Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat 57/2023 dla świadczeniodawców składających wnioski o aneks do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, zgłaszających nowe miejsca udzielania świadczeń od 1 stycznia 2024 roku

01.12.2023

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w celu złożenia wniosku o aneks do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, w zakresie zgłoszenia nowych miejsc udzielania świadczeń, należy na Portalu Potencjału:

  1. W menu „struktura organizacyjna” wprowadzić nową lokalizację dla nowego miejsca udzielania świadczeń (nowej komórki organizacyjnej).
  2. Pod jednostką organizacyjną (siedzibą) w menu „komórki” dodać nową komórkę organizacyjną, wraz z jej harmonogramem, profilem medycznym (właściwym dla zaopatrzenia
    w wyroby medyczne) oraz personelem udzielającym świadczeń (z listy już istniejących pracowników, w przypadku nowego pracownika istnieje możliwość dodania pracownika oraz jego okresu zatrudnienia w menu „personel”).
  3. W menu „profile ofertowe” wygenerować nowy profil (podać jego nazwę, datę, a na wyświetlonej liście komórek organizacyjnych odznaczyć wszystkie miejsca wchodzące w skład profilu pozostawiając zaznaczoną tylko nową dodaną komórkę organizacyjną). Prawidłowe wygenerowanie pliku potwierdzone będzie stosownym komunikatem. Po poprawnym wygenerowaniu pliku należy wykonać eksport do xml, wskazując lokalizację na lokalnym komputerze do zapisu pliku.
  4. Pobrać ze strony tut. OW NFZ najnowszą wersję programu „Ofertowanie” (dział „Kontraktowanie 2024/Informacje wspólne”) oraz zainstalować ją na lokalnym komputerze.
  5. Pobrać ze strony tut. OW NFZ (dział „Kontraktowanie 2024/zaopatrzenie w wyroby medyczne/aneksowanie umów wieloletnich - definicje” ) definicję postępowania właściwego dla zakresu świadczeń tj.:

Kod postępowania

Zakres świadczeń

 

12-24-000049/ZPO/12/2/12.2970.033.09/6

nowe miejsce w zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie

 

 

12-24-000050/ZPO/12/2/12.2971.033.09/6

nowe miejsce w zaopatrzeniu w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie, w tym zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie

 

12-24-000051/ZPO/12/2/12.2972.033.09/6

nowe miejsce w zaopatrzeniu w zakresie optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie

 

12-24-000052/ZPO/12/2/12.2973.033.09/6

nowe miejsce w zaopatrzeniu w zakresie protetyki słuchu, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie

6. Pobraną definicję (lub definicje) zaimportować do programu „Ofertowanie”, do którego należy również zaimportować plik zawierający profil ofertowy z danymi o potencjale wykonawczym świadczeniodawcy ssx2 oraz plik zawierający dane o produktach handlowych i zestawach produktów handlowych (wygenerowane uprzednio na Portalu Potencjału) zphx, a następnie wygenerować wniosek w ramach zaimportowanej definicji postępowania.

Wygenerowany wniosek wraz z dokumentami, należy złożyć w kancelarii Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, w Katowicach przy ul. Kossutha 13, bądź przesłać pocztą na adres:

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

Kossutha 13,

40-844 Katowice

Dział ds. Wyrobów Medycznych,

UWAGA: wniosek należy wygenerować TYLKO dla nowych, uruchomionych w ramach struktury organizacyjnej świadczeniodawcy, miejsc udzielania świadczeń.

Pliki do pobrania:

Komunikat 57/2023 dla Świadczeniodawców składających wnioski o aneks do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, zgłaszających nowe miejsca udzielania świadczeń od 1 stycznia 2024 roku

Wszystkie aktualności