logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

Komunikat nr 8/2020 (wraz z załącznikiem - lista nr 2) dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2019 roku

31.01.2020
Zapraszamy świadczeniodawców (lista nr 2 w załączniku) do zawierania ugód rozliczających rok 2019. Podpisywanie ugód odbędzie się w siedzibie Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy…
 

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie rozliczenia środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych za 2019 r.

30.01.2020
W celu pełnego wykorzystania środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych za 2019 r. świadczeniodawcy, którzy w trakcie 2019 r. przekazali do oddziałów wojewódzkich NFZ…
 

Komunikat nr 7/2020 (wraz z załącznikiem - lista nr 1) dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2019 roku

29.01.2020
Zapraszamy świadczeniodawców (lista nr 1 w załączniku) do zawierania ugód rozliczających rok 2019. Podpisywanie ugód odbędzie się w siedzibie Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy…
 

Komunikat nr 6/2020 dla świadczeniodawców w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna o możliwości składania wniosków o zawarcie umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego

27.01.2020
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że w związku z wejściem w życie zarządzenia nr 5/2020/DOP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia…
 

Komunikat nr 5/2020 dla świadczeniodawców w sprawie programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”

22.01.2020
W związku z napływającymi informacjami dotyczącymi chęci przystąpienia Szpitali do realizowanego projektu pn. Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta…
 

Komunikat nr 4/2020 dla świadczeniodawców w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna o przedłużeniu terminu składania wniosków o zawarcie umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjentów

16.01.2020
W nawiązaniu do komunikatu nr 69/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. oraz Zarządzenia Nr 154/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 listopada 2019…
 

Komunikat nr 3/2020 dla aptek województwa śląskiego w sprawie zaktualizowanej wersji komunikatu LEK 2.6

15.01.2020
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że w związku z wprowadzoną zmianą do schematu parsowania (XSD) wykorzystywanego w procesie importu komunikatu LEK…
 

Komunikat nr 1/2020 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za grudzień 2019 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

13.01.2020
Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za grudzień 2019 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
 

Komunikat nr 2/2020 w sprawie programu pilotażowego: „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”

13.01.2020
Śląski OW NFZ informuje, że dzień 10 stycznia 2020 r. był ostatnim dniem składania wniosków o zawarcie umów w programie pilotażowym pn. „Standard szpitalnego żywienia…