Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Zaproszenie na szkolenie Centrum e-Zdrowia - wystawianie e-skierowań na leczenie uzdrowiskowe

20.06.2023

Szanowni Państwo

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 16 lutego 2023 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, od 1 lipca 2023 r., skierowania na leczenie uzdrowiskowe będzie można wystawiać wyłącznie w postaci elektronicznej.

Centrum e-Zdrowia organizuje krótkie szkolenia (szacowany czas to maksymalnie 20 minut) w aplikacji MS Teams (terminy oraz linki poniżej), w trakcie których zaprezentowany zostanie proces wystawienia e-skierowania do uzdrowiska w aplikacji gabinet.gov.pl. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Terminy szkoleń:

21.06.2023 godz. 14:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTA1NDMxYzUtYmYxZi00NjkzLWEwMzktOTJmMTljMWFhZWM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225560f246-6c19-4831-b59e-a1db8474627e%22%2c%22Oid%22%3a%22ab14841f-15f4-45b3-998f-ad23d9b90dab%22%7d

28.06.2023 godz. 10:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWQ5MGVmYTYtYzcwNS00YjNmLTk4YmEtMmU1ZmVjYTQ0MjRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225560f246-6c19-4831-b59e-a1db8474627e%22%2c%22Oid%22%3a%22ab14841f-15f4-45b3-998f-ad23d9b90dab%22%7d

 

Wszystkie aktualności