Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

04.02.2022

Komunikat nr 12/2022 dla świadczeniodawców w sprawie aneksów do umów realizowanych w 2021 roku zwiększających kwoty zobowiązania z tytułu świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom do ukończenia 18. roku życia (lista nr 2)

Śląski OW NFZ informuje o możliwości zawarcia aneksów zwiększających kwoty zobowiązania z tytułu świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom do ukończenia 18. roku życia w roku 2021. (lista…
03.02.2022

Komunikat nr 11/2022 dla świadczeniodawców w sprawie aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2021 roku (lista nr 4)

Śląski OW NFZ informuje o możliwości zawarcia aneksów końcoworocznych do umów na rok 2021 (lista nr 4 – w załączeniu). Aneksy zostały udostępnione na ścieżce…
03.02.2022

Komunikat nr 10/2022 dla świadczeniodawców w sprawie aneksów do umów realizowanych w 2021 roku zwiększających kwoty zobowiązania z tytułu świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom do ukończenia 18. roku życia

Śląski OW NFZ informuje o możliwości zawarcia aneksów zwiększających kwoty zobowiązania z tytułu świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom do ukończenia 18. roku życia w roku 2021. (lista…
03.02.2022

Komunikat nr 9/2022 dla świadczeniodawców w sprawie realizacji umów w ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

Zgodnie z treścią wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia…
02.02.2022

Komunikat nr 8/2022 dla świadczeniodawców w sprawie aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2021 roku (lista nr 3)

Śląski OW NFZ informuje o możliwości zawarcia aneksów końcoworocznych do umów na rok 2021 (lista nr 3 – w załączeniu). Aneksy zostały udostępnione na ścieżce…
01.02.2022

Komunikat nr 7/2022 dla świadczeniodawców w sprawie aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2021 roku (lista nr 2)

Śląski OW NFZ informuje o możliwości zawarcia aneksów końcoworocznych do umów na rok 2021 (lista nr 2 – w załączeniu). Aneksy zostały udostępnione na ścieżce…
31.01.2022

Komunikat nr 6/2022 dla świadczeniodawców w sprawie aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2021 roku (lista nr 1)

Śląski OW NFZ informuje o możliwości zawarcia aneksów końcoworocznych do umów na rok 2021 (I ETAP – (lista numer 1) umów w załączeniu). Aneksy zostały…
28.01.2022

Ogłoszenie Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28.01.2022 r.

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne do wykonywania testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2 Zadaniem podmiotów będzie wykonywanie testów antygenowych…
26.01.2022

Zasady wystawiania e-skierowań rehabilitacyjnych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 listopada zmieniające rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej odnosi się do całego koszyka świadczeń…
19.01.2022

Informacja Wydziału Powiadamiania Ratunkowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach dla lekarzy POZ oraz lekarzy NiŚOZ

W związku z realizacją przez Wojewodę Śląskiego zadania określonego w art. 7g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,…