Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 25
13.05.2022

Ogłoszenie (wraz z definicją) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 81 – leczenie choroby Gauchera typu I oraz typu III

na obszarze: województwo śląskie

 
20.06.2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 81 – leczenie choroby Gauchera typu I oraz typu III

na obszarze: województwo śląskie

 
26.04.2022

Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją dla oferentów i ceną oczekiwaną) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 79 – leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego lub pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego
 
13.06.2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 79 – leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego lub pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego
 
26.04.2022

Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją dla oferentów i ceną oczekiwaną) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 78 – leczenie chorych na cukrzycowy obrzęk plamki (DME)
 
13.06.2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 78 – leczenie chorych na cukrzycowy obrzęk plamki (DME)

 

 
22.04.2022

Ogłoszenia (wraz z definicjami, informacją dla oferentów i ceną oczekiwaną) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 76 - leczenie chorych z dystrofią mięśniową Duchenne'a spowodowaną mutacją nonsensowną w genie dystrofiny 
 • 77 - leczenie chorych na pierwotną hiperoksalurię typu 1

na obszarze: województwo śląskie

 
10.05.2022

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 77 - leczenie chorych na pierwotną hiperoksalurię typu 1

na obszarze: województwo śląskie

 
13.06.2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 76 - leczenie chorych z dystrofią mięśniową Duchenne'a spowodowaną mutacją nonsensowną w genie dystrofiny 

na obszarze: województwo śląskie

 
11.04.2022

Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją dla oferentów i ceną oczekiwaną) o postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 75 - leczenie choroby Gauchera typu I oraz typu III

na obszarze: województwo śląskie

 
11.05.2022

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 75 - leczenie choroby Gauchera typu I oraz typu III

na obszarze: województwo śląskie

 
04.04.2022

Ogłoszenie (wraz z definicją i informacją o cenie oczekiwanej) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 74 – gastroenterologia – zespół opieki dziennej

na obszarze: województwo śląskie

 
09.05.2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 74 – gastroenterologia – zespół opieki dziennej

na obszarze: województwo śląskie

 
09.03.2022

Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją dla oferentów i ceną oczekiwaną) o postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 55 - leczenie chorych na ostrą porfirię wątrobową (AHP) u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat
 
28.03.2022

OGŁOSZENIE w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 1 czerwca 2022 roku do 30 czerwca 2025 roku w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 55 - leczenie chorych na ostrą porfirię wątrobową (AHP) u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat
 
15.02.2022

Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją dla oferentów i ceną oczekiwaną) o postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 51 - leczenie choroby Gauchera typu I oraz typu III
 
08.03.2022

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 1 kwietnia 2022 roku do 30 czerwca 2025 roku w rodzaju leczenie szpitalne

 • 51 - leczenie choroby Gauchera typu I oraz typu III
 
14.01.2022

Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją dla oferentów i ceną oczekiwaną) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – program lekowy:

 • 46 - leczenie immunoglobulinami chorób neurologicznych
 
12.04.2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 46 - leczenie immunoglobulinami chorób neurologicznych
 
14.01.2022

Ogłoszenia (wraz z definicjami, informacją dla oferentów i ceną oczekiwaną) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 43 - chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym
 • 44 - chemioterapia hospitalizacja z zakresem skojarzonym
 • 45 - chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym
 
19.01.2022

Komunikat nr 5/2022 dla świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie chemioterapia

 
25.01.2022

Ogłoszenie w sprawie odwołania postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia:

 • 43 - chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym
 • 44 - chemioterapia hospitalizacja z zakresem skojarzonym
 • 45 - chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym
 
ilość wiadomości: 25