Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Kontraktowanie 2023

Informacje wspólne

UWAGA!

Od kwietnia 2023 obowiązuje nowa wersja aplikacji Ofertowanie.

Celem wprowadzenia nowej wersji Ofertowania jest zmiana technologiczna, bez zmian funkcjonalnych. Nowa wersja aplikacji została tak przygotowana aby użytkownicy korzystający do tej pory z poprzedniej wersji aplikacji mogli korzystać z nowej wersji bez zauważalnych zmian.

Stosowanie nowej wersji aplikacji Ofertowanie skutkuje potrzebą wprowadzenia zmian w Portalu świadczeniodawcy – będzie możliwe pobieranie pliku SSX w nowej wersji, odpowiedniej dla nowego Ofertowania.

Wszystkie postępowania ogłaszane od kwietnia 2023 roku będą domyślnie oznaczone jako takie, w których jest możliwe stosowanie nowej wersji aplikacji Ofertowanie.

W pierwszym okresie (kwiecień – maj 2023) będzie jeszcze możliwość pobrania pliku profilu potencjału w dotychczasowej wersji (dla poprzedniej wersji aplikacji). Taka możliwość będzie istniała w szczegółach profilu. Będzie również możliwość pobrania poprzedniej wersji aplikacji Ofertowanie.

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach informuje, że dla miasta Sosnowiec został zaktualizowany numer telefonu kontaktowego dotyczący świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.

 

Dodatkowe informacje

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach informuje, że dla miasta Sosnowiec został zaktualizowany numer telefonu kontaktowego dotyczący świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary Pl. Medyków 1 świadczenia w zakresie: wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne — 32 368 21 68.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Źródło:

Wydział ds. Służb Mundurowych, Sekcja Świadczeń Zdrowotnych Służb Mundurowych, Ratownictwa Medycznego oraz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej  – 32 735 16 51, 32 735 19 87, 32 735 05 44, 32 735 18 19

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że  podmiot Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P. w Częstochowie z  dniem 30.06.2024 r. zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie neurologii w Poradni Leczenia Padaczki zlokalizowanej Częstochowie przy ul. PCK 7.

Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń, powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia. Należy przy tym pamiętać o konieczności odbioru skierowania oraz uzyskania od świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy, bezpłatnego zaświadczenia o wpisaniu pacjenta na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się.

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, realizujących umowy zawarte ze Śląskim OW NFZ, dostępne są na stronie internetowej Oddziału: www.nfz-katowice.pl w zakładce „Gdzie się leczyć”.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne w poszczególnych placówkach dostępne są w wyszukiwarce internetowej „Informator o Terminach Leczenia” https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/ .

Informacje o pierwszym wolnym terminie leczenia można również uzyskać wysyłając zapytanie do Śląskiego OW NFZ na adres: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

 

Źródło: I Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

19.07.2024 Napisane przez

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1055)

Dodatkowe informacje

 • Leczenie chorych z niedoborem kwaśnej sfingomielinazy (ASMD) typu A/B i B (ICD-10: E75.241, E75.244)

Dodatkowe informacje

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:

 • 121 - Leczenie chorych z niedoborem kwaśnej sfingomielinazy (ASMD) typu A/B i B (ICD-10: E75.241, E75.244)

Dodatkowe informacje

 • Zakończone Nie
 • Data 01 19.07.2024
 • Opis 01

  Ogłoszenie (wraz z definicjami i informacjami) o postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:

  • 121 - Leczenie chorych z niedoborem kwaśnej sfingomielinazy (ASMD) typu A/B i B (ICD-10: E75.241, E75.244)
 • Plik 01 Plik 01
19.07.2024 Napisane przez

Strona Śląskiego OW w Dzienniku Zachodnim
wydanie z dnia 19 lipca 2024 roku

 • Czerniak. Co musisz o nim wiedzieć?

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 18 lipca 2024 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w II kwartale 2024 r. wyniosło 8168,67 zł (słownie: osiem tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych i 67/100).

W związku z tym, składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za lipiec, sierpień i wrzesień 2024 r. naliczana od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku i stanowiąca 9% podstawy wynosi miesięcznie 735,18 zł (słownie: siedemset trzydzieści pięć złotych i 18/100).

Dodatkowe informacje

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 18 lipca 2024 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w II kwartale 2024 r. wyniosło 8168,67 zł (słownie: osiem tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych i 67/100).

W związku z tym, składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za lipiec, sierpień i wrzesień 2024 r. naliczana od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku i stanowiąca 9 % podstawy wynosi miesięcznie 735,18 zł (słownie: siedemset trzydzieści pięć złotych i 18/100).

Lato - czas urlopu, imprez plenerowych i wypadów na weekend. Wydawać by się mogło, że to czas beztroski. Okres aktywnego wypoczynku, na który czekamy cały rok. Wakacje to też ryzyko niemiłych niespodzianek. Jak zapewnić bezpieczny wypoczynek? Ryzyko większości zagrożeń można ograniczyć. Niezależnie od miejsca, w którym planujesz je spędzić, przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Dodatkowe informacje