Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

15.02.2023

Komunikat 12/2023 – Postępowanie w sprawie zawarcia umów o realizację programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że w dniu 15 lutego 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie wnioskowe w sprawie zawarcia umowy o…
13.02.2023

Komunikat 11/2023 – Wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za styczeń 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 13.02.2023 r.

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za STYCZEŃ 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
10.02.2023

Komunikat 10/2023 dla świadczeniodawców w sprawie ugód/aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2022 roku (w tym Fundusz Medyczny)

Śląski OW NFZ przypomina o możliwości zawarcia aneksów końcoworocznych do umów na rok 2022 Nieprzekraczalny termin dostarczenia aneksów i ugód, wynikający z zapisów OWU to:…
06.02.2023

Komunikat 9/2023 - postępowanie w sprawie zawarcia umowy o realizacje programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego na rok 2023

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że w dniu 06 lutego 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie wnioskowe w sprawie zawarcia umowy o…
01.02.2023

Komunikat 8/2023 przypominający dla świadczeniodawców w sprawie ugód/aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2022 roku (w tym Fundusz Medyczny)

Śląski OW NFZ przypomina o możliwości zawarcia aneksów końcoworocznych do umów na rok 2022 Aneksy z Etapu I są udostępnione na ścieżce cyfrowej w Portalu…
27.01.2023

Komunikat 6/2023 dla świadczeniodawców w sprawie ugód/aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2022 roku (w tym Fundusz Medyczny)

Śląski OW NFZ informuje o możliwości zawarcia aneksów końcoworocznych do umów na rok 2022. Aneksy będą sukcesywnie udostępnione na ścieżce cyfrowej w Portalu Świadczeniodawcy (eUmowy…
24.01.2023

Komunikat 5/2023 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 stycznia 2023 roku o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie informacyjno - szkoleniowe dotyczące ogłoszonego postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umów…
23.01.2023

Komunikat nr 4/2023 dla oferentów przystępujących do ogłoszonych postępowań konkursowych poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Oferenci zainteresowani spotkaniem informacyjno - szkoleniowym dotyczącym ogłoszonych postępowań konkursowych o kodach: 12-23-000550/POZ/0112/01.0000.162.16/01, 12-23-000551/POZ/0112/01.0000.162.16/01, 12-23-000552/POZ/0112/01.0000.162.16/01, 12-23-000553/POZ/0112/01.0000.160.16/01, 12-23-000554/POZ/0112/01.0000.162.16/01, 12-23-000555/POZ/0112/01.0000.160.16/01, 12-23-000556/POZ/0112/01.0000.162.16/01, 12-23-000557/POZ/0112/01.0000.160.16/01, 12-23-000558/POZ/0112/01.0000.160.16/01 poprzedzających zawarcie umów o…
11.01.2023

Komunikat nr 1/2023 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za grudzień 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 11.01.2023 r.

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za grudzień 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
04.01.2023

Komunikat w sprawie e-skierowań do szpitalnych oddziałów ratunkowych i szpitalnych izb przyjęć

Z dniem 4 stycznia 2023 r. została zablokowana możliwości wystawiania e-skierowań do szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) i szpitalnych izb przyjęć (IP). Dostępność takiej funkcjonalności nie…