logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

Komunikat nr 48/2019 dla świadczeniodawców w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 r. dofinansowania zakupu oprogramowania

12.08.2019
Prośba o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami oraz składanie przez uprawnionych świadczeniodawców dokumentów wymienionych w § 3 ust. 1 oraz dodatkowo przesłanie drogą mailową specyfikacji…
 

Komunikat nr 47/2019 dla świadczeniodawców w sprawie spotkań dotyczących zmian warunków finansowych aktualnie realizowanych umów w związku z przeprowadzonym spotkaniem z udziałem Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ oraz przedstawicieli związków zawodowych zrzes

07.08.2019
Śląski OW NFZ informuje o zaplanowanych w siedzibie tut. Oddziału spotkaniach ze świadczeniodawcami zgodnie z załączonym harmonogramem, których tematem będą obowiązujące od dnia 1 lipca…
 

Komunikat nr 46/2019 dla świadczeniodawców w sprawie spotkań dotyczących zmian warunków finansowych aktualnie realizowanych umów w związku z przeprowadzonym spotkaniem z udziałem Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ oraz przedstawicieli związków zawodowych zrzes

22.07.2019
Śląski OW NFZ informuje o zaplanowanych w siedzibie tut. Oddziału spotkaniach ze świadczeniodawcami zgodnie z załączonym harmonogramem, których tematem będą obowiązujące od dnia 1 lipca…
 

Komunikat nr 44/2019 dla podmiotów planujących złożenie ofert w postępowaniach konkursowych w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjnaoraz w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej ogłoszonych w dniu 4.07.2019 r.

12.07.2019
Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zaprasza oferentów na spotkanie szkoleniowo-informacyjne, które odbędzie się w siedzibie Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 w…
 

Komunikat nr 45/2019 dla oferentów w sprawie szkolenia w związku z ogłoszonymi w dniu 8 lipca 2019 roku postępowaniami konkursowymi mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza

12.07.2019
W związku z ogłoszonymi w dniu 8 lipca 2019 roku postępowaniami konkursowymi mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja…
 

Komunikat nr 43/2019 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za czerwiec 2019 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

11.07.2019
Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za czerwiec 2019 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
 

Komunikat nr 42/2019 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców w sprawie badań klinicznych

09.07.2019
Zgodnie z nowelizacją treści art. 37k ustawy Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. 2019 poz. 499), badacz lub właściwy podmiot leczniczy winien poinformować właściwy Oddział Wojewódzki Narodowego…
 

Komunikat nr 41/2019 dla świadczeniodawców w sprawie spotkań dotyczących zmian warunków finansowych aktualnie realizowanych umów w związku z przeprowadzonym spotkaniem z udziałem Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ oraz przedstawicieli związków zawodowych zrzes

08.07.2019
Śląski OW NFZ informuje o zaplanowanych w siedzibie tut. Oddziału spotkaniach ze świadczeniodawcami zgodnie z załączonym harmonogramem, których tematem będą obowiązujące od dnia 1 lipca…