logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

Komunikat nr 25/2020 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za luty 2020 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

11.03.2020
Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za luty 2020 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na…
 

Zasady uruchamiania zespołów transportu sanitarnego, wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowanego przez dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

11.03.2020
Zespoły transportu sanitarnego, wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,…
 

Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

11.03.2020
W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wskazujemy na możliwość wykonywania i rozliczania porad specjalistycznych, realizowanych w ramach umów o…
 

Komunikat nr 23/2020 w sprawie wystawiania zwolnienia lekarskiego na czas leczenia uzdrowiskowego

06.03.2020
W związku ze zgłaszanymi przez pacjentów oraz świadczeniodawców pytaniami w sprawie wystawiania zwolnienia lekarskiego na czas leczenia uzdrowiskowego Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje…
 

Komunikat nr 24/2020 dla świadczeniodawców w sprawie świadczeń udzielanych przez Zespół Transportu Medycznego

06.03.2020
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że z dniem 1 kwietnia 2020 r. rozpocznie się okres obowiązywania umów o udzielanie świadczeń opieki…
 

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla szpitali w związku z dynamicznie rozwijająca się sytuacją epidemiologiczną związaną z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2

28.02.2020
Aktualnie nie ma żadnych wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie postępowaniem osób powracających z…
 

ABC postępowania przy podejrzeniu zakażenia koronawirusem. Akcja informacyjna w aptekach

28.02.2020
Specjalne plakaty z instrukcją postępowania przy podejrzeniu zakażenia koronawirusem trafią już wkrótce do aptek na terenie całego kraju. Z plakatów pacjenci dowiedzą się, co powinni…

Komunikat nr 21/2020 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do postępowań w trybie konkursu ofert na realizację od dnia 1 maja 2020 r. świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe w sprawie spotkania informacyjno-szkoleniowego

25.02.2020
zakresy: leczenie Przewlekłej Pokrzywki Spontanicznej (ICD10:L.50.1) leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD10: C61) leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD 10:K51)…