Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Lekarze i recepty

Akty prawne
Dystrybucja zakresów numerów recept

Skradzione, sfałszowane, zaginione recepty i pieczątki lekarskie

Komunikat nr 201/2012 w sprawie obowiązujących od dnia 30.12.2012 r. modyfikacji wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2012 w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie recept…
Komunikat nr 198/2012 w sprawie realizacji recept wystawionych na leki refundowane w nawiązaniu do komunikatów nr 196/2012 i 197/2012 zamieszczonych na stronie internetowej Śląskiego OW…
Komunikat nr 197/2012 dla lekarzy i świadczeniodawców w sprawie numerowania druków recept
Komunikat nr 175/2012 w sprawie aneksowania przez lekarzy umów na wystawianie recept na leki refundowane po 1 lipca br.
Komunikat nr 176/2012 dla lekarzy / felczerów, którzy otrzymali pisma wzywające do wyjaśnień w sprawie recept na leki refundowane wystawianych przez osoby nieuprawnione
Komunikat nr 162/2012 dla lekarzy / felczerów oraz dla aptek w sprawie recept na leki refundowane wystawianych przez osoby nieuprawnione oraz w sprawie blokady numerów…
Komunikat nr 153/2012 w sprawie wydawania zakresów numerów recept dla świadczeniodawców oraz lekarzy/felczerów posiadających umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych
Komunikat nr 154/2012 w sprawie aneksowania przez lekarzy umów na wystawianie recept na leki refundowane po 1 lipca br.
Komunikat nr 152/2012 dla lekarzy / felczerów oraz dla aptek w sprawie recept na leki refundowane wystawianych przez osoby nieuprawnione oraz w sprawie blokady numerów…
Wzory ułatwiające wypełnianie umów upoważniających do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom