Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

19.12.2022

Komunikat 74/2022 - postępowanie w sprawie zawarcia umowy o realizacje programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego na rok 2023

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że w dniu 19 grudnia 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie wnioskowe w sprawie zawarcia umowy o…
16.12.2022

Komunikat nr 73/2022 dla oferentów przystępujących do ogłoszonych postępowań konkursowych poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach informuje, że w dniu 19 grudnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 odbędzie się wideokonferencja informacyjno-szkoleniowa dotycząca ogłoszonych postępowań…
15.12.2022

Wytyczne Konsultantów Krajowych w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz diabetologii dotyczące opieki nad pacjentem z cukrzycą w podstawowej opiece zdrowotnej

Przekazujemy wytyczne Konsultantów Krajowych w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz diabetologii dotyczące opieki nad pacjentem z cukrzycą w podstawowej opiece zdrowotnej, z uwzględnieniem opieki koordynowanej.
13.12.2022

Komunikat nr 72/2022 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za listopad 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 13.12.2022 r.

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za listopad 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
07.12.2022

Informacja dotycząca zawierania umów w POZ, w tym w zakresie świadczeń w budżecie powierzonym opieki koordynowanej

Jak przygotować wniosek? I. Nowe podmioty wnioskujące o zawarcie umowy w rodzaju POZ. Działania: 1. Uzyskać dostęp do Portalu Świadczeniodawcy; 2. Złożyć odpowiedni wniosek zgodnie…
29.11.2022

Komunikat nr 70/2022 dla świadczeniodawców

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzajach: podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne, leczenie szpitalne – chemioterapia, leczenie szpitalne – programy lekowe, opieka…
28.11.2022

Komunikat nr 69/2022 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z zapisami § 47 ust. 7 zarządzenia nr 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29…
14.11.2022

Komunikat nr 68/2022 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za październik 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za październik 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
08.11.2022

Komunikat nr 67/2022 dla świadczeniodawców w sprawie kierowania pacjentów na leczenie uzdrowiskowe

ZASADY KWALIFIKACJI NA LECZENIE UZDROWISKOWE Podstawą zakwalifikowania pacjenta do leczenia uzdrowiskowego jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Wystawiając skierowanie należy wziąć pod uwagę aktualny…
31.10.2022

Komunikat nr 66/2022 w sprawie odwołania postępowania konkursowego w rodzaju leczenie stomatologiczne

Komunikat w sprawie odwołania postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 1 maja 2023 roku…