logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

Komunikat nr 3/2020 dla aptek województwa śląskiego w sprawie zaktualizowanej wersji komunikatu LEK 2.6

15.01.2020
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że w związku z wprowadzoną zmianą do schematu parsowania (XSD) wykorzystywanego w procesie importu komunikatu LEK…
 

Komunikat nr 1/2020 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za grudzień 2019 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

13.01.2020
Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za grudzień 2019 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
 

Komunikat nr 2/2020 w sprawie programu pilotażowego: „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”

13.01.2020
Śląski OW NFZ informuje, że dzień 10 stycznia 2020 r. był ostatnim dniem składania wniosków o zawarcie umów w programie pilotażowym pn. „Standard szpitalnego żywienia…
 

E-recepty już od 8 stycznia! - Dzień otwarty dla pracowników medycznych

31.12.2019
W najbliższy piątek, 3 stycznia 2020 r., w godz. od 8:00 do 16:00 zapraszamy pracowników medycznych na dzień otwarty do Śląskiego OW NFZ. W specjalnie…
 

Komunikat nr 79/2019 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców w sprawie rozliczania umów realizowanych w 2019 roku

27.12.2019
W związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia umów, dla których okres rozliczeniowy zakończy się 31 grudnia 2019 roku, Śląski OW NFZ przypomina...
 

Komunikat w sprawie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w okresie przejściowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

23.12.2019
W związku z ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz…
 

Komunikat 78/2019 (wraz z załącznikami) dla oferentów planujących przystąpienie do postępowań konkursowych mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie świadczeń 72

23.12.2019
Komisja Konkursowa prowadząca postępowania konkursowe mające na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie świadczeń…
 

Komunikat nr 77/2019 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców w sprawie przekazywanych do NFZ danych uczestników badań klinicznych

19.12.2019
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach informuje, że nastąpiła zmiana zakresu przekazywanych informacji o uczestnikach badań klinicznych wskazanych w komunikacie nr 42/2019 dla świadczeniodawców w…
 

Komunikat nr 76/2019 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do postępowań konkursowych mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie świadczeń udzielanych 72

18.12.2019
W ślad za komunikatem nr 73/2019 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do postępowań konkursowych mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju…
 

E-recepty już od 8 stycznia! - Dzień otwarty dla pracowników medycznych

13.12.2019
W najbliższą sobotę, 14 grudnia br., w godzinach od 9:00 do 15:00 zapraszamy pracowników medycznych na dzień otwarty do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. W specjalnie…