logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

Komunikat nr 56/2019 Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie prawidłowego przekazywania załączników do komunikatu elektronicznego LEK

24.09.2019
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w związku ze zmianami w systemie informatycznym polegającymi na wprowadzeniu nowych funkcji i udogodnień dla aptek/punktów aptecznych, które są elementem…
 

Komunikat nr 55/2019 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za sierpień 2019 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

12.09.2019
Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za sierpień 2019 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
 

Komunikat nr 54/2019 dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów wygasłych do 30.06.2019 r., (dotyczy rodzajów: ambulatoryjna opieka specjalistyczna umowy ASDK 02/2, rehabilitacja lecznicza oraz wybrane umowy w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opie

03.09.2019
Zapraszamy świadczeniodawców (lista w załączniku) do zawierania ugód rozliczających wybrane umowy i zakresy świadczeń w umowach wygasłych do 30.06.2019 r. Podpisywanie ugód odbędzie się w…
 

Komunikat nr 53/2019 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach:chirurgia onkologiczna - hospitalizacja, chirurgia onkol

02.09.2019
Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 września 2019 roku o godz. 12.00 odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące ogłoszonego postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie…
 

Zostań Liderem e-zdrowia 2019

02.09.2019
Jeszcze przez najbliższe dwa tygodnie przyjmowane są zgłoszenia do konkursu organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony…
 

Komunikat nr 50/2019 dla świadczeniodawców

30.08.2019
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, świadczeniodawcom realizującym umowy w rodzaju leczenie szpitalne, że są zobowiązani do konieczności spełniania warunków wymaganych, o których mowa w rozporządzeniu…
 

Komunikat nr 51/2019 dla świadczeniodawców w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 r. dofinansowania zakupu oprogramowania

30.08.2019
W nawiązaniu do komunikatu nr 48/2019 dla świadczeniodawców w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 r. dofinansowania zakupu oprogramowania, a także powtarzającymi się błędami…
 

Komunikat nr 52/2019 w sprawie wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2019 poz. 1628).

30.08.2019
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów…
 

Komunikat dotyczący sprawozdawczości w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

20.08.2019
Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że stwierdził liczne nieprawidłowości dotyczące sprawozdawczości w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w szpitalnym oddziale ratunkowym…
 

Komunikat nr 49/2019 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za lipiec 2019 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

13.08.2019
Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za lipiec 2019 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…