logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

Komunikat nr 50/2019 dla świadczeniodawców

30.08.2019
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, świadczeniodawcom realizującym umowy w rodzaju leczenie szpitalne, że są zobowiązani do konieczności spełniania warunków wymaganych, o których mowa w rozporządzeniu…
 

Komunikat nr 51/2019 dla świadczeniodawców w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 r. dofinansowania zakupu oprogramowania

30.08.2019
W nawiązaniu do komunikatu nr 48/2019 dla świadczeniodawców w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 r. dofinansowania zakupu oprogramowania, a także powtarzającymi się błędami…
 

Komunikat nr 52/2019 w sprawie wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2019 poz. 1628).

30.08.2019
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów…
 

Komunikat dotyczący sprawozdawczości w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

20.08.2019
Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że stwierdził liczne nieprawidłowości dotyczące sprawozdawczości w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w szpitalnym oddziale ratunkowym…
 

Komunikat nr 49/2019 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za lipiec 2019 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

13.08.2019
Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za lipiec 2019 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
 

Komunikat nr 48/2019 dla świadczeniodawców w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 r. dofinansowania zakupu oprogramowania

12.08.2019
Prośba o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami oraz składanie przez uprawnionych świadczeniodawców dokumentów wymienionych w § 3 ust. 1 oraz dodatkowo przesłanie drogą mailową specyfikacji…
 

Komunikat nr 47/2019 dla świadczeniodawców w sprawie spotkań dotyczących zmian warunków finansowych aktualnie realizowanych umów w związku z przeprowadzonym spotkaniem z udziałem Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ oraz przedstawicieli związków zawodowych zrzes

07.08.2019
Śląski OW NFZ informuje o zaplanowanych w siedzibie tut. Oddziału spotkaniach ze świadczeniodawcami zgodnie z załączonym harmonogramem, których tematem będą obowiązujące od dnia 1 lipca…
 

Komunikat nr 46/2019 dla świadczeniodawców w sprawie spotkań dotyczących zmian warunków finansowych aktualnie realizowanych umów w związku z przeprowadzonym spotkaniem z udziałem Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ oraz przedstawicieli związków zawodowych zrzes

22.07.2019
Śląski OW NFZ informuje o zaplanowanych w siedzibie tut. Oddziału spotkaniach ze świadczeniodawcami zgodnie z załączonym harmonogramem, których tematem będą obowiązujące od dnia 1 lipca…
 

Komunikat nr 44/2019 dla podmiotów planujących złożenie ofert w postępowaniach konkursowych w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjnaoraz w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej ogłoszonych w dniu 4.07.2019 r.

12.07.2019
Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zaprasza oferentów na spotkanie szkoleniowo-informacyjne, które odbędzie się w siedzibie Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 w…
 

Komunikat nr 45/2019 dla oferentów w sprawie szkolenia w związku z ogłoszonymi w dniu 8 lipca 2019 roku postępowaniami konkursowymi mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza

12.07.2019
W związku z ogłoszonymi w dniu 8 lipca 2019 roku postępowaniami konkursowymi mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja…