Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

29.09.2020

Komunikat nr 49/2020 w sprawie konieczności przekazania do dnia 14 października 2020 r. informacji o liczbie etatów pielęgniarek i położnych oraz ratowników medycznych według stanu zatrudnienia na dzień 1 października 2020 roku

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów…
11.09.2020

Harmonogram szkoleń z EDM dla POZ-ów i AOS-ów do końca 2020 r. oraz rozpoczęcie IV tury rejestracji na szkolenia z EDM dla szpitali

Po raz kolejny przypominamy, że Centrum e-Zdrowia w ramach Akademii CeZ prowadzi bezpłatne szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej dla pracowników szpitali, POZ-ów oraz AOS-ów posiadających…
09.09.2020

Komunikat nr 47/2020 w sprawie sposobów przekazywania danych uczestników badań klinicznych

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach przypomina, że zgodnie z nowelizacją treści art. 37k ustawy Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. 2019 poz. 499), badacz…
05.09.2020

Komunikat dla świadczeniodawców POZ

W aplikacji gabinet.gov.pl została udostępniona funkcjonalność do wystawiania zleceń przez lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej na wykonanie testu w kierunku zakażenia koronawirusem. Po wystawieniu zlecenia, pacjent…
01.09.2020

Szkolenia z EDM – nowy harmonogram szkoleń dla POZ-ów i AOS-ów oraz rozpoczęcie IV tury rejestracji na szkolenia dla szpitali

Po raz kolejny serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej dostępne w ramach Projektu „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie…
01.09.2020

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie omyłkowego zamknięcia statusu recepty

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia…
11.08.2020

Jak prowadzić listy oczekujących w aplikacji AP-KOLCE w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej

Prowadząc harmonogramy przyjęć/listy oczekujących na świadczenia fizjoterapii w warunkach ambulatoryjnych i domowych z wykorzystaniem aplikacji AP-KOLCE, świadczeniodawcy powinni postępować w następujący sposób...
06.08.2020

Komunikat nr 45/2020 dla świadczeniodawców w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna o przedłużeniu terminu składania wniosków o zawarcie umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjentów

Na podstawie zarządzenia Nr 154/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania…
30.07.2020

Komunikat nr 44/2020 dla aptek województwa śląskiego w sprawie aktualizacji wersji komunikatu LEK do wersji 2.7

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia została opublikowana nowa wersja schematu parsowania (XSD) wykorzystywanego…
17.07.2020

Komunikat nr 43/2020 dla świadczeniodawców w sprawie przekazywania danych o liczbie lekarzy specjalistów objętych podwyżką

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że w związku z zapisami Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych…