Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat 36/2023 dotyczący postępowania konkursowego mającego na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie badania genetyczne

24.07.2023

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w celu poprawnego przygotowania oferty z zakresu badania genetyczne konieczne jest ponowne pobranie najnowszej aktualizacji aplikacji Ofertowanie ze strony www.nfz-katowice.pl.

Termin składania ofert w wyżej wymienionym zakresie został przedłużony do dnia 27 lipca 2023 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 sierpnia 2023 r. o godzinie 10:00.

Pliki do pobrania:

Komunikat 36/2023 dotyczący postępowania konkursowego mającego na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie badania genetyczne

Wszystkie aktualności