logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Lekarze i recepty

Akty prawne
Dystrybucja zakresów numerów recept

Skradzione, sfałszowane, zaginione recepty i pieczątki lekarskie

06.10.2008
Informacja dotycząca recept wystawianych dla pacjentów z krajów UE na kuponach RUM
 
08.08.2008
Komunikat dla lekarzy i swiadczeniodawców województwa slaskiego w sprawie monitorowania bezpieczenstwa produktów leczniczych
 
03.06.2008
Pismo Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie dopisywania przez farmaceutę numeru PESEL pacjenta na recepcie
 
03.01.2008
Komunikat dla świadczeniodawców oraz lekarzy/felczerów posiadających umowy o upoważnieniu do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne podlegające refundacji w sprawie zmiany zasady dystrybucji druków…
 
16.10.2007
Komunikat do świadczeniodawców w sprawie przydzielania zakresów numerów recept Rp. (w kolorze białym) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 w sprawie…
 
16.10.2007
Komunikat do aptek, świadczeniodawców i lekarzy w sprawie sposobu przydzielania zakresów numerów recept Rp. (w kolorze białym) oraz wydawania druków recept Rp. w ( w…
 
17.07.2007
Wniosek o zawarcie umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom
 
17.07.2007
Wzór umowy o upoważnieniu do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom
 
16.07.2007
Pismo w związku z wejściem w życie w dniu 26 maja 2007 roku ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu…
 
12.07.2007
Informacja w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz członków ich…