logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Lekarze i recepty

Akty prawne
Dystrybucja zakresów numerów recept

Skradzione, sfałszowane, zaginione recepty i pieczątki lekarskie

28.02.2014
Portal Personelu Medycznego - dokumentacja
 
25.11.2013
Komunikat nr 128/2013 dla lekarzy/lekarzy dentystów/felczerów/starszych felczerów w sprawie aneksowania umów upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane przez NFZ
 
18.10.2013
Komunikat nr 113/2013 - wykaz aptek, które posiadają aktualną umowę na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę
 
02.08.2013
Komunikat nr 91/2013 dla lekarzy i świadczeniodawców w sprawie konieczności nanoszenia pieczęci lub naklejek lub nadruków z danymi dotyczącymi osoby uprawnionej lub świadczeniodawcy na receptach…
 
17.06.2013
Komunikat nr 80/2013 dla lekarzy/lekarzy dentystów/felczerów/starszych felczerów w sprawie aneksowania umów upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane przez NFZ
 
20.05.2013
Komunikat nr 67/2013 dla lekarzy / felczerów w sprawie uprawnienia do ordynacji leków refundowanych i sposobu wystawiania recept refundowanych
 
28.02.2013
Komunikat nr 27/2013 dla lekarzy / felczerów w sprawie recept na leki refundowane wystawianych przez osoby nieuprawnione
 
08.01.2013
Komunikat nr 4/2013 dotyczący możliwości uzyskania dostępu do systemu eWUŚ przez lekarzy posiadających umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych
 
31.12.2012
Komunikat nr 201/2012 w sprawie obowiązujących od dnia 30.12.2012 r. modyfikacji wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2012 w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie recept…
 
28.12.2012
Komunikat nr 198/2012 w sprawie realizacji recept wystawionych na leki refundowane w nawiązaniu do komunikatów nr 196/2012 i 197/2012 zamieszczonych na stronie internetowej Śląskiego OW…