Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

11.04.2022

Możliwość uczestnictwa w projekcie „Skalowanie innowacji Model opieki domowej na terenach wiejskich”

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku informuje o prowadzonym naborze do projektu „Skalowanie innowacji Model opieki domowej na terenach wiejskich”. Celem projektu jest zwiększenie zasięgu…
08.04.2022

Komunikat nr 29/2022 dla świadczeniodawców w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej na mocy specustawy [1] o pomocy obywatelom Ukrainy

Informujemy, że zostały wprowadzone wzory oświadczeń [2] o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej na mocy specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Podstawa prawna: [1] Ustawa…
31.03.2022

Komunikat nr 28/2022 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Informujemy, że w Portalu Świadczeniodawcy opublikowano pismo w sprawie przedłużenia do dnia 30.06.2023 r. okresu obowiązywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna…
31.03.2022

Komunikat nr 27/2022 dla realizatorów RDTL w sprawie aplikacji CBWiD w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu RDTL

Od dnia 1 kwietnia 2022 r. zostaje wprowadzony elektroniczny obieg dokumentów dotyczących ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL). Świadczeniodawcy udzielający świadczeń w zakresie RDTL będą…
30.03.2022

Komunikat nr 26/2022 dla świadczeniodawców

w sprawie zakończenia finansowania dodatkowej opłaty ryczałtowej za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniającym wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia…
25.03.2022

Komunikat nr 25/2022 w sprawie ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym

Wydział Gospodarki Lekami Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o obowiązku informowania w postaci elektronicznej Oddziału Wojewódzkiego NFZ przez podmiot prowadzący aptekę o każdej…
25.03.2022

Komunikat nr 24/2022 dla świadczeniodawców składających wnioski o aneks do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, zgłaszających nowe miejsca udzielania świadczeń od 1 maja 2022 roku

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w celu złożenia wniosku o aneks do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w…
25.03.2022

Komunikat nr 22/2022 dla wnioskodawców składających wnioski o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne od 1 maja 2022 roku

DOTYCZY TYLKO NOWYCH WNIOSKODAWCÓW Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że Wnioskodawca, który zamierza złożyć wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej…
22.03.2022

Komunikat nr 21/2022 – postępowanie w sprawie zawarcia umów o realizacje programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego na rok 2022

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że nastąpiła zmiana terminu składania wniosku: z dnia 23 marca 2022 r. na dzień 25 marca…
16.03.2022

Komunikat nr 20/2022 – postępowanie w sprawie zawarcia umów o realizacje programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego na rok 2022

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że w dniu 16 marca 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie wnioskowe w sprawie zawarcia umowy o…