Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Kontraktowanie 2023

Informacje wspólne

UWAGA!

Od kwietnia 2023 obowiązuje nowa wersja aplikacji Ofertowanie.

Celem wprowadzenia nowej wersji Ofertowania jest zmiana technologiczna, bez zmian funkcjonalnych. Nowa wersja aplikacji została tak przygotowana aby użytkownicy korzystający do tej pory z poprzedniej wersji aplikacji mogli korzystać z nowej wersji bez zauważalnych zmian.

Stosowanie nowej wersji aplikacji Ofertowanie skutkuje potrzebą wprowadzenia zmian w Portalu świadczeniodawcy – będzie możliwe pobieranie pliku SSX w nowej wersji, odpowiedniej dla nowego Ofertowania.

Wszystkie postępowania ogłaszane od kwietnia 2023 roku będą domyślnie oznaczone jako takie, w których jest możliwe stosowanie nowej wersji aplikacji Ofertowanie.

W pierwszym okresie (kwiecień – maj 2023) będzie jeszcze możliwość pobrania pliku profilu potencjału w dotychczasowej wersji (dla poprzedniej wersji aplikacji). Taka możliwość będzie istniała w szczegółach profilu. Będzie również możliwość pobrania poprzedniej wersji aplikacji Ofertowanie.

realizujących umowy w rodzajach:

 • ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
 • leczenie szpitalne,
 • leczenie szpitalne - programy lekowe,
 • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,
 • rehabilitacja lecznicza,
 • leczenie stomatologiczne,
 • profilaktyczne programy zdrowotne,
 • świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie,
 • świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,
 • opieka paliatywna i hospicyjna,
 • program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego.

Informujemy, że w Portalu Świadczeniodawcy w module: Pliki udostępnione przez OW → Pliki techniczne → Folder: pliki dedykowane, będą sukcesywnie zamieszczane propozycje planów rzeczowo-finansowych na rok 2024 w poszczególnych rodzajach świadczeń.

Jednocześnie prosimy o pilne zapoznanie się z treścią komunikatu w sprawie sposobu prawidłowego wypełnienia dokumentacji wymaganej dla uzgodnienia kwoty zobowiązania na rok 2024, który został zamieszczony w Portalu Świadczeniodawcy.

 

Dodatkowe informacje

realizujących umowy w rodzajach:

 • ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
 • leczenie szpitalne,
 • leczenie szpitalne - programy lekowe,
 • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,
 • rehabilitacja lecznicza,
 • leczenie stomatologiczne,
 • profilaktyczne programy zdrowotne,
 • świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie,
 • świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,
 • opieka paliatywna i hospicyjna,
 • program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego.

Informujemy, że w Portalu Świadczeniodawcy w module: Pliki udostępnione przez OW → Pliki techniczne → Folder: pliki dedykowane, będą sukcesywnie zamieszczane propozycje planów rzeczowo-finansowych na rok 2024 w poszczególnych rodzajach świadczeń.

Jednocześnie prosimy o pilne zapoznanie się z treścią komunikatu w sprawie sposobu prawidłowego wypełnienia dokumentacji wymaganej dla uzgodnienia kwoty zobowiązania na rok 2024, który został zamieszczony w Portalu Świadczeniodawcy.

 

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert, mającego na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie:

 • świadczenia w izbie przyjęć (IP)

Dotychczas obowiązujący termin rozstrzygnięcia wyżej wymienionego postępowania tj. 28 listopad 2023  r. zastępuje się terminem: 7 grudnia 2023 r.

Dodatkowe informacje

Śląski OW NFZ informuje, że w związku z aktualizacją kosztorysu i harmonogramu wybranych do dofinansowania programów polityki zdrowotnej, na podstawie decyzji Ministra Zdrowia, dokonano aktualizacji listy rankingowej na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy w ramach Subfunduszu rozwoju profilaktyki wyodrębnionego w ramach Funduszu Medycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym...

Dodatkowe informacje

Śląski OW NFZ informuje, że w związku z aktualizacją kosztorysu i harmonogramu wybranych do dofinansowania programów polityki zdrowotnej, na podstawie decyzji Ministra Zdrowia, dokonano aktualizacji listy rankingowej na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy w ramach Subfunduszu rozwoju profilaktyki wyodrębnionego w ramach Funduszu Medycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. poz. 1875, z późn. zm.).

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia została opublikowana aktualna lista rankingowa zaakceptowanych wniosków: https://www.gov.pl/web/zdrowie/dofinansowanie-programow-polityki zdrowotnejrealizowanych-przez-gminy-w-obszarze-edukacji-w-zakresie-osteoporozy-i-wczesnegowykrywania-osteoporozy.

Informujemy, że nadal trwają prace legislacyjne nad ustaleniem wzoru umowy pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a jednostką samorządu terytorialnego. Przewidziany ostateczny termin zawarcia umów (zgodnie z projektem umowy dotacyjnej) to 30 dni od daty zawarcia umowy pomiędzy Ministerstwem zdrowia a Prezesem Funduszu, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

 

Kontakt merytoryczny:

I Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej:

 • Pani Ilona Ziętek tel.: 32 735 16 49
 • Pani Żaneta Łęczyńska tel.: 32 735 16 30
 • świadczenia lekarza POZ
  – w tym koordynacja opieki
 • budżet powierzony opieki koordynowanej
 • transport sanitarny w POZ
 • świadczenia pielęgniarki POZ
 • świadczenia położnej POZ
  – w tym świadczenia położnej POZ w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej
  – w tym świadczenia położnej POZ w programie profilaktyki raka szyjki macicy
 • świadczenia pielęgniarki szkolnej

Dodatkowe informacje

 • chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym
 • chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym
 • chemioterapia - hospitalizacja z zakresem skojarzonym
 • program lekowy - leczenie chorych na przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby typu B
 • program lekowy - leczenie pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna
 • program lekowy - leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów leczonych nerkozastępczo dializami
 • program lekowy - leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG)
 • program lekowy - leczenie chorych na raka gruczołu krokowego
 • program lekowy - leczenie spastyczności kończyny górnej i/lub dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A
 • program lekowy - leczenie terapią bezinterferonową chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C
 • program lekowy - leczenie pacjentów z zaburzeniami lipidowymi
 • program lekowy - profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców otrzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBV
 • program lekowy - leczenie pacjentów z chorobami nerek
 • leczenie chorych z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów
 • leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym
 • leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza
 • leczenie chorych z aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)
 • leczenie choroby Hurler

Dodatkowe informacje

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na okres: począwszy od 01.01.2024 r. na czas nieoznaczony w następujących przedmiotach umów: 

 • świadczenia lekarza POZ
  – w tym koordynacja opieki
 • budżet powierzony opieki koordynowanej
 • transport sanitarny w POZ
 • świadczenia pielęgniarki POZ
 • świadczenia położnej POZ
  – w tym świadczenia położnej POZ w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej
  – w tym świadczenia położnej POZ w programie profilaktyki raka szyjki macicy
 • świadczenia pielęgniarki szkolnej

 na obszarze: śląskie

Dodatkowe informacje

 • Zakończone Nie
 • Data 01 24.11.2023
 • Opis 01

  Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na okres: począwszy od 01.01.2024 r. na czas nieoznaczony w następujących przedmiotach umów: 

  • świadczenia lekarza POZ
   – w tym koordynacja opieki
  • budżet powierzony opieki koordynowanej
  • transport sanitarny w POZ
  • świadczenia pielęgniarki POZ
  • świadczenia położnej POZ
   – w tym świadczenia położnej POZ w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej
   – w tym świadczenia położnej POZ w programie profilaktyki raka szyjki macicy
  • świadczenia pielęgniarki szkolnej

  na obszarze: śląskie

 • Plik 01 Plik 01
21.12.2023

Cieszyn 10.30 14.00 Szkoła Podstawowa nr.1 Matejki 1

Cieszyn 10.30-14.00 Szkoła Podstawowa nr 1 Matejki 1

20.12.2023

Orzesze-Gardawice 10.30 14.00 Szkoła Podstawowa nr 7 Uczniowska 1

Orzesze-Gardawice 10.30-14.00 Szkoła Podstawowa nr 7 Uczniowska 1