logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

Komunikat nr 43/2019 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za czerwiec 2019 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

11.07.2019
Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za czerwiec 2019 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
 

Komunikat nr 42/2019 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców w sprawie badań klinicznych

09.07.2019
Zgodnie z nowelizacją treści art. 37k ustawy Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. 2019 poz. 499), badacz lub właściwy podmiot leczniczy winien poinformować właściwy Oddział Wojewódzki Narodowego…
 

Komunikat nr 41/2019 dla świadczeniodawców w sprawie spotkań dotyczących zmian warunków finansowych aktualnie realizowanych umów w związku z przeprowadzonym spotkaniem z udziałem Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ oraz przedstawicieli związków zawodowych zrzes

08.07.2019
Śląski OW NFZ informuje o zaplanowanych w siedzibie tut. Oddziału spotkaniach ze świadczeniodawcami zgodnie z załączonym harmonogramem, których tematem będą obowiązujące od dnia 1 lipca…
 
 

Komunikat nr 39/2019 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 r. dofinansowania zakupu oprogramowania

27.06.2019
W związku z Zarządzeniem Nr 55/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z ww. zarządzeniem oraz składanie przez uprawnionych świadczeniodawców…
 

Komunikat nr 36/2019 dla świadczeniodawców w związku uchyleniem obowiązku weryfikacji stanu zdrowia pacjenta, opisanego w skierowaniu na leczenie uzdrowiskowe

25.06.2019
Przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową uchyliły obowiązek weryfikacji stanu…
 

Komunikat nr 37/2019 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców w sprawie zmian w kierowaniu pacjentów na leczenie uzdrowiskowe

25.06.2019
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że w dniu 18.06.2019 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r.…
 

Komunikat nr 38/2019 dla świadczeniodawców w sprawie terminowego przekazywania informacji o pierwszych wolnych terminach po 1 lipca 2019 r.

25.06.2019
Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że od 1 lipca 2019 r. informację o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia należy przekazywać w każdy dzień roboczy do godziny…