logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

Komunikat nr 17/2020 (wraz z załącznikiem - lista nr 8) dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2019 roku

13.02.2020
Zapraszamy świadczeniodawców (lista nr 8 w załączniku) do zawierania ugód rozliczających rok 2019. Podpisywanie ugód odbędzie się w siedzibie Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy…
 

Komunikat nr 16/2020 (wraz z załącznikiem - lista nr 7) dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2019 roku

12.02.2020
Zapraszamy świadczeniodawców (lista nr 7 w załączniku) do zawierania ugód rozliczających rok 2019. Podpisywanie ugód odbędzie się w siedzibie Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy…
 

Komunikat nr 15/2020 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za styczeń 2020 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

11.02.2020
Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za styczeń 2020 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na…
 

Komunikat nr 12/2020 w sprawie szkolenia w związku z ogłoszonymi postępowaniami konkursowymi mającym na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie: ośrodek środowiskowej72

10.02.2020
W związku z ogłoszeniem postępowań konkursowych w zakresie 04.9901.400.03 - Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny, mających…
 

Komunikat nr 13/2020 (wraz z załącznikiem - lista nr 5) dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2019 roku

10.02.2020
Zapraszamy świadczeniodawców (lista nr 5 w załączniku) do zawierania ugód rozliczających rok 2019. Podpisywanie ugód odbędzie się w siedzibie Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy…
 

Komunikat nr 14/2020 (wraz z załącznikiem - lista nr 6) dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2019 roku

10.02.2020
Zapraszamy świadczeniodawców (lista nr 6 w załączniku) do zawierania ugód rozliczających rok 2019. Podpisywanie ugód odbędzie się w siedzibie Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy…
 

Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie konieczności aktualizowania danych personelu medycznego, udzielającego świadczeń

10.02.2020
W związku z trwającymi pracami nad przekazywaniem pacjentom danych dotyczących historii i trybu leczenia, zamieszczanych w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina o…
 

Komunikat nr 10/2020 (wraz z załącznikiem - lista nr 3) dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2019 roku

07.02.2020
Zapraszamy świadczeniodawców (lista nr 3 w załączniku) do zawierania ugód rozliczających rok 2019. Podpisywanie ugód odbędzie się w siedzibie ŚOW NFZ w Katowicach przy ul.Kossutha…
 

Komunikat nr 11/2020 (wraz z załącznikiem - lista nr 4) dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2019 roku

07.02.2020
Zapraszamy świadczeniodawców (lista nr 4 w załączniku) do zawierania ugód rozliczających rok 2019. Podpisywanie ugód odbędzie się w siedzibie Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy…
 

Komunikat nr 9/2020 dla świadczeniodawców realizujących umowę w rodzaju leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka zdrowotna, programy lekowe oraz chemioterapia w sprawie nowego procesu weryfikacyjny dotyczącego roku 2020

05.02.2020
Śląski OW informuje, że w dniu 05.02.2020 r. opublikowany został nowy proces weryfikacyjny dotyczący roku 2020. W celu naliczenia świadczeń dotyczących miesiąca stycznia 2020 roku,…