logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

Komunikat nr 67/2019 dla świadczeniodawców w sprawie propozycji planów rzeczowo-finansowych na rok 2020

20.11.2019
Dotyczy świadczeń: • ambulatoryjna opieka specjalistyczna, • leczenie szpitalne, • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, • rehabilitacja lecznicza, • leczenie stomatologiczne, • profilaktyczne programy zdrowotne,…
 

Komunikat nr 66/2019 (wraz z załącznikiem) w sprawie rozstrzygnięcia wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, na rok 2020

15.11.2019
Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów…
 

Komunikat nr 65/2019 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za październik 2019 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

13.11.2019
Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za październik 2019 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
 

Zasady rozliczenia kwot zobowiązań związanych ze świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi przez pielęgniarki i położne

06.11.2019
Świadczeniodawca dokonując wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z…
 

Komunikat nr 63/2019 (wraz z załącznikami) dla świadczeniodawców w sprawie sposobu prawidłowego wypełnienia dokumentacji aktualizacyjnej dla umów wieloletnich na rok 2020 w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

25.10.2019
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: lecznictwo uzdrowiskowe o składaniu dokumentacji aktualizacyjnej będącej podstawą aneksowania umów na 2020 r.
 

Komunikat nr 64/2019 dla świadczeniodawców w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania

25.10.2019
Na podstawie Zarządzenia Prezesa NFZ nr 127/2019/DEF z dnia 27.09.2019 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla świadczeniodawców,…
 

Komunikat nr 62/2019 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach:- neonatologia-hospitalizacja-neonatologia N20,N24,N25

23.10.2019
Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 października 2019 roku o godz. 12.00 odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące ogłoszonego postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie…
 

Komunikat nr 61/2019 dla świadczeniodawców w sprawie wypełniania skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

21.10.2019
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach informuje o możliwości generowania skierowań na leczenie uzdrowiskowe i ich drukowania bezpośrednio z Portalu Świadczeniodawcy. Funkcjonalność jest dostępna w…
 

Komunikat do świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie sprawozdawania do NFZ informacji o wystawionych receptach

18.10.2019
Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że w ramach sprawozdawanych świadczeń, w czasie udzielania, których wystawione zostały recepty należy wskazywać formą wystawionej recepty (e-recepta, recepta papierowa) albo…