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu „Profilaktyka 40 PLUS” na okres 01.01.2023 - 31.12.2023

 
ilość wiadomości: 4