Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

12.05.2022

Komunikat nr 35/2022 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju:

ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne, rehabilitacja lecznicza, leczenie stomatologiczne, profilaktyczne programy zdrowotne, świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie. Informujemy, że w Portalu Świadczeniodawcy w module: Pliki udostępnione…
11.05.2022

Komunikat nr 34/2022 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za kwiecień 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 11.05.2022 r.

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za kwiecień 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
06.05.2022

Zaproszenie na szkolenia organizowane przez Rzecznika Praw Pacjenta

Kierownicy podmiotów leczniczych Szanowni Państwo, w imieniu Rzecznika Praw Pacjenta serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach: Prawa i obowiązki pacjenta - przegląd uprawnień Uczestnicy szkolenia…
29.04.2022

Komunikat nr 33/2022 dla świadczeniodawców w sprawie konieczności wystawienia faktur korygujących do umowy 19/1 w związku z zakończeniem finasowania części świadczeń z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z dniem 31 marca 2022 r.

Minister Zdrowia decyzją z dnia 25 kwietnia 2022 r. znak: DLU.736.131.2022.KB postanowił zmienić polecenie z dnia 7 lipca 2020 r. znak: SZUZ.736.150.2020.KB. Zgodnie z tą…
29.04.2022

Komunikat nr 32/2022 dla świadczeniodawców

Komunikat dla świadczeniodawców wpisanych do wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 w sprawie zakończenia finasowania części świadczeń z Funduszu…
21.04.2022

Nowe zagadnienia na szkoleniach z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Informujemy, że zakres szkoleń realizowany w ramach Projektu: „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami…
14.04.2022

Komunikat nr 31/2022 dla świadczeniodawców wyszczególnionych w załączniku w sprawie konieczności rozliczenia szablonów korygujących dotyczących lat 2019-2021

Śląski OW NFZ w Katowicach informuje, że wyszczególnieni w załączonym pliku świadczeniodawcy nie rozliczyli do dnia 13.04.2022 r. szablonów korygujących wygenerowanych do umów z lat…
12.04.2022

Komunikat nr 30/2022 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za marzec 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za marzec 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
11.04.2022

Możliwość uczestnictwa w projekcie „Skalowanie innowacji Model opieki domowej na terenach wiejskich”

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku informuje o prowadzonym naborze do projektu „Skalowanie innowacji Model opieki domowej na terenach wiejskich”. Celem projektu jest zwiększenie zasięgu…
08.04.2022

Komunikat nr 29/2022 dla świadczeniodawców w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej na mocy specustawy [1] o pomocy obywatelom Ukrainy

Informujemy, że zostały wprowadzone wzory oświadczeń [2] o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej na mocy specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Podstawa prawna: [1] Ustawa…