logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

Komunikat nr 76/2019 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do postępowań konkursowych mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie świadczeń udzielanych 72

18.12.2019
W ślad za komunikatem nr 73/2019 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do postępowań konkursowych mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju…
 

E-recepty już od 8 stycznia! - Dzień otwarty dla pracowników medycznych

13.12.2019
W najbliższą sobotę, 14 grudnia br., w godzinach od 9:00 do 15:00 zapraszamy pracowników medycznych na dzień otwarty do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. W specjalnie…
 

Komunikat nr 75/2019 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za listopad 2019 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

12.12.2019
Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za listopad 2019 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
 

Komunikat nr 72/2019 dla świadczeniodawców (wybrane rodzaje świadczeń) w sprawie propozycji planów rzeczowo-finansowych na rok 2020

09.12.2019
Przypominamy, że w Portalu Świadczeniodawcy w module: Pliki udostępnione przez OW - pliki techniczne, folder: pliki dedykowane, zostały zamieszczone propozycje planów rzeczowo-finansowych na rok 2020.…
 

Komunikat nr 73/2019 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do postępowań konkursowych mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie świadczeń udzielanych72

09.12.2019
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że w związku z wprowadzeniem nowego świadczenia gwarantowanego planowane jest ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju pomoc…
 

Komunikat nr 74/2019 (wraz z załącznikami) dla świadczeniodawców w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla świadczeniodawców

09.12.2019
W związku z Zarządzeniem Nr 162/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 listopada 2019 roku, zmieniającym zarządzenie nr 127/2019/DEF zwracamy się z prośbą o…
 

Komunikat nr 71/2019 w sprawie zmian w sposobie wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne od dnia 1 stycznia 2020 r.

06.12.2019
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz…
 

Komunikat nr 70/2019 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców w sprawie harmonogramu spotkań dyrekcji Śląskiego OW NFZ z dyrektorami podmiotów leczniczych oraz związkami zawodowymi

05.12.2019
Śląski OW NFZ informuje, że w dniach od 9 do 20 grudnia br. w siedzibie Śląskiego OW NFZ odbędzie się kolejna tura spotkań dyrekcji Śląskiego…
 

Komunikat nr 69/2019 dla świadczeniodawców w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna o możliwości zawarcia umów o finansowanie aktywowania IKP

04.12.2019
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowice informuje, że w związku z wejściem w życie zarządzenia nr 154/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia…
 

Komunikat nr 68/2019 (wraz z załącznikami) dla aptek i punktów aptecznych w sprawie udzielania pełnomocnictw do podpisania zestawień refundacyjnych w imieniu kierownika

02.12.2019
W celu podpisania zestawienia refundacyjnego za kierownika apteki/punktu aptecznego, w przypadku jego nieobecności trwającej...