Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Lekarze i recepty

Akty prawne
Dystrybucja zakresów numerów recept

Skradzione, sfałszowane, zaginione recepty i pieczątki lekarskie

Komunikat nr 118/2012 dla świadczeniodawców, lekarzy, aptek w związku z wątpliwościami dotyczącymi wzorów i numeracji recept
Komunikat nr 119/2012 (wraz z załącznikami) w sprawie aneksowania/zawierania przez lekarzy umów po 1 lipca br. na wystawianie recept na leki refundowane
Komunikat nr 105/2012 dla lekarzy i świadczeniodawców w sprawie numerowania druków recept
Instrukcja wypełnienia wniosku o aktywację dostępu do Portalu Personelu
Komunikat nr 96/2012 w sprawie wprowadzenia Portalu Personelu do obsługi wydawania zakresów numerów recept dla świadczeniodawcy oraz lekarzy/felczerów posiadających umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych
Komunikat nr 79/2012 - wykaz aptek, które posiadają aktualną umowę na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich – tekst jednolity z 14.03.2014 r.
Komunikat nr 15/2012 w związku z wcześniejszym komunikatem nr 13/2012 dotyczącym recept drukowanych przy użyciu elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego
Komunikat nr 4/2012 dla aptek i świadczeniodawców w sprawie recept
Komunikat nr 114/2011 dla lekarzy - przypomnienie o obowiązku przestrzegania zasad i trybów wypisywania recept