Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Lekarze i recepty

Akty prawne
Dystrybucja zakresów numerów recept

Skradzione, sfałszowane, zaginione recepty i pieczątki lekarskie

ilość wiadomości: 91
Wzór zgłoszenia kradzieży, zaginięcia, sfałszowania pieczątki lekarskiej/recept. Zgłoszenie proszę przesłać/dostarczyć na adres: Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice lub pod…
ilość wiadomości: 91