Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

11.03.2022

Komunikat nr 18/2022 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za luty 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za luty 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
04.03.2022

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie pobierania zakresów numerów recept przez świadczeniodawców oraz osoby uprawnione

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z art. 95b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z…
17.02.2022

Komunikat dla świadczeniodawców - Postępowanie w sprawie zawarcia umów o realizacje programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego na rok 2022

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje o unieważnieniu postępowania nr 12-22-000049/PPZ/18/4/13 w sprawie zawarcia umów na realizację programu pilotażowego w zakresie ŚWIADCZENIA…
17.02.2022

Komunikat dla świadczeniodawców - Postępowanie w sprawie zawarcia umów o realizacje programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego na rok 2022

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że nastąpiła zmiana terminu składania wniosku: z dnia 16 lutego r. na dzień 17 lutego 2022…
15.02.2022

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o pozyskaniu danych do taryfikacji świadczeń gwarantowanych oraz do realizacji innych zadań ustawowych

Prezes AOTMiT zwrócił się do świadczeniodawców, którzy zawarli z NFZ umowę w rodzaju leczenie szpitalne o udostępnienie danych finansowo-księgowych z działalności leczniczej podmiotu. Szczegóły komunikatu…
14.02.2022

Komunikat nr 17/2022 dla świadczeniodawców w sprawie aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2021 roku (lista umów nr 7 „OSTATNIA”)

Śląski OW NFZ informuje o możliwości zawarcia aneksów końcoworocznych do umów na rok 2021 (lista umów nr 7 „OSTATNIA” – w załączeniu). Aneksy zostały udostępnione…
11.02.2022

Komunikat nr 16/2022 dla świadczeniodawców w sprawie aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2021 roku (lista nr 6)

Śląski OW NFZ informuje o możliwości zawarcia aneksów końcoworocznych do umów na rok 2021 (lista nr 6 – w załączeniu). Aneksy zostały udostępnione na ścieżce…
11.02.2022

Komunikat numer 15/2022 dla świadczeniodawców - lista świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za styczeń 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 11.02.2022 r.

Szczegółowy wykaz brakujących komórek/procedur medycznych znajduje się w Portalu Świadczeniodawcy: Administracja i Opcje/Pobranie plików technicznych/Pliki dedykowane/niesprawozdane_harmonogramy_przyjęć_styczeń_2022.xls
10.02.2022

Komunikat nr 14/2022 dla świadczeniodawców w sprawie aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2021 roku (lista nr 5)

Śląski OW NFZ informuje o możliwości zawarcia aneksów końcoworocznych do umów na rok 2021 (lista nr 5 – w załączeniu). Aneksy zostały udostępnione na ścieżce…
09.02.2022

Komunikat nr 13/2022 dla świadczeniodawców w sprawie ogłoszenia postępowań w sprawie zawarcia umów o realizacje programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego na rok 2022

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że w dniu 9 lutego 2022 r. zostały ogłoszone dwa postępowania wnioskowe w sprawie zawarcia umów…