logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Lekarze i recepty

Akty prawne
Dystrybucja zakresów numerów recept

Skradzione, sfałszowane, zaginione recepty i pieczątki lekarskie

ilość wiadomości: 89
15.05.2007
Pismo Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie dostępności nowej kategorii leków Rpz.
 
14.03.2007
Informacja Ministerstwa Zdrowia w sprawie błędów wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą…
 
26.01.2007
Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotycząca preparatu Corhydron
 
03.01.2007
Informacja dotycząca sposobu wydawania inwalidom wojennym leków dopuszczonych do obrotu na podstawie decyzji Rady Unii Europejskiej bądź Komisji Europejskiej
 
05.12.2006
Interpretacja Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotycząca sposobu wystawiania recept na produkt leczniczy Durogesic (Fentanylum) w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006r. w…
 
30.11.2006
Pismo Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie stanowiska Ministerstwa Zdrowia dotyczącego możliwości stosowania leków FentaHEXAL i Fentanyl-1A jako odpowiedników leku DUROGESIC
 
01.08.2006
Wyjaśnienie Centrali NFZ dotyczące realizacji recept na leki dopuszczone do obrotu na podstawie decyzji Rady Unii Europejskiej bądź Komisji Europejskiej wystawionych na inwalidów wojennych i…
 
24.07.2006
Komunikat do aptek województwa śląskiego w sprawie weryfikacji raportów aptecznych
 
18.07.2006
Wzór zgłoszenia kradzieży, zaginięcia, sfałszowania pieczątki lekarskiej/recept. Zgłoszenie proszę przesłać/dostarczyć na adres: Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice lub pod…
 
ilość wiadomości: 89