Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

13.06.2023

Komunikat 28/2023 - Wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za maj 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 13.06.2023 r.

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za MAJ 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
12.06.2023

Informacja o zakresie, sposobie i terminach przekazywania danych o uczestnikach badań klinicznych

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 14 kwietnia 2023 r. weszła w życie ustawa o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Zgodnie…
07.06.2023

Komunikat 27/2023 dla oferentów w sprawie szkolenia w związku z ogłoszonymi w dniu 1 czerwca 2023 roku postępowaniami konkursowymi w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

W związku z ogłoszonymi 1 czerwca 2023 roku postępowaniami konkursowymi mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane…
07.06.2023

Pismo Ministerstwa Zdrowia do kierowników podmiotów udzielających świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Zdrowia aktualnie proceduje projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Recepta na Ruch”. Projekt rozporządzenia w dniu 26…
19.05.2023

Komunikat nr 25/2023 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert

w rodzaju LECZENIE SZPITALNE w zakresie: OTOLARYNGOLOGIA – HOSPITALIZACJA OTOLARYNGOLOGIA – HOSPITALIZACJA – PAKIET ONKOLOGICZNY w sprawie spotkania informacyjno-szkoleniowego. Uprzejmie informujemy, że w dniu 22…
11.05.2023

Komunikat nr 24/2023 dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne programy lekowe w umowach podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, tj. 03/8

Uprzejmie informujemy, że postępowania konkursowe ogłoszone w dniu 9 maja 2023 r. na realizację programów lekowych: B.29 leczenie chorych na stwardnienie rozsiane (ICD-10: G35), B.70…
11.05.2023

Komunikat nr 23/2023 - wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za kwiecień 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 11.05.2023 r.

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za kwiecień 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
12.04.2023

Komunikat nr 21/2023 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za marzec 2023 r. nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 12.04.2023 r.

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za marzec 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
28.03.2023

Komunikat nr 19/2023 dla oferentów w sprawie szkolenia w związku z ogłoszonymi w dniu 24 marca 2023 roku postępowaniami konkursowymi mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne

W związku z ogłoszonymi 24 marca 2023 roku postępowaniami konkursowymi mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne…
16.03.2023

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zmiany słowników świadczeń, które podlegają sprawozdawczości z zakresu list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, od…