Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

01.07.2022

Komunikat nr 47/2022 o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie chirurgia stomatologiczna i…
01.07.2022

Komunikat nr 46/2022 – Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o realizacje programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego na rok 2022

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że w dniu 1 lipca 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie wnioskowe w sprawie zawarcia umowy o…
23.06.2022

Komunikat nr 45/2022 dla oferentów przystępujących do ogłoszonego postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć (IP)

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach informuje, że w dniu 24 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 13:00 odbędzie się spotkanie informacyjno–szkoleniowe dotyczące ogłoszonego postępowania…
15.06.2022

VI edycja - Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Informujemy, iż w odpowiedzi na liczne prośby ze strony podmiotów do dnia 24 czerwca 2022 r. przedłużony został termin przesyłania do Centrum e-Zdrowia (CeZ) wypełnionego…
13.06.2022

Komunikat nr 42/2022 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursów ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Komunikat dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursów ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresach: - świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub…
13.06.2022

Komunikat nr 41/2022 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za maj 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za maj 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
02.06.2022

Komunikat nr 40/2022 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursów ofert w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Informujemy, że w dniu 8 czerwca 2022 r. o godzinie 11:00 w sali 1.10 odbędzie się szkolenie dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do ogłoszonych postępowań konkursowych…
31.05.2022

Komunikat nr 39/2022 dla świadczeniodawców w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna o możliwości zawarcia umów o finansowanie aktywowania IKP

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowice informuje, że w związku z wejściem w życie zarządzenia nr 66/2022/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia…
27.05.2022

Komunikat nr 38/2022 dla świadczeniodawców składających wnioski o aneks do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, zgłaszających nowe miejsca udzielania świadczeń od 1 lipca 2022 roku

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w celu złożenia wniosku o aneks do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w…
27.05.2022

Komunikat nr 37/2022 dla wnioskodawców składających wnioski o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne od 1 lipca 2022 roku

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że wnioskodawca, który zamierza złożyć wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w…