Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

16.03.2020

Komunikat dla Pacjentów przebywających na leczeniu uzdrowiskowym i Świadczeniodawców uzdrowiskowych

Na podstawie przepisów § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia…
13.03.2020

Informacja w sprawie możliwości załatwiania usług korespondencyjnie lub przez Internet

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, zachęcamy do ograniczenia osobistego kontaktu z oddziałami wojewódzkimi i delegaturami NFZ. Wszystkie usługi oferowane…
13.03.2020

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przekazywania uzgodnionego zestawienia zbiorczego w postaci elektronicznej

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że w systemie informatycznym NFZ wprowadzono funkcjonalność pozwalającą na podpisanie przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub ePUAP oraz przekazanie do właściwego oddziału…
11.03.2020

Komunikat nr 25/2020 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za luty 2020 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za luty 2020 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na…
11.03.2020

Zasady uruchamiania zespołów transportu sanitarnego, wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowanego przez dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Zespoły transportu sanitarnego, wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,…
11.03.2020

Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wskazujemy na możliwość wykonywania i rozliczania porad specjalistycznych, realizowanych w ramach umów o…
06.03.2020

Komunikat nr 23/2020 w sprawie wystawiania zwolnienia lekarskiego na czas leczenia uzdrowiskowego

W związku ze zgłaszanymi przez pacjentów oraz świadczeniodawców pytaniami w sprawie wystawiania zwolnienia lekarskiego na czas leczenia uzdrowiskowego Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje…
06.03.2020

Komunikat nr 24/2020 dla świadczeniodawców w sprawie świadczeń udzielanych przez Zespół Transportu Medycznego

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że z dniem 1 kwietnia 2020 r. rozpocznie się okres obowiązywania umów o udzielanie świadczeń opieki…
03.03.2020

E-skierowanie. Pytania i odpowiedzi

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) został umieszczony poradnik dla pracowników medycznych uprawnionych do wystawiania e-skierowań.…
28.02.2020

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla szpitali w związku z dynamicznie rozwijająca się sytuacją epidemiologiczną związaną z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2

Aktualnie nie ma żadnych wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie postępowaniem osób powracających z…