logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Lekarze i recepty

Akty prawne
Dystrybucja zakresów numerów recept

Skradzione, sfałszowane, zaginione recepty i pieczątki lekarskie

11.06.2012
Komunikat nr 105/2012 dla lekarzy i świadczeniodawców w sprawie numerowania druków recept
 
14.05.2012
Instrukcja wypełnienia wniosku o aktywację dostępu do Portalu Personelu
 
14.05.2012
Komunikat nr 96/2012 w sprawie wprowadzenia Portalu Personelu do obsługi wydawania zakresów numerów recept dla świadczeniodawcy oraz lekarzy/felczerów posiadających umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych
 
17.04.2012
Komunikat nr 79/2012 - wykaz aptek, które posiadają aktualną umowę na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę
 
08.03.2012
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich – tekst jednolity z 14.03.2014 r.
 
14.01.2012
Komunikat nr 15/2012 w związku z wcześniejszym komunikatem nr 13/2012 dotyczącym recept drukowanych przy użyciu elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego
 
03.01.2012
Komunikat nr 4/2012 dla aptek i świadczeniodawców w sprawie recept
 
22.07.2011
Komunikat nr 114/2011 dla lekarzy - przypomnienie o obowiązku przestrzegania zasad i trybów wypisywania recept
 
12.05.2011
USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
 
21.03.2011
Komunikat nr 62/2011 dla aptek i lekarzy w sprawie wystawiania przez lekarzy recept „Rpw” z wpisaną datą realizacji od dnia