Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat 35/2023 o przedłużeniu terminu składania ofert w postępowaniu konkursowym mającym na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie badania genetyczne

18.07.2023

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w związku z błędami technicznymi występującymi w programie Ofertowanie podczas tworzenia oferty z zakresu badania genetyczne, termin składania ofert w wyżej wymienionym zakresie został przedłużony do dnia 27 lipca 2023 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 sierpnia 2023 r. o godzinie 10:00.

W celu poprawnego przygotowania oferty konieczne będzie ponowne pobranie programu Ofertowanie ze strony www.nfz-katowice.pl

Pliki do pobrania:

Komunikat 35/2023 o przedłużeniu terminu składania ofert w postępowaniu konkursowym o numerze 12-23-000737/SOK/11/1/11.1210.053.02/01 mającym na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Wszystkie aktualności