Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Informacje o placówkach, które zakończyły wykonywanie świadczeń

ilość wiadomości: 223
11.05.2021

MEDIKOL Sp. z o.o. w Rybniku, ul. Parkowa 4A, 44-200 Rybnik - świadczenia w zakresie leczenia gruźlicy i chorób płuc

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że podmiot leczniczy MEDIKOL Sp. z o.o. w Rybniku, zakończył z dniem 30 kwietnia 2021 roku wykonywanie umowy o…
29.04.2021

SPZOZ Skalmed ul. Bat. Chłopskich 33, 42-425 Kroczyce – świadczenia w zakresie otolaryngologii

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że SPZOZ Skalmed ul. Batalionów Chłopskich 33 w Kroczycach zakończył z dniem 31.03.2021 r. wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń…
27.04.2021

DENTAL TEAM NZOZ Katarzyna Suchanek, ul. Batorego 64/7, Chorzów - w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych oraz protetyki stomatologicznej

Śląski OW NFZ informuje, że od dnia 1 lipca 2021 roku świadczeniodawca DENTA TEAM NZOZ Katarzyna Suchanek, Chorzów, ul. Batorego 64/7 na swój wniosek zakończy…
23.04.2021

Przychodnia Rejonowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 – świadczenia w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że podmiot "Rejon Numer 1" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Katowicka 34 zakończy z…
23.04.2021

NZOZ „PERFECT-DENT” Ewa Łodziana, ul. Legionów 27, Bielsko-Biała - w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych

Śląski OW NFZ informuje, że od dnia 01.08.2021 roku świadczeniodawca NZOZ „PERFECT-DENT” Ewa Łodziana, ul. Legionów 27, Bielsko-Biała na swój wniosek zakończy wykonywanie umowy o…
22.04.2021

"Koło basenu" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rydułtowach, ul. Strzelców Bytomskich 11, 44-280 Rydułtowy - świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że podmiot leczniczy "Koło basenu" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rydułtowach, zakończył z dniem 31 marca 2021 roku wykonywanie…
20.04.2021

„DE-MED" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach, ul. Dworcowa 12, 44-240 Żory - świadczenia w zakresie otolaryngologii

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że "DE-MED" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach, zakończył z dniem 31 marca 2021 roku wykonywanie umowy o udzielanie…
02.04.2021

PORAD-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Hutnicza 8 w Świętochłowicach – świadczenia w zakresie okulistyki

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że PORAD-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Hutnicza 8 w Świętochłowicach zakończyła z dniem 24 marca 2021 roku wykonywanie umowy…
30.03.2021

Poradnie Specjalistyczne Urszula Grzybczak-Nechoritis, Sebastian Dominiak Spółka cywilna w Bielsku-Białej – świadczenia w zakresie reumatologii

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że Poradnie Specjalistyczne Urszula Grzybczak-Nechoritis, Sebastian Dominiak Spółka cywilna w Bielsku-Białej zakończyły z dniem 23 marca 2021 roku wykonywanie…
30.03.2021

Janina Walczyńska NZOZ Prodentin 44-100 Gliwice, ul. Nowy Świat 7/1 - w zakresie świadczeń protetyki stomatologicznej

Śląski OW NFZ informuje, że od dnia 1 marca 2021 roku świadczeniodawca Janina Walczyńska NZOZ Prodentin 44-100 Gliwice, ul. Nowy Świat 7/1. nr umowy 126/207807/07/2021…
ilość wiadomości: 223