logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

Komunikat nr 60/2019 dla świadczeniodawców w sprawie programu pilotażowego: „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”

18.10.2019
Śląski OW NFZ informuje, że Ministerstwo Zdrowia wraz z Narodowym Funduszem Zdrowia rozpoczęło realizację projektu pn. Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie…
 

Komunikat nr 59/2019 (wraz z załącznikiem) dla aptek województwa śląskiego w sprawie prawidłowego przekazywania załączników do komunikatu elektronicznego LEK

16.10.2019
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi sposobu przekazywania skanów dokumentów UE i importu docelowego do zestawień zbiorczych recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego…
 

Komunikat nr 58/2019 (wraz z załącznikami) dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w związku z przedłużeniem okresu obowiązywania umów

15.10.2019
W związku z prolongowaniem okresu obowiązywania umów Śląski OW NFZ w formie załączników do niniejszego komunikatu publikuje wzór oświadczenia o aktualizacji potencjału i spełnianiu warunków…
 

Komunikat nr 57/2019 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za wrzesień 2019 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

11.10.2019
Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za wrzesień 2019 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
 

Każdy lekarz w Polsce otrzyma przewodnik po e-zdrowiu

30.09.2019
W pierwszych dniach października do ponad 177 tys. lekarzy w Polsce trafi wraz z najnowszym numerem Gazety Lekarskiej poradnik „E-zdrowie. Przewodnik od A do Z”,…
 

Komunikat nr 56/2019 Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie prawidłowego przekazywania załączników do komunikatu elektronicznego LEK

24.09.2019
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w związku ze zmianami w systemie informatycznym polegającymi na wprowadzeniu nowych funkcji i udogodnień dla aptek/punktów aptecznych, które są elementem…
 

Komunikat nr 55/2019 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za sierpień 2019 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

12.09.2019
Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za sierpień 2019 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
 

Komunikat nr 54/2019 dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów wygasłych do 30.06.2019 r., (dotyczy rodzajów: ambulatoryjna opieka specjalistyczna umowy ASDK 02/2, rehabilitacja lecznicza oraz wybrane umowy w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opie

03.09.2019
Zapraszamy świadczeniodawców (lista w załączniku) do zawierania ugód rozliczających wybrane umowy i zakresy świadczeń w umowach wygasłych do 30.06.2019 r. Podpisywanie ugód odbędzie się w…
 

Komunikat nr 53/2019 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach:chirurgia onkologiczna - hospitalizacja, chirurgia onkol

02.09.2019
Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 września 2019 roku o godz. 12.00 odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące ogłoszonego postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie…
 

Zostań Liderem e-zdrowia 2019

02.09.2019
Jeszcze przez najbliższe dwa tygodnie przyjmowane są zgłoszenia do konkursu organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony…