Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Kontraktowanie 2023

Informacje wspólne

UWAGA!

Od kwietnia 2023 obowiązuje nowa wersja aplikacji Ofertowanie.

Celem wprowadzenia nowej wersji Ofertowania jest zmiana technologiczna, bez zmian funkcjonalnych. Nowa wersja aplikacji została tak przygotowana aby użytkownicy korzystający do tej pory z poprzedniej wersji aplikacji mogli korzystać z nowej wersji bez zauważalnych zmian.

Stosowanie nowej wersji aplikacji Ofertowanie skutkuje potrzebą wprowadzenia zmian w Portalu świadczeniodawcy – będzie możliwe pobieranie pliku SSX w nowej wersji, odpowiedniej dla nowego Ofertowania.

Wszystkie postępowania ogłaszane od kwietnia 2023 roku będą domyślnie oznaczone jako takie, w których jest możliwe stosowanie nowej wersji aplikacji Ofertowanie.

W pierwszym okresie (kwiecień – maj 2023) będzie jeszcze możliwość pobrania pliku profilu potencjału w dotychczasowej wersji (dla poprzedniej wersji aplikacji). Taka możliwość będzie istniała w szczegółach profilu. Będzie również możliwość pobrania poprzedniej wersji aplikacji Ofertowanie.

Informujemy, że od 1 lipca 2024 r. na badania z programu Profilaktyka 40 PLUS można się zapisać za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta lub bezpośrednio u świadczeniodawcy, który ma zawartą umowę na realizację programu pilotażowego.

Nie jest już dostępna infolinia (800 69 60 64).

Dodatkowe informacje

01.07.2024 Napisane przez

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2024 r., po

Dodatkowe informacje

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że od dnia 1 lipca 2024 r. świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Anna Słota w spadku, ul. Sikorskiego 71 będą udzielane przez Przychodnia Medycyny Rodzinnej Joanna Słota-Kidawa, ul. Sikorskiego 71, miejsce wykonywania świadczeń - Myszków ul. Sikorskiego 71 oraz w Łazy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 15...

Dodatkowe informacje

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że od dnia 1 lipca 2024 r. świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Anna Słota w spadku, ul. Sikorskiego 71 będą udzielane przez Przychodnia Medycyny Rodzinnej Joanna Słota-Kidawa, ul. Sikorskiego 71, miejsce wykonywania świadczeń - Myszków ul. Sikorskiego 71 oraz w Łazy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 15.

Deklaracje wyboru złożone do dotychczasowego świadczeniodawcy tj. NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Anna Słota w spadku, pozostają ważne, przy czym świadczeniobiorcy mają możliwości zmiany wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej art. 10 a (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2527).

 

Dodatkowe informacje

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że od dnia 1 lipca 2024 r. świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Anna Słota w spadku, ul. Sikorskiego 71 będą udzielane przez Przychodnia Medycyny Rodzinnej Joanna Słota-Kidawa, ul. Sikorskiego 71, miejsce wykonywania świadczeń - Myszków ul. Sikorskiego 71 oraz w Łazy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 15.

Deklaracje wyboru złożone do dotychczasowego świadczeniodawcy tj. NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Anna Słota w spadku, pozostają ważne, przy czym świadczeniobiorcy mają możliwości zmiany wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej art. 10 a (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2527).

 

 

 

 

 

Źródło: Dział Kontraktowania Świadczeń w POZ i Profilaktycznych Programach Zdrowotnych,

kontakt telefoniczny: (32) 735 16 30.

28.06.2024 Napisane przez

Wykaz pozytywnie ocenionych wniosków oraz podpisanych umów z zakresu ZPO od 01.07.2024r

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że  podmiot Ilona Kamieńska, z  dniem 30.06.2024 r. zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej wyr. 1: Łaziska Górne ul. gen. Sikorskiego 41 oraz wyr. 2: Jastrzębie-Zdrój ul. Wrocławska 20.

Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń, powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia. Należy przy tym pamiętać o konieczności odbioru skierowania oraz uzyskania od świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy, bezpłatnego zaświadczenia o wpisaniu pacjenta na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się. Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, realizujących umowy zawarte ze Śląskim OW NFZ, dostępne są na stronie internetowej Oddziału: www.nfz-katowice.pl w zakładce „Gdzie się leczyć”.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne w poszczególnych placówkach dostępne są w wyszukiwarce internetowej „Informator o Terminach Leczenia” https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/ .

Informacje o pierwszym wolnym terminie leczenia można również uzyskać wysyłając zapytanie do Śląskiego OW NFZ na adres: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

 

 

 

 

Źródło: I Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Szanowni Państwo,

przypominamy o obowiązku udzielania informacji zawartych w informatorze o uprawnieniach pacjentów opisanych w ustawie „Za życiem”...

Dodatkowe informacje

Szanowni Państwo,

przypominamy o obowiązku udzielania informacji zawartych w informatorze o uprawnieniach pacjentów opisanych w ustawie „Za życiem” (1):

Prosimy o informowanie pacjentów o możliwości uzyskania pomocy w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej (2).

Przekazujemy ulotkę z podstawowymi informacjami na temat świadczenia perinatalnej opieki paliatywnej. Prosimy o wydrukowanie jej i udostępnianie lekarzom pracującym w Państwa placówce.

Ulotka powinna zostać przekazana pacjentowi w przypadku, kiedy lekarz stwierdzi, że mogą istnieć wskazania do objęcia pacjenta perinatalną opieką paliatywną.

 

Podstawa prawna

  1. art. 5 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2023 r. poz. 1923 ze zm.)
  2. części XV pkt 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1324 ze zm.)

Jeśli Wasza ciąża prowadzi do narodzin letalnie chorego dziecka, macie prawo do szczególnej opieki. Dowiedz się, co Wam przysługuje

Dodatkowe informacje