Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

16.07.2020

Komunikat nr 42/2020 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców wyszczególnionych w załączniku w sprawie konieczności rozliczenia szablonów korygujących dotyczących roku 2019

Śląski OW NFZ w Katowicach informuje, że wyszczególnieni w załączonym pliku świadczeniodawcy nie rozliczyli do dnia 13 lipca br. szablonów korygujących wygenerowanych do umów z …
20.04.2020

Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych

Śląski OW NFZ informuje, że 15 kwietnia 2020 r. na stronie internetowej Centrali NFZ został zamieszczony komunikat dla świadczeniodawców dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w…
20.04.2020

Komunikat nr 37/2020 (wraz z załącznikami) dla świadczeniodawców w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne

W związku z Zarządzeniem Nr 42/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że warunkiem uzyskania dotacji…
03.04.2020

Komunikat nr 34/2020 dla świadczeniodawców w sprawie przekazania informacji o liczbie etatów ratowników medycznych według stanu zatrudnienia na 1 kwietnia 2020 roku

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie…
03.04.2020

Komunikat nr 33/2020 dla świadczeniodawców w sprawie przekazania informacji o liczbie etatów pielęgniarek i położnych według stanu zatrudnienia na 1 kwietnia 2020 roku

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o…
31.03.2020

Komunikat nr 32/2020 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców w sprawie świadczeń udzielanych przez zespoły transportu medycznego

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że z dniem 1 kwietnia 2020 r. rozpoczyna się okres obowiązywania umów o udzielanie świadczeń opieki…
24.03.2020

Komunikat dla twórców oprogramowania

W związku z wprowadzeniem w systemie eWUŚ funkcjonalności przekazywania informacji dotyczącej objęcia kwarantanną osoby weryfikowanej zostanie włączona obsługa komunikatu sprawdzenia statusu uprawnień do świadczeń eWUŚ…
21.03.2020

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie lecznictwo uzdrowiskowe

Przepis § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii…
20.03.2020

Aktualne zasady uruchamiania zespołów transportu sanitarnego, wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowanego przez dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Zespoły transportu sanitarnego, wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,…
17.03.2020

Komunikat nr 27/2020 dla świadczeniodawców w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Na podstawie Zarządzenia Prezesa NFZ nr 27/2020/DEF z dnia 28.02.2020 r z późniejszymi zmianami w Zarządzeniu Prezesa NFZ 35/2020/DEF z dnia 12 marca 2020 r.…