Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Kontraktowanie 2023

Informacje wspólne

UWAGA!

Od kwietnia 2023 obowiązuje nowa wersja aplikacji Ofertowanie.

Celem wprowadzenia nowej wersji Ofertowania jest zmiana technologiczna, bez zmian funkcjonalnych. Nowa wersja aplikacji została tak przygotowana aby użytkownicy korzystający do tej pory z poprzedniej wersji aplikacji mogli korzystać z nowej wersji bez zauważalnych zmian.

Stosowanie nowej wersji aplikacji Ofertowanie skutkuje potrzebą wprowadzenia zmian w Portalu świadczeniodawcy – będzie możliwe pobieranie pliku SSX w nowej wersji, odpowiedniej dla nowego Ofertowania.

Wszystkie postępowania ogłaszane od kwietnia 2023 roku będą domyślnie oznaczone jako takie, w których jest możliwe stosowanie nowej wersji aplikacji Ofertowanie.

W pierwszym okresie (kwiecień – maj 2023) będzie jeszcze możliwość pobrania pliku profilu potencjału w dotychczasowej wersji (dla poprzedniej wersji aplikacji). Taka możliwość będzie istniała w szczegółach profilu. Będzie również możliwość pobrania poprzedniej wersji aplikacji Ofertowanie.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 października 2023 roku Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił postępowania w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2024 i w latach następnych, w rodzaju: Lecznictwo Uzdrowiskowe, w następujących zakresach:

 • uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych
 • uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych
 • uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci
 • uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym
 • uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne  dorosłych i dzieci

Dodatkowe informacje

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 października 2023 roku Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił postępowania w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2024 i w latach następnych, w rodzaju: Lecznictwo Uzdrowiskowe, w następujących zakresach:

 

uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych

uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych

uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci

uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym

uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci

 

Obszary kontraktowania:

- uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci, uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym - na obszarze woj. śląskiego;

- uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych, uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych, uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci - na obszarze: gmina Ustroń, gmina Goczałkowice Zdrój 

 

Harmonogram powyższych postępowań:

 • składanie ofert – do 16 października 2023 roku
 • otwarcie ofert – 17 października 2023 roku
 • rozstrzygnięcie konkursu ofert – 31 października 2023 roku

 

Oferty należy składać:

osobiście w Śląskim OW NFZ

ul. Kossutha 13, pok. 512

40-844 Katowice tel. 32/735 05 66

czynne od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00-16.00

lub pocztą na adres:

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

40-844 Katowice, ul. Kossutha 13.

 

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są w: Publikatorze informacji o Postępowaniach - Uzdrowiska.

 

Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami, a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert: NFZ-KO

 

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych w nich zawartych.

Prosimy równocześnie o zwrócenie szczególnej uwagi na § 17 ust 2 zarządzenia nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z którym ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli:

 1. data jej nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej nie jest późniejsza niż termin składania ofert określony w ogłoszeniu, oraz
 2. wpłynie ona do oddziału Funduszu nie później niż na jeden dzień przed terminem otwarcia ofert

obydwa warunki muszą być spełnione łącznie.

 

Ceny oczekiwane:

UZDROWISKOWE LECZENIE SANATORYJNE DOROSŁYCH – 176,00 zł

UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH – 239,00 zł

UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DZIECI – 251,00 zł

UZDROWISKOWA REHABILITACJA DLA DOROSŁYCH W SZPITALU UZDROWISKOWYM – 253,00 zł

UZDROWISKOWE LECZENIE AMBULATORYJNE  DOROSŁYCH I DZIECI – 70,00 zł

 

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach informuje, że oświadczenia personelu należy sporządzić zgodnie z wzorem określonym w załączniku numer 1 komunikatu.

W oświadczeniach personelu należy podać liczbę godzin pracy wynikającą z tygodniowego harmonogramu pracy personelu, który będzie realizował świadczenia w ramach umowy w ww. zakresach świadczeń.

Oświadczenie jest również do pobrania na stronie internetowej Śląskiego OW NFZ: zarządzenia i akty prawne o charakterze ogólnym

 

Żródło: Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego 32/735 05 66

Konkursy ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe na rok 2024 i lata następne:

 • uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych
 • uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych
 • uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci
 • uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym
 • uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci

Dodatkowe informacje

 • Zakończone Nie
 • Data 01 02.10.2023
 • Opis 01

  Ogłoszenia (wraz informacjami i komunikatem) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe na rok 2024 i lata następne:

  • uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych
  • uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych
  • uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci
  • uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym
  • uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci
 • Plik 01 Plik 01
02.10.2023 Napisane przez

Ogłoszenie w sprawie wniesienia protestu dot. postępowania: 12-23-000756/LSZ/03/5/01

02.10.2023 Napisane przez

Ogłoszenie w sprawie wniesienia protestu dot. postępowania: 12-23-000754/LSZ/03/5/01

02.10.2023 Napisane przez

Ogłoszenie w sprawie wniesienia protestu dot. postępowania: 12-23-000759/LSZ/03/5/01

02.10.2023 Napisane przez

Ogłoszenie o wniesieniu protestu w postępowaniu konkursowym 12-23-000748/AOS/02/1/01

31.10.2023

31-10-2023

TARNOWSKIE GÓRY Termin: 31.10.2023 godz. 10:00 - 17:35 MAMMOBUS PRZY URZĘDZIE MIEJSKIM RYNEK 4 NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM.MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 784 067 503
WOJKOWICE Termin: 31.10.2023 godz. 09:00 - 17:00 MAMMOBUS PRZY URZĘDZIE MIASTA JANA III SOBIESKIEGO 290A GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O.O. 58 767 34 44
PSARY Termin: 31.10.2023 godz. 09:00 - 17:00 MAMMOBUS PRZY OSP SZKOLNA 45 GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O.O. 58 767 34 44
SIEWIERZ Termin: 31.10.2023 godz. 09:00 - 17:00 MAMMOBUS PRZY MIEJSKO-GMINNYM CENTRUM KULTURY SŁOWACKIEGO 2a GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O.O. 58 767 34 44
SŁAWKÓW Termin: 31.10.2023 godz. 09:00 - 17:00 MAMMOBUS PRZY OSP 23 STYCZNIA 25 GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O.O. 58 767 34 44

30.10.2023

30-10-2023

TARNOWSKIE GÓRY Termin: 30.10.2023 godz. 10:00 - 17:35 MAMMOBUS PRZY URZĘDZIE MIEJSKIM RYNEK 4 NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM.MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 784 067 503
ŁAZY Termin: 30.10.2023 godz. 09:00 - 17:00 MAMMOBUS PRZY PRZYCHODNI PROMED JESIONOWA 1 GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O.O. 58 767 34 44
SZCZEKOCINY Termin: 30.10.2023 godz. 09:00 - 17:00 MAMMOBUS PRZY OSP KRAKOWSKA 23 GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O.O. 58 767 34 44
BĘDZIN Termin: 30.10.2023 godz. 09:00 - 17:00 MAMMOBUS PRZY OSIR-ZE SPORTOWA 4 GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O.O. 58 767 34 44
CZELADŹ Termin: 30.10.2023 godz. 09:00 - 17:00 MAMMOBUS CZELADZKIM RYNKU RYNEK 10 GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O.O. 58 767 34 44

27.10.2023

27-10-2023

TARNOWSKIE GÓRY Termin: 27.10.2023 godz. 10:00 - 17:35 MAMMOBUS PRZY URZĘDZIE MIEJSKIM RYNEK 4 NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM.MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 784 067 503
KOZIEGŁOWY Termin: 27.10.2023 godz. 09:00 - 17:00 MAMMOBUS PRZY PRZYCHODNI LEKARSKIEJ ANDRE-MED CZĘSTOCHOWSKA 1 GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O.O. 58 767 34 44
PORAJ Termin: 27.10.2023 godz. 09:00 - 17:00 MAMMOBUS PRZY OŚRODKU ZDROWIA 3 MAJA 25 GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O.O. 58 767 34 44
PORĘBA Termin: 27.10.2023 godz. 09:00 - 17:00 MAMMOBUS PRZY OSP WOJSKA POLSKIEGO 7 GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O.O. 58 767 34 44
ZAWIERCIE Termin: 27.10.2023 godz. 09:00 - 17:00 MAMMOBUS PRZY KAUFLANDZIE PADEREWSKIEGO 10 GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O.O. 58 767 34 44