Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Kontraktowanie 2023

Informacje wspólne

UWAGA!

Od kwietnia 2023 obowiązuje nowa wersja aplikacji Ofertowanie.

Celem wprowadzenia nowej wersji Ofertowania jest zmiana technologiczna, bez zmian funkcjonalnych. Nowa wersja aplikacji została tak przygotowana aby użytkownicy korzystający do tej pory z poprzedniej wersji aplikacji mogli korzystać z nowej wersji bez zauważalnych zmian.

Stosowanie nowej wersji aplikacji Ofertowanie skutkuje potrzebą wprowadzenia zmian w Portalu świadczeniodawcy – będzie możliwe pobieranie pliku SSX w nowej wersji, odpowiedniej dla nowego Ofertowania.

Wszystkie postępowania ogłaszane od kwietnia 2023 roku będą domyślnie oznaczone jako takie, w których jest możliwe stosowanie nowej wersji aplikacji Ofertowanie.

W pierwszym okresie (kwiecień – maj 2023) będzie jeszcze możliwość pobrania pliku profilu potencjału w dotychczasowej wersji (dla poprzedniej wersji aplikacji). Taka możliwość będzie istniała w szczegółach profilu. Będzie również możliwość pobrania poprzedniej wersji aplikacji Ofertowanie.

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że podmiot Beskidzkie Centrum Onkologii-Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej z dniem 31.10.2023 r. zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie osteoporozy.

Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń, powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia.

Należy przy tym pamiętać o konieczności odbioru skierowania oraz uzyskania od świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy, bezpłatnego zaświadczenia o wpisaniu pacjenta na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się. Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, realizujących umowy zawarte ze Śląskim OW NFZ, dostępne są na stronie internetowej Oddziału: www.nfz-katowice.pl w zakładce „Gdzie się leczyć”.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne w poszczególnych placówkach dostępne są w wyszukiwarce internetowej „Informator o Terminach Leczenia” https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/ .

Informacje o pierwszym wolnym terminie leczenia można również uzyskać wysyłając zapytanie do Śląskiego OW NFZ na adres: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

Szczepienia ochronne w aptekach ogólnodostępnych

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wykonywania zalecanych szczepień ochronnych w aptekach ogólnodostępnych

 

Zalecane szczepienia ochronne w aptekach

Od 1 listopada 2023 r. weszły w życie przepisy[1], dzięki którym Narodowy Fundusz Zdrowia może zawierać umowy z podmiotami prowadzącymi apteki ogólnodostępne i rozliczać ze środków publicznych wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptekach.

Można już składać wnioski o zawarcie umów na szczepienia z NFZ

Dlatego od dnia 3 listopada 2023 r. zapraszamy do składania wniosków do oddziałów wojewódzkich NFZ, właściwych ze względu na siedzibę apteki, na podstawie których będziemy podpisywali umowy na wykonanie i finansowanie szczepień w aptekach.  

Co warto zrobić przed podpisaniem umowy? Zalecenia dla aptek:

Prosimy, aby podmiot prowadzący aptekę:

 1. wpisał do systemu informatycznego NFZ lokalizację apteki;
 2. uzupełnił formularz „Wniosku o zawarcie umowy”, który znajduje się w Aplikacji ofertowej, wydrukował go, podpisał oraz przesłał wraz z załącznikami do oddziału wojewódzkiego NFZ;
 3. podpisał umowę na wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptece;
 4. gromadził dane niezbędne do przekazania komunikatem elektronicznym XML ŚWIAD oraz uzupełniał wpisy o kwalifikacji i wykonaniu szczepienia w e-Karcie szczepień pacjenta.

Praktyczne informacje o szczepieniach w aptekach. Gdzie ich szukać?

Szczegółowe informacje, które ułatwią prawidłową i sprawną realizację umowy, można znaleźć w:

 1. zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie ogólnych warunków zawierania i realizacji umów na wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptece;
 2. ogłoszeniu o naborze publikowanym na stronach internetowych wszystkich oddziałów wojewódzkich NFZ;
 3. dokumentacji użytkownika/dokumentacji procesowej systemu informatycznego NFZ przygotowanej dla świadczeniodawców (aptek ogólnodostępnych);
 4. instrukcji do procesu sprawozdawania i rozliczania wykonanych szczepień, która zostanie opublikowana dodatkowo, jako komunikat na stronie internetowej NFZ.

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy

Skontaktuj się z naszymi oddziałami wojewódzkimi NFZ, aby szczegółowo omówić indywidualne pytania i rozwiać wątpliwości.

Numery telefonów do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ:

 • 32 735 18 62
 • 32 735 16 55

 

Zobacz instrukcję krok po kroku, jak wypełnić wniosek i podpisać umowę z NFZ

Instrukcja wideo dla ​systemu Kamsoft Gliwice

 

[1] ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1938)

03.11.2023 Napisane przez

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu dot. postępowania: 12-24-000014/LSZ/03/5/01

03.11.2023 Napisane przez

Strona Śląskiego OW w Dzienniku Zachodnim
wydanie z dnia 3 listopada 2023 roku

 • Grypa — chroń się przed powikłaniami
02.11.2023 Napisane przez

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu dot. postępowania: 12-24-000013/LSZ/03/5/01

02.11.2023 Napisane przez

Ogłoszenie w sprawie wniesienia protestu dot. postępowania: 12-24-000013/LSZ/03/5/01

Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2023 roku zostaje rozwiązana, na wniosek świadczeniodawcy umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w zakresie: leczenie środowiskowe (domowe).

Osoby, oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń, powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia.

Należy przy tym pamiętać o uzyskaniu od świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy, bezpłatnego zaświadczenia o wpisaniu pacjenta na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się.

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, realizujących umowy zawarte ze Śląskim OW NFZ, dostępny jest na stronie internetowej Oddziału: www.nfz-katowice.pl  w zakładce „Gdzie się leczyć”.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne w poszczególnych placówkach dostępne są w wyszukiwarce internetowej „Informator o Terminach Leczenia” https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/ .

Informacje o pierwszym wolnym terminie leczenia można również uzyskać wysyłając zapytanie do Śląskiego OW NFZ na adres: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

02.11.2023 Napisane przez

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu dot. postępowania: 12-24-000001/LSZ/03/3/01

02.11.2023 Napisane przez

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu dot. postępowania: 12-24-000013/LSZ/03/5/01

02.11.2023 Napisane przez

Ogłoszenie w sprawie wniesienia protestu dot. postępowania: 12-24-000014/LSZ/03/5/01