Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Lekarze i recepty

Akty prawne
Dystrybucja zakresów numerów recept

Skradzione, sfałszowane, zaginione recepty i pieczątki lekarskie

Pismo w związku z wejściem w życie w dniu 26 maja 2007 roku ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu…
Informacja w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz członków ich…
Pismo Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie dostępności nowej kategorii leków Rpz.
Informacja Ministerstwa Zdrowia w sprawie błędów wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą…
Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotycząca preparatu Corhydron
Informacja dotycząca sposobu wydawania inwalidom wojennym leków dopuszczonych do obrotu na podstawie decyzji Rady Unii Europejskiej bądź Komisji Europejskiej
Interpretacja Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotycząca sposobu wystawiania recept na produkt leczniczy Durogesic (Fentanylum) w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006r. w…
Pismo Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie stanowiska Ministerstwa Zdrowia dotyczącego możliwości stosowania leków FentaHEXAL i Fentanyl-1A jako odpowiedników leku DUROGESIC
Wyjaśnienie Centrali NFZ dotyczące realizacji recept na leki dopuszczone do obrotu na podstawie decyzji Rady Unii Europejskiej bądź Komisji Europejskiej wystawionych na inwalidów wojennych i…
Komunikat do aptek województwa śląskiego w sprawie weryfikacji raportów aptecznych