logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

Komunikat nr 39/2019 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 r. dofinansowania zakupu oprogramowania

27.06.2019
W związku z Zarządzeniem Nr 55/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z ww. zarządzeniem oraz składanie przez uprawnionych świadczeniodawców…
 

Komunikat nr 36/2019 dla świadczeniodawców w związku uchyleniem obowiązku weryfikacji stanu zdrowia pacjenta, opisanego w skierowaniu na leczenie uzdrowiskowe

25.06.2019
Przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową uchyliły obowiązek weryfikacji stanu…
 

Komunikat nr 37/2019 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców w sprawie zmian w kierowaniu pacjentów na leczenie uzdrowiskowe

25.06.2019
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że w dniu 18.06.2019 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r.…
 

Komunikat nr 38/2019 dla świadczeniodawców w sprawie terminowego przekazywania informacji o pierwszych wolnych terminach po 1 lipca 2019 r.

25.06.2019
Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że od 1 lipca 2019 r. informację o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia należy przekazywać w każdy dzień roboczy do godziny…
 

Komunikat nr 35/2019 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za maj 2019 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

11.06.2019
Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za maj 2019 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
 

Komunikat na 34/2019 dla świadczeniodawców

05.06.2019
realizujących umowy w rodzajach: leczenie szpitalne, w tym: oddziały szpitalne 03/1; teleradioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa, terapia protonowa 03/4; świadczenia wysokospecjalistyczne 03/6; świadczenia w szpitalnym oddziale…
 

Komunikat nr 33/2019 dla oferentów w sprawie spotkania informacyjnegow związku z postępowaniem konkursowym mającym na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie świadczenia

04.06.2019
W związku z ogłoszeniem postępowania konkursowego mającego na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w zakresie…
 

Komunikat nr 31/2019 dla świadczeniodawców w sprawie zmiany zasad prowadzenia kontroli przez Narodowy Fundusz Zdrowia

30.05.2019
Z dniem 1 czerwca 2019 r. wchodzi w życie tzw. „ustawa kontrolerska” tj. ustawa z 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy świadczeniach opieki zdrowotnej…