Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Lekarze i recepty

Akty prawne
Dystrybucja zakresów numerów recept

Skradzione, sfałszowane, zaginione recepty i pieczątki lekarskie

Portal Personelu Medycznego - dokumentacja
Komunikat nr 128/2013 dla lekarzy/lekarzy dentystów/felczerów/starszych felczerów w sprawie aneksowania umów upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane przez NFZ
Komunikat nr 113/2013 - wykaz aptek, które posiadają aktualną umowę na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę
Komunikat nr 91/2013 dla lekarzy i świadczeniodawców w sprawie konieczności nanoszenia pieczęci lub naklejek lub nadruków z danymi dotyczącymi osoby uprawnionej lub świadczeniodawcy na receptach…
Komunikat nr 80/2013 dla lekarzy/lekarzy dentystów/felczerów/starszych felczerów w sprawie aneksowania umów upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane przez NFZ
Komunikat nr 67/2013 dla lekarzy / felczerów w sprawie uprawnienia do ordynacji leków refundowanych i sposobu wystawiania recept refundowanych
Komunikat nr 27/2013 dla lekarzy / felczerów w sprawie recept na leki refundowane wystawianych przez osoby nieuprawnione
Komunikat nr 4/2013 dotyczący możliwości uzyskania dostępu do systemu eWUŚ przez lekarzy posiadających umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych
Komunikat nr 201/2012 w sprawie obowiązujących od dnia 30.12.2012 r. modyfikacji wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2012 w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie recept…
Komunikat nr 198/2012 w sprawie realizacji recept wystawionych na leki refundowane w nawiązaniu do komunikatów nr 196/2012 i 197/2012 zamieszczonych na stronie internetowej Śląskiego OW…