Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Lekarze i recepty

Akty prawne
Dystrybucja zakresów numerów recept

Skradzione, sfałszowane, zaginione recepty i pieczątki lekarskie

USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Komunikat nr 62/2011 dla aptek i lekarzy w sprawie wystawiania przez lekarzy recept „Rpw” z wpisaną datą realizacji od dnia
Komunikat nr 1/2011 dla świadczeniodawców w sprawie konieczności zawarcia/rozszerzenia umowy upoważniającej do wystawiania recept na refundowane leki i wyroby medyczne
Komunikat nr 64/2010 dla lekarzy, świadczeniodawców w sprawie wystawiania recept lekarskich
Komunikat nr 49/2010 dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej - zaproszenie do czynnego udziału w warsztatach na temat racjonalnej antybiotykoterapii w praktyce lekarza rodzinnego
Komunikat nr 40/2010 dla lekarzy i świadczeniodawców w związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi realizacji nowych recept lekarskich
Komunikat nr 39/2010 dla lekarzy, świadczeniodawców i aptek w związku z wprowadzeniem nowych recept lekarskich
Uzupełniające stanowisko Ministerstwa Zdrowia w związku z pismem o znaku NFZ/CF/DGL/2010/075/0582/W/17166/MRY dotyczącym przepisywania i refundacji preparatów clopidogrelum
Komunikat nr 35/2010 dla lekarzy, świadczeniodawców i aptek o wydłużeniu terminu realizacji recept wystawionych na kuponach RUM.
Komunikat nr 30/2010 dla lekarzy, świadczeniodawców i aptek w związku z wprowadzeniem przez Śląski OW NFZ ujednoliconej numeracji recept lekarskich (dot. tzw. białych recept).