Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

05.11.2020

Informacja dotycząca złożenia wniosku o dostęp do Portalu NFZ i uprawnienia do pobierania numerów recept za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub e-PUAP

W celu uzyskania numerów recept wystawianych w postaci recept papierowych, które będą umożliwiały ordynowanie leków podlegających refundacji, konieczne jest zwrócenie się do właściwego ze względu…
04.11.2020

Komunikat dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie transportu sanitarnego

Komunikat dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie transportu sanitarnego, wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca…
03.11.2020

Komunikat dla świadczeniodawców

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że dopuszczalnymi formami złożenia przez pacjenta deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ są: złożenie w placówce POZ „deklaracji papierowej” potwierdzonej…
30.10.2020

Komunikat nr 57/2020 dla świadczeniodawców w sprawie realizacji umów w ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

Zgodnie z treścią wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia…
30.10.2020

Komunikat nr 56/2020 dla świadczeniodawców w sprawie sposobu prawidłowego wypełnienia dokumentacji aktualizacyjnej dla umów wieloletnich na rok 2021 w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

Śląski OW NFZ informuje Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: lecznictwo uzdrowiskowe o składaniu dokumentacji aktualizacyjnej będącej podstawą aneksowania umów na 2021 r. Komplet dokumentów stanowią:…
28.10.2020

Zaproszenie (oraz definicja) do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego na rok 2020: świadczenia kompleksowe KOSM 241

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów o realizację z zakresu leczenia szpitalnego - świadczenia kompleksowe KOSM na obszarze…
28.10.2020

NFZ wysłał już aneksy do umów POZ na I półrocze 2021 roku

Oddziały wojewódzkie NFZ wysłały do świadczeniodawców POZ aneksy do umów na okres od 1 stycznia do 30 czerwca przyszłego roku. Umowy z większością lekarzy rodzinnych …
22.10.2020

Komunikat nr 55/2020 dla oferentów w związku z ogłoszeniem postępowań konkursowych w ramach programu rządowego – świadczenia medyczne NFZ dla osób niepełnosprawnych na 2020 rok

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że warunki realizacji programu, w tym również kryteria oceny ofert, zostały określone w załączniku do Uchwały nr 67/2020 Rady Ministrów…
20.10.2020

Komunikat nr 54/2020 w sprawie odwieszenia postępowania konkursowego w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie chirurgia naczyniowa – hospitalizacja, numer: 12-20-000114/LSZ/03/1/03.4530.030.02/01

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2020 r art.18 ust.1 ustawy z dnia 31.03.2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych…
13.10.2020

Komunikat nr 53/2020 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za wrzesień 2020 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za wrzesień 2020 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na…