Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Lekarze i recepty

Akty prawne
Dystrybucja zakresów numerów recept

Skradzione, sfałszowane, zaginione recepty i pieczątki lekarskie

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie obowiązujących po dniu 31 grudnia 2008 r. wzorów recept lekarskich
27.10.2008 Pismo Centrali NFZ z dnia 17 października 2008 r. dotyczące uprawnień inwalidów wojennych (IB) w związku z odpłatnością za leki recepturowe
Informacja dotycząca recept wystawianych dla pacjentów z krajów UE na kuponach RUM
Komunikat dla lekarzy i swiadczeniodawców województwa slaskiego w sprawie monitorowania bezpieczenstwa produktów leczniczych
Pismo Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie dopisywania przez farmaceutę numeru PESEL pacjenta na recepcie
Komunikat dla świadczeniodawców oraz lekarzy/felczerów posiadających umowy o upoważnieniu do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne podlegające refundacji w sprawie zmiany zasady dystrybucji druków…
Komunikat do świadczeniodawców w sprawie przydzielania zakresów numerów recept Rp. (w kolorze białym) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 w sprawie…
Komunikat do aptek, świadczeniodawców i lekarzy w sprawie sposobu przydzielania zakresów numerów recept Rp. (w kolorze białym) oraz wydawania druków recept Rp. w ( w…
Wniosek o zawarcie umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom
Wzór umowy o upoważnieniu do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom