Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

28.02.2020

ABC postępowania przy podejrzeniu zakażenia koronawirusem. Akcja informacyjna w aptekach

Specjalne plakaty z instrukcją postępowania przy podejrzeniu zakażenia koronawirusem trafią już wkrótce do aptek na terenie całego kraju. Z plakatów pacjenci dowiedzą się, co powinni…
27.02.2020

ABC postępowania przy podejrzeniu zakażenia koronawirusem. Akcja informacyjna w szpitalach

Do końca lutego do szpitali w całej Polsce trafią specjalne plakaty z instrukcją postępowania przy podejrzeniu zakażenia koronawirusem. Z plakatów pacjenci dowiedzą się, co powinni…
25.02.2020

Komunikat nr 21/2020 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do postępowań w trybie konkursu ofert na realizację od dnia 1 maja 2020 r. świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe w sprawie spotkania informacyjno-szkoleniowego

zakresy: leczenie Przewlekłej Pokrzywki Spontanicznej (ICD10:L.50.1) leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD10: C61) leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD 10:K51)…
19.02.2020

Komunikat nr 20/2020 w sprawie pobierania opłat za wystawianie zaświadczeń lekarskich dla osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania świadczenia uzupełniającego „500 +”

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z nowelizacją art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki…
18.02.2020

Komunikat nr 19/2020 dla oferentów w związku z ogłoszonymi postępowaniami konkursowymi mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie 04.9901.400.03 - 72

Śląski OW NFZ przypomina, że zgodnie z zapisami załącznika nr 8 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie…
14.02.2020

Komunikat nr 18/2020 dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2019 roku

Informujemy, że podpisywanie ugód rozliczających rok 2019 odbywa się w siedzibie Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 do piątku 14 lutego 2020…
13.02.2020

Komunikat nr 17/2020 (wraz z załącznikiem - lista nr 8) dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2019 roku

Zapraszamy świadczeniodawców (lista nr 8 w załączniku) do zawierania ugód rozliczających rok 2019. Podpisywanie ugód odbędzie się w siedzibie Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy…
12.02.2020

Komunikat nr 16/2020 (wraz z załącznikiem - lista nr 7) dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2019 roku

Zapraszamy świadczeniodawców (lista nr 7 w załączniku) do zawierania ugód rozliczających rok 2019. Podpisywanie ugód odbędzie się w siedzibie Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy…
11.02.2020

Komunikat nr 15/2020 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za styczeń 2020 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za styczeń 2020 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na…
10.02.2020

Komunikat nr 12/2020 w sprawie szkolenia w związku z ogłoszonymi postępowaniami konkursowymi mającym na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie: ośrodek środowiskowej72

W związku z ogłoszeniem postępowań konkursowych w zakresie 04.9901.400.03 - Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny, mających…